Das Bild zeigt zwei Mitarbeiter, welche gerade ein Rad eines Wohnmobils wechseln

FORDONSHANTERING – TIPS OCH TRICKS FÖR ATT KOMMA IGÅNG

Äntligen är dagen här och du kan ta emot din nya husbil. Det har du säkerligen sett fram emot lika mycket som den första resan. När husbilen överlämnas av återförsäljaren har du säkert fått ta del av många tips och tricks för handhavandet. Som en liten hjälp att komma ihåg eller för att friska upp minnet, har vi gjort en lista med ett och annat knep så att inga handhavandefel blir till smolk i bägaren på husbilsresan.

Fylla och tömma vattensystemet rätt

När du vill fylla på vattensystemet ska du se till att alla tömningskranar är stängda. Vid en Truma-uppvärmning måste man dessutom se till att inte glömma frostkontrollen, eftersom annars vattnet rinner ut nere eftersom samma tömningskranar används här. Se också till att alla serviceöppningar på tankarna är stängda. Sätt sedan alla vattenkranar på varmt och öppna dem. Det är viktigt att alla vattenkranar står på varmt så att varmvattenberedaren först fylls med vatten. Säkra duschhuvudet i duschen och även i garaget. Duschhuvudet och vattenkranen skulle kunna vara öppna där och vattnet skulle rinna in i garaget utan att man märker det. Du kan nu fylla på vatten (minst 25 % tankinnehåll) och därefter sätta på vattenpumpen.

Låt vattnet rinna tills det inte kommer några bubblor längre. Sätt sedan alla vattenkranar på kallt tills vattnet rinner utan bubblor. Testa sedan alla vattenkranar om det kommer kallt och varmt vatten. Observera om vattenpumpen stängs av efter att trycket har skapats. Om inte kan det röra sig om en otäthet.

Tips för vattensystemet vid otätheter

Om du märker att vattensystemet är otätt, kan det bero på olika saker. Här hittar du möjliga orsaker för otätheterna:

 • Vid en Truma-uppvärmning är frostkontrollen fortfarande öppen
 • Övertrycksventilen för en Alde-uppvärmning är öppen/kärvar
 • Genom avlagringar stänger inte tömningskranarna riktigt
 • Vattentanken är fortfarande öppen
 • Om vattenpumpen går och vattnet kommer bubblande är eventuell pumpfiltret trasigt och drar luft
 • Om vattenpumpen inte uppnår trycket, är eventuellt en vattenfördelare eller vattenkranen defekt
 • Det kommer ut vatten vid nederdelen av vattenkranen, patron i vattenkranen defekt

Tömma vattensystemet

Stäng av vattenpumpen och sätt alla vattenkranar på mittläge och öppna dem. Öppna nu alla tömningskranar (glöm inte frostkontrollen). När det inte kommer något vatten längre, sätt på vattenpumpen kort och låt den gå en liten stund (max. 60 sekunder). Tryck på vattenspolningen på toaletten flera gånger. Stäng sedan av vattenpumpen. Vatten som är kvar torkas enkelt bort. Med en avstängd vattenpump kan vattenkranarna förbli öppna.

Tips för kylskåpet på sommaren och vintern

Sommarbruk

Det optimala arbetsintervallet för kylskåpet i husbilen är enligt klimatklass N1 för subnormala temperaturer mellan 10°C – 32°C.

Kylskåpet har högst prestandanivå när det drivs med gasol. Vid drift med 230 V uppnås oftast inte maximal kyleffekt. Eftersom spänningen inte är den samma överallt och det delvis finns spänningsvariationer ner till 210 V, men kylskåpet visar ett felmeddelande först från 200 V, är det möjligt att mycket mindre effekt skapas för kylskåpet utan att man märker det. Om kylskåpet drivs med 12 V vid körning är kyleffekten som sämst. Oftast hålls endast kylan. På sommaren rekommenderar vi därför att kylskåpet drivs med gasol.

Glöm inte att ta bort vinterövertäckningen från 8°C och eventuellt extra ventilationsgaller. Montera en fläkt om det är mycket höga temperaturer och rengör kylskåpets brännare med jämna mellanrum för att få en optimal kyleffekt.

Vinterbruk

Montera vinterövertäckningen vid temperaturer under 8° C.

Observera att gasol kan frysa. Använd därför endast propangas (frostsäkert ner till – 42° C) vid minusgrader. Använd endast butangas ner till 0 ° C.

Snabbhjälp för elsystemet

Säkringar

Få först en överblick vad som inte fungerar (12 V eller 230 V/endast en lampa eller flera). Om exempelvis en lampa inte skulle fungerar är själva lampan eventuellt defekt eller kabelanslutningen inte längre ansluten till strömkretsen genom en skada. Om flera lampor inte lyser, som hör till samma strömkrets, är antingen en säkring defekt (kan bytas ut) eller kabeln, anslutningen eller fördelarna defekta. Detta kan du låta en verkstad reparera.

Om en enhet inte fungerar (t.ex. TFT, uttag, vattenpump) längre, titta först om säkringen i elcentralen fortfarande är intakt. Säkringarnas placering finns i bruksanvisningen.

230 V-anslutningar är endast avsäkrade med jordfelsbrytare. Detta är en skyddsbrytare mot felström som bryter strömkretsen om det förekommer något onormalt i strömkretsen. Om det skulle finnas avvikelser i en komponent, kan det vara så att fler komponenter inte fungerar eftersom detta är en komplett krets. Vid Dometic växelriktare måste man därför trycka på knappen (3) i den interna jordfelsbrytaren.

Annan påverkan kan också komma utifrån – som t.ex. en ej helt utrullad kabeltrumma, en defekt kabel, ej tillräcklig avsäkring i elcentralen eller för låg spänning i elnätet.

Om problemet kvarstår, berätta följande fakta för servicepartnern:

 • Vilket fel som finns
 • Vad som gjordes 
 • När, hur ofta gjordes något 
 • Vilka förhållanden eller omständigheter som föreligger 
 • Hur ofta det inträffar
 • Alltid samma förlopp
 • Ange chassinummer