Imprint Carthago Reisemobilbau GmbH

 

Information enligt § 5 i TMG:

Carthago Reisemobilbau GmbH Carthago Ring 1 88326 Aulendorf

Verkställande direktör: Markus Kern, Bernd Wuschack, Johannes Stumpp, Anton Fetscher

kontakt: Telefon: +49 (0)7525 92000 Fax: +49 (0)7525 92003003 E-post:marketing@carthago.com

Registrering i handels registret: Registrering i handelsregistret. Registreringsdomstol: Ulms tingsrätt Registreringsnummer: HR B 550891

Mervärdesskatte-ID: Identifikationsnummer för mervärdesskatt enligt § 27 a mervärdesskattelagen: DE811297363.

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV: Alexandra Naleppa Carthago Ring 1 88326 Aulendorf

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna enligt § 7.1 TMG. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Webbdesign och programmering

vierdimensional Markenkommunikation GmbH & vierdimensional new media GmbH
Bändelstockweg 30
88326 Aulendorf
www.vierdimensional.com