Report from Carthago owners Ingela & Magnus about the 2023 annual meeting of Carthago Owners Sweden

"As members of Carthago Owners Sweden (COS) and active in the association, we of course participated in the COS annual meeting, which was held this year from 9 to 11 June at Bengt's in Örkelljunga (BiÖ). However, we ourselves unfortunately did not have the opportunity to attend any of the meetings at the Bauergården and Persköp's stand.

In BiÖ, we contacted other volunteers a little in advance to organise the meeting locally. Among other things, it was necessary to plan the approach and the Habitation with a good safety distance of about 60 caravans within the BiÖ area.

In the evening, the weather invited to socialise at the long tables with own chairs and tables and own food and drinks. Some members organised a nice quiz with tricky questions and a raffle with nice prizes. Unfortunately we did not win anything.

On Saturday morning the BiÖ offered a guided tour through their workshops and camper halls.

At 14:00 it was time for the annual meeting, after the participants had ticked off the electoral list and handed in their ticket for the raffle. Around 120 people attended the meeting.

The meeting proceeded swiftly and safely. All documents were approved and the board was discharged. Anett Bentén was re-elected as chairperson, some members left and new ones were admitted.

After the AGM, the vehicle lottery was drawn (a lottery among the number plates of the participating vehicles) - again we did not win.

The new board modelled in some of the COS profile dresses and were allowed to answer personal questions from the chairperson Anett.

In the evening, the BiÖ invited us to a fantastic barbecue buffet with drinks. Beforehand, our chairperson Anett Bentén had presented Viktor Svensson a flower as a thank you for the generosity and hospitality of the BiÖ.

Then the music started with three guys who really got the dancing going. No one sat still! The evening ended with some conversation inside and outside our campers.

On Sunday morning BiÖ offered a bus trip to the old, disused schnapps factory in Ödåkra, now called "Spritan". An industrial building with patina. There are restaurants, cafés, shops and exhibitions there.

Now the annual meeting was over and the participants scattered in all directions. Some drove home or to another destination. We followed about 20 other vehicles to a follow-up meeting in Karlskrona. On the way there we stopped at the car park of Flädergården with the fantastic Pelargonium House.

In Karlskrona we were invited to the Carthago dealer Rudvi Fritid. There we received information about Rudvi Fritid's business and quotes. We were also offered a good lunch.

Back home, other commitments called, and so after two nights on the way home, including swimming in Lake Vättern, we arrived home after a wonderful week in southern Sweden with fantastic weather throughout."


Swedish version:

Rapport från Carthago ägare Ingela & Magnus om Carthago Owners Swedens årsträff 2023

"Som medlemmar i Carthago Owners Sweden (COS) och aktiva i föreningen deltog vi så klart i COS årsmötesträff. som i år hölls 9-11 juni hos Bengt i Örkelljunga (BiÖ). Dock hade vi själva tyvärr inte möjlighet att delta i någon av förträffarna på Bauergården och Persköps ställplats.

Hos BiÖ anslöt vi lite i förväg med andra funktionärer, för att organisera träffen på plats. Det gällde bl a att planera för inkörning och uppställning med bra säkerhetsavstånd av ett 60-tal husbilar inne på BiÖ:s område.

På kvällen inbjöd vädret till trevlig samvaro vid långbord med egna stolar och bord och egen mat och dryck. Några medlemmar ordnade en trevlig tipspromenad med kluriga frågor samt ett lotteri med fina priser. Tyvärr vann vi inget. 

På lördag förmiddag bjöd BiÖ på rundvandring i sina verkstäder och husbilshallar. 

Klockan 14 var det dags för årsmöte efter att deltagarna blivit avprickade i röstlängden och lämnat sin lott till regnr-lotteriet. Cirka 120 personer deltog i mötet.

Årsmötet genomfördes snabbt och säkert. Alla dokument godkändes och styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet. Anett Bentén omvaldes som ordförande och ett par ledamöter avgick och någon ny kom till. 

Efter årsmötet var det dragning i regnr-lotteriet - vi vann inte nu heller. 

Den nya styrelsen mannekängade i några av COS profilkläder och fick svara på personliga frågor från ordföranden Anett. 

På kvällen bjöd BiÖ in till en fantastiskt god grillbuffé, inklusive dryck. Dessförinnan hade vår ordförande lämnat över en blomma till Viktor Svensson som tack för BiÖs generositet och gästfrihet. 

Sedan brakade det loss med musik av tre killar som verkligen satte fart på dansen. Ingen satt still! Kvällen avslutades med lite eftersnack i och utanför våra husbilar.

Söndag förmiddag bjöd BiÖ på bussutflykt till den gamla nedlagda spritfabriken i Ödåkra, idag kallad “Spritan”. En industribyggnad med patina. Där finns restauranger, caféer, affärer och utställningar. 

Nu var själva årsträffen över och deltagarna skingrades för vinden. Somliga for hemåt eller till något annat mål. Vi följde med ca 20 andra ekipage till en efterträff i Karlskrona. På vägen dit stannade vi själva på Flädergårdens ställplats med det fantastiska Pelargonhuset. 

I Karlskrona var vi inbjudna till Carthago-återförsäljaren Rudvi Fritid. Där fick vi information om anläggningen och vad Rudvi Fritid har att erbjuda. Dessutom bjöds vi på en god lunch. 

Hemma kallade sedan andra åtaganden, så efter två övernattningstopp på vägen hem, bl a med bad i Vättern. kom vi hem efter en härlig vecka i södra Sverige med fantastiskt väder hela tiden."