HOLDBARHET. STABIL KONSTRUKSJON.

KAROSSERIKONSTRUKSJONEN I LINER-PREMIUMKLASSEN

DEN MEST AVANSERTE TEKNOLOGIEN MED LIKHETSTREKK FRA FLYINDUSTRIEN

Et Carthago-karosseri er bygd opp med solide og varige sammenføyninger. Der andre bruker skruer, satser vi på high-tech. Karosserikroppen er forsterket med bærebjelker, og med spesielle limeteknikker oppnår vi både maksimal stabilitet og en klar forbedring av sikkerheten.

Bærebjelken som forbinder gulv og sidevegg fungerer også som en ekstra beskyttelse i tilfelle en sidekollisjon. Elementene som er hentet fra flyindustrien gjør ikke bare at karosseriet blir ytterst stabilt, de sparer også vekt og gir det høy torsjonsstivhet.

25798

Carthagos nedsenkede scootergarasje

Carthagos takoppbygging

Carthagos tak-vegg-konstruksjon

Carthagos bunnplate

Carthagos gulv-vegg-sammenføyning

Carthagos sideveggkonstruksjon

Carthagos nedsenkede scootergarasje

Dypt nedsenket scootergarasje betyr maksimalt lasterom og mindre anstrengelse ved innlasting. Ekstremt bæredyktig sammenføyning av gulv og vegger med formtilpassede limte bærebjelker tillater en belastning på inntil 450 kg.

Carthagos takoppbygging

Utvendig med glassfiberarmert plast som beskytter mot hagl, innvendig av aluminium som samtidig gir vern mot lynnedslag. Om vinteren fungerer innsiden av aluminium også som varmelager.

Carthagos tak-vegg-konstruksjon

Den typiske takavrundingen på en Carthago er ikke bare et umiskjennelig designelement, sammen med den innvendige bærebjelken er den avgjørende for chassis stabilitet, stivhet, helt uten kuldebroer. Den lavere følsomheten for sidevind er også et viktig bidrag til øket sikkerhet.

Carthagos bunnplate

beskytter over det hele. Mellom under- og oversiden av glassfiberarmert plast ligger det en isolerende hardskumkjerne av RTM-isopor. Bunnplaten er meget stabil og beskytter mot fuktighet og råte gjennom hele levetiden.

Carthagos gulv-vegg-sammenføyning

er konstruert med en meget stabil bærebjelke på begge sider. På samme måte som i flyindustrien limes den med formtilpasning i hele karosseriet. Skulle det forekomme en kollisjon fra siden, vil den fungere som sidevern. Den integrerte kuldebrobryteren forhindrer effektivt alle kuldebroer.

Carthagos sideveggkonstruksjon

En forutsetning for effektiv varmelagring, er at både de ytre og indre veggene er konstruert av aluminium. Det skaper det behagelige klimaet som er typisk for Carthago. Den jevne varmeutstrålingen fungerer som veggvarme.

KVALITETER SOM INNFRIR

Karosserisammenføyning med ytterst stabile bærebjelker

Holdbarhet og god annenhåndsverdi i mange år

Perfekt isolasjon og varmelagring

Det mest stabile karosseriet og torsjonsstivhet, det avgjørende bidraget til kjørekomfort og kjøresikkerhet

Lav egenvekt med selvbærende karosserikonstruksjon

Karosseri 100 % uten treverk ingenting som kan råtne – heller ikke på lang sikt

HOLDBARHET, BESKYTTELSE OG ANNENHÅNDSVERDI

Carthagos karosserikonstruksjon orienterer seg konsekvent mot det Carthago-føreren ønsker seg: En reise uten bekymringer og god annenhåndsverdi. Derfor satser vi på holdbar kvalitet.

GFK og aluminium brukes der disse materialene har en riktig plass.

For å beskytte deg og for at du skal ha det komfortabelt selv om det hagler, regner, tordner eller snør. Den unike karosserisammenføyning med ytterst stabile bjelker, garanterer størst mulig torsjonsstivhet.

Du merker kvaliteten – reise etter reise, år etter år.

25799

Velprøvd beskyttelse mot lynnedslag

Lynnedslag

Haglbeskyttelse

Beskyttelse mot steinsprut og underkjøringsvern

Beskyttelse mot fuktighet

Reparasjonsvennlighet

Velprøvd beskyttelse mot lynnedslag

Aluminium på innsiden av tak og vegger beskytter som et Faradaybur. I tillegg gir flere lynavledere i chassiset betydelig øket vern. Lyntesten viser at et Carthago-karosseri gir dokumentert beskyttelse ved lynnedslag! (ab chic c-line I)

Lynnedslag

med et tradisjonelt tak av glassfiberarmert plast og innertak av treverk/glassfiberarmert plast.

Haglbeskyttelse

takket være yttertaket av glassfiberarmert plast. Dette kan bety gunstigere forsikring. Det som er spesielt: Den beskyttende effekten mot lynnedslag blir opprettholdt ved at innertaket er av aluminium.

Beskyttelse mot steinsprut og underkjøringsvern

Bunnplaten av glassfiberarmert plast gir varig beskyttelse mot steinsprut, råte og fuktighet. År etter år – uten behov for vedlikehold. Nedsenkingen av rammen i scootergarasjen tjener samtidig som underkjøringsvern og reduserer skader ved påkjørsel bakfra.

Beskyttelse mot fuktighet

Carthago-karosseriet garanterer en fullstendig beskyttelse over det hele. Måten det er konstruert på, beskytter mot inntrengning av fuktighet. Det lover vi deg, og vi garanterer også tettheten i ti år.

Reparasjonsvennlighet

Under utviklingen av karosserimodulene blir det i høy grad lagt vekt på segmentering der det er mulig. Skulle det forekomme en skade, vil dette forenkle reparasjonen og spare kostnader. For eksempel kan den bakre støtfangeren skiftes ut separat på alle modellene.

KVALITETER SOM INNFRIR

Effektivt og velprøvd lynvern

Beskyttelse hagl og fukt

10 års tetthetsgaranti

Reparasjonsvennlig i tilfelle skade

Steinsprut- og underkjøringsbeskyttelse