Bestille katalog

Bestille katalog

Vi sender deg gjerne dokumenter til ditt ønsket kjøretøy. Fyll ganske enkelt ut feltene nedenfor med dine kontaktdata og velg ønsket/ønskede katalog(er).

56 - Katalog Anfrage 2020 - NO

56 - Katalog Anfrage 2020 - NO
Kjønn *
Fornavn *
Etternavn *
Gate *
Husnummer *
Postnummer *
Sted *
Land *
Telefon / mobiltelefon
E-post

Felter med (*) er obligatoriske angivelser


Forespørsler om prospekter utenfor distribusjonsnettet vårt kan vi for tiden ikke besvare. Vi henviser til vår informasjon på internettet.
Jeg er inneforstått med at mine personlige data, som jeg har angitt her, blir lagret i en database av Carthago Reisemobilbau GmbH. Alle personrelaterte data vil prinsipielt bli behandlet fortrolig. Dataene kan benyttes til markedsføring og statistikk, til formålet markeds- og opinionsforskning og for informasjon om produkter og tjenesteytelser fra Carthago Reisemobilbau GmbH og fra handels- og servicepartnere samt tjenesteytere som har fått det i oppdrag.


Du kan tilbakekalle din innvilgelse til bruk, behandling hhv. overføring av data når som helst hos Carthago Reisemobilbau GmbH, Marketing, Carthago Ring 1, 88326 Aulendorf.