TRIVAS - HELA ÅRET.

CARTHAGO VÄRME- OCH KLIMATTEKNIK

BEHAGLIGT OCH BEKVÄMT SOM HEMMA

Vi kommer inte på någon bra anledning varför du inte skulle ha ett bra klimat på resan oavsett vart och när du reser. Därför erbjuder en Carthago komfort året runt med tekniska finesser som värmereflekterande väggar, en fordonsteknik med riktad uppvärmning och värmecirkulation genom hela dubbelgolvskällaren. Det skapar bästa förutsättningar för ett verkligt trivsamt klimat både på sommaren och vintern. För det som isolerar och värmer på vintern verkar omvänt mot värme på sommaren.

(med liner-for-two som exempel)

29307

Riktad uppvärmning av förarhytten

Carthago väggvärme

Uppvärmda teknikkomponenter

Carthago golvvärmeseffekt

Riktad uppvärmning av förarhytten

I alla helintegrerade modeller värms främre delen av instrumentbrädan upp riktat. Instrumentbrädan sprider värme behagligt. Bodelen i förarhytten får då behaglig värme utan kall luftström från delen med framrutan.

Carthago väggvärme

Aluminium också på väggarnas insida lagrar värmen och avger den sedan jämnt igen. Det skapas då en mycket behaglig väggvärmeseffekt. Aluminium leder värme 1 000 gånger bättre än konventionella innerväggar av trä.

Uppvärmda teknikkomponenter

I en Carthago husbil värms dessutom köldkänsliga ställen upp: alla teknikkomponenter som tankar, batterier, förvaringsutrymmen, dörrinsteg med mera. Det garanterar full funktion också vid låga temperaturer.

Carthago golvvärmeseffekt

Många varmluftsutsläpp och värmecirkulationskanaler i hela det värmelagrande dubbelgolvet ger en jämn värmefördelning. Den här ”värmedynan” strålar mot bodelsgolvet underifrån och värmer upp det behagligt. I en Carthago har du alltid varma fötter.

DITT MERVÄRDE

Innerväggar av aluminium = tusentals gånger bättre värmeledning än konventionella innerväggar av trä

Vinterbonad husbil med komfort året runt

Golvvärmeseffekt alltid varma fötter

Inget störande drag tack vare köldstopp på kritiska punkter

Jämn värmefördelning och -strålning genom innervägg av aluminium

Lagrar värme och effektiv isolering med minskad gasförbrukning

Riktad uppvärmning av alla teknikkomponenter säkrar att de fungerar