Das Bild zeigt zwei Mitarbeiter, welche gerade ein Rad eines Wohnmobils wechseln

KJØRETØYHÅNDTERING – TIPS OG TRIKS FOR Å KOMME I GANG

Dagen er endelig her: Du får den nye bobilen din. Du har sikkert sett like mye frem til denne dagen som til den første reisen. Forhandleren har sikkert også gitt deg mange tips og triks da du fikk bobilen, men vi har likevel satt sammen et par tips og annen nyttig informasjon som sikrer at reisene med bobilen blir så problemfrie som mulig.

Riktig påfylling og tapping av vannsystemet

Hvis du vil fylle på vannanlegget, må du først kontrollere at alle tappekraner er lukket. Ved Truma-oppvarming må du også kontrollere at frostkontrollen ikke glemmes. Ellers vil vannet renne ut av bunnen siden dette systemet bruker de samme tappekranene. Kontroller også at alle tankenes serviceåpninger er lukket. Still inn alle vannkranene på varmt vann og åpne disse. Det er viktig at vannkranene er stilt inn på varmtvann slik at boileren først fylles med vann. Sikre dusjhodet i dusjen og i garasjen. Dusjhodet og vannkranen kan være åpne, og vannet vil da renne ubemerket inn i garasjen. Du kan nå fylle på vann (minst 25 % tankinnhold) og så slå på vannpumpen.

La vannet renne til det ikke inneholder bobler. Still inn alle vannkraner på kaldt vann til vannet renner uten bobler. Kontroller så om alle vannkraner har kaldt og varmt vann. Observer om vannpumpen kobles ut etter trykkøkningen. Hvis dette ikke er tilfelle, kan en lekkasje være mulig.

Tips for et utett vannsystem

Hvis du oppdager at vannsystemet ditt ikke er tett, kan dette skyldes ulike årsaker. Her finner du forskjellige årsaker for et utett vannsystem:

 • Frostkontrollen er fremdeles åpen hos Truma-oppvarming
 • Sikkerhetsventilen hos Alde-oppvarming er åpen/henger
 • Tappekranene kan ikke lukkes riktig på grunn av avleiringer
 • Vanntanken er fremdeles åpen
 • Pumpefilteret kan ha rifter og trekke inn luft hvis vannpumpen kjører og det er bobler i det rennende vannet
 • Hvis vannpumpen ikke når trykket sitt, kan det hende at en vannfordeler eller vannkranen er defekt
 • Vannet lekker ut av vannkranens base, vannkranens kassett er defekt

Tappe vannsystem

Slå av vannpumpen og sett alle vannkraner i midtstilling før du åpner disse. Åpne så alle tappekraner (ikke glem frostkontrollen). Når vannet ikke renner lenger, slår du på vannpumpen i kort tid og lar denne kjøre en liten stund (maks. 60 sekunder). Spyl toalettet flere ganger. Slå så av vannpumpen. Du kan enkelt tørke bort det gjenværende vannet. Vannkranene kan forbli åpne hvis vannpumpen er koblet ut.

Tips for kjøleskapet om sommeren og vinteren

Sommerbruk

Det optimale arbeidsområdet for bobilens kjøleskap er 10°C – 32°C ifølge klimaklasse N1 for subnormale temperaturer.

Kjøleskapet har høyest effekt når det drives med gass. Ved drift med 230 V oppnås vanligvis ikke den maksimale kjøleeffekten. Siden spenningen ikke er lik overalt og spenningssvingninger til 210 V er mulig, men kjøleskapet først viser en feilmelding når 200 V underskrides, kan det hende at en mye lavere effekt produseres for kjøleskapet uten at du merker det. Kjøleeffekten er lavest når kjøleskapet forsynes med 12 V under kjøring. Her opprettholdes vanligvis bare den kalde temperaturen. Det anbefales derfor å drive kjøleskapet med gass om sommeren.

Ikke glem å fjerne vintertildekningen fra 8 °C og eventuelt også luftegitteret. Monter en vifte ved høye temperaturer og rengjør kjøleskapets brenner med jevne mellomrom for å oppnå en optimal kjøleeffekt.

Vinterbruk

Fest vintertildekningen ved temperaturer under 8 °C.

Vær oppmerksom på at gass kan fryse. Bruk derfor kun propangass ved minusgrader (frostsikker ned til –42 °C). Butangass må bare brukes til 0 °C.

Rask hjelp for det elektriske systemet

Sikringer

Få først en oversikt over alt som ikke fungerer (12 V eller 230 V / bare én eller flere lamper). Hvis for eksempel bare én lampe ikke fungerer, kan denne være defekt eller kabeltilkoblingen er ikke lenger koblet til strømkretsen på grunn av et brudd. Hvis flere lamper ikke fungerer og disse tilhører samme krets, er enten en sikring defekt (kan skiftes ut) eller kabelen, tilkoblingen eller sikringsskapet er defekt. Dette kan bare repareres på et verksted.

Hvis et apparat (f.eks. TFT, stikkontakt, vannpumpe) ikke fungerer lenger, må du først sjekke om sikringen i strømforsyningen fremdeles er intakt. Du finner informasjon om sikringenes plassering i bruksanvisningen.

Tilkoblinger på 230 V er bare sikret med jordfeilbrytere. Dette er en jordfeilbryter som bryter strømkretsen når den registrerer uregelmessigheter i strømnettet. Hvis en komponent viser uregelmessigheter, kan det derfor hende at flere komponenter ikke fungerer lenger siden dette er en fullstendig krets. Ved Dometic-omformeren må derfor knappen (3) trykkes på den innvendige jordfeilbryteren.

Andre problemer kan også skyldes utvendige årsaker, deriblant en ikke fullstendig utrullet kabeltrommel, en ødelagt kabel, utilstrekkelig sikring på koblingsskapet eller for lav spenning i strømnettet.

Hvis problemet vedvarer, er det imidlertid smart å gi servicepartneren informasjon om følgende:

 • Feilene som foreligger
 • Hva som ble gjort 
 • Når og hvor ofte noe ble gjort 
 • Hvilke omstendigheter eller forhold som foreligger 
 • Feilens frekvens
 • Samme prosess hver gang
 • Informasjon om chassisnummer