Carthago City

Bästa Carthago kunder och intressenter,

den aktuella situationen kräver extraordinära åtgärder av oss för att skydda er och våra medarbetare på bästa sätt och för att aktivt hjälpa till att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi vill svara på de vanligaste frågorna kring den aktuella situationen för Malibu och våra partner. Aktuell information om coronaviruset.

Håll er friska!

Ert Carthago-/Malibuteam