FORDONSSKÖTSEL – ÖVERSIKT MED DE VIKTIGASTE TIPSEN

Checklista för Carthago

För många är den egna husbilen mycket mer än bara ett fordon – det är ett mobilt hem på fyra hjul, en trogen följeslagare på otaliga äventyr och resor.

Som varje hem behöver också en husbil skötas på rätt sätt för att bibehålla funktionerna och värdet under många år.

I den här guiden får du värdefulla tips och tricks hur du rengör och vårdar ditt fordon optimalt så att du fortsatt kan uppleva oförglömliga äventyr med den under lång tid framåt.

FORDONSVÅRD UTSIDA 

Generellt ska man rengöra karossen, rekonditionera och tills sist försegla mot ny smuts.

Husbilen rengörs lämpligast uppifrån och ned.

För rengöringen passar speciella intensivrengöringsmedel eller ett aktivt skum. Särskilda polermedel används för rekonditioneringen. Vax eller lackförsegling avrundar fordonsvården. 
Viktig information: Rengöringsmedlen får inte innehålla alkohol, lösningsmedel eller frätande beståndsdelar. Dessa skadar de inbyggda plastdelarna såsom akrylglasrutor, dekorer etc. permanent.

Särskilt taket på husbilen utsätts för mycket varierande väderlek. Genom flera rengöringsomgångar (från grov till mycket fin slippasta) går det att ta bort hård nedsmutsning. Löv eller snö ska tas bort från taket med jämna mellanrum.

Salt och fukt skadar karossen. Detta bör tas bort med jämna mellanrum med underredestvätt med aluminiumpolermedel.

Observera att glasrengöring inte får sprutas på gummi eller plastdelar när rutorna görs rent. Detta kan leda till att materialet blir missfärgat. Lösningsmedel i rengöringsmedlet tar bort mjukgöraren från plastytan och därigenom blir materialet sprött. För att vårda de här materialen är särskilda akryl- och plexiglasrengöringsmedel, plastrengöring eller särskilda vax lämpade. Alla vårdande medel måste vara lösningsmedelsfria!

Gummiprofiler eller tätningar rengörs bäst med neutrala rengöringsmedel, särskild gummirengöring eller hjorttalg.

Dekorer och glasfiber kräver mer skötsel än plåt. Regnränder på dekoren kan tas bort med intensivrengöringsmedel eller mycket fin polish (försegla därefter med vax). Glasfibern bör rengöras 1–2 gånger i månaden med varmt vatten och förseglas med vax.

 

FORDONSSKÖTSEL VATTENSYSTEM

Rengöring och desinfektion av vattensystemet är viktiga åtgärder för att skydda hälsan. Kalkbeläggningar ger näring åt bakterier!

När husbilen inte används bör därför alltid vattnet tömmas ut och resterna torkas bort med en trasa. För desinficering av färskvattentanken lämpar sig produkter som MultiMan eller Dr. Keddo.

Även i spillvattentanken bör man ta bort kalkbeläggningar och avlagringar. Du kan alltid spola igenom spillvattentanken med färskvatten och även använda produkter för desinficering.

Glöm inte ledningssystemet och vattenpumpen. Även här bör man alltid spola igenom med rent vatten och ta bort avlagringar eller kalkbeläggningar. För att ta bort alla rester går det att blåsa ur ledningarna med tryckluft. Tänk också på att rengöra filtren till vattenpumpen och att byta ut dem med jämna mellanrum.

 

FORDONSSKÖTSEL TOALETT

Vid rengöringen av toaletten bör inga vanliga hushållsrengöringsmedel användas utan endast speciella rengöringsmedel (Thetford, Dometic, MultiMan). Kassetten bör alltid spolas igenom med rent vatten. Man får inte glömma bort tätningar och skjutreglage och inte heller flottören vid rengöringen. Cirkulationspumpsystemet och tätningsgummin kan vårdas med vaselin.

​​​​​​​