Varstvo podatkov pri Carthagu

V Carthago d.o.o. nam je varstvo podatkov izjemnega pomena. Uporaba spletnih strani podjetja Carthago d.o.o. je načeloma mogoča brez kakršnekoli navedbe osebnih podatkov. Če posameznik želi uporabljati posebne storitve našega podjetja na naših spletnih straneh, bi seveda lahko bila potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ne obstaja nikakršna zakonita podlaga, potem generalno najprej pridobimo soglasje posameznika.

Obdelava osebnih podatkov, na primer imena, naslova, elektronskega naslova ali telefonske številke posameznika, se vedno izvede v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in v skladu z internimi predpisi podjetja Carthago d.o.o. o varstvu podatkov, ki veljajo za posamezne države. S pomočjo te izjave o varstvu podatkov želi naše podjetje javnost obvestiti o vrsti, obsegu in namenu zbranih, uporabljenih in obdelanih osebnih podatkov v našem podjetju. Nadalje so posamezniki s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o svojih pripadajočih pravicah.

Podjetje Carthago d.o.o. je kot odgovorno podjetje za obdelavo podatkov izvedlo številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev čim bolj brezhibnega varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo preko te spletne strani. Kljub temu lahko prenos podatkov, ki se izvaja preko spleta, načeloma izkazuje varnostne vrzeli tako, da popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato lahko posameznik svobodno odloči o tem, ali bo osebne podatke k nam posredoval s pomočjo alternativnih poti, na primer po telefonu.

1. Pojasnila pojmov

Izjava o varstvu podatkov podjetja Carthago d.o.o. sloni na pojmih iz direktiv in uredb Evropske unije ob sprejetju GDPR (Splošne uredbe o varstvu podatkov). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti preprosto berljiva in razumljiva za javnost, za naše stranke in poslovne partnerje. Zato želimo predhodno pojasniti uporabljene pojme.

V tej izjavi o varstvu podatkov uporabljamo med drugim naslednje pojme:

a) osebni podatki

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano osebo ali osebo, ki jo je mogoče identificirati (v nadaljevanju »posameznik«). Kot oseba, ki jo je mogoče identificirati se smatra fizična oseba, ki jo je posredno ali neposredno mogoče identificirati, še posebej z dodelitvijo karakteristike, kot je z imenom, karakteristično številko, podatki o lokaciji, spletno karakteristiko ali z enim ali več posebnimi značilnostmi, ki so izraz fizične, fiziološke, genetske, psihične, ekonomske, kulturne ali socialne identitete te fizične osebe.

b) Posameznik

Posameznik je vsaka identificirana oseba ali oseba, ki jo je mogoče identificirati, katere osebne podatke bo obdelal obdelovalec podatkov.

c) Obdelava

Obdelava je vsak s pomočjo avtomatiziranih postopkov izveden postopek ali vsaka takšna vrsta ravnanja v zvezi z osebnimi podatki, kot je zbiranje, vnos, organizacija, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali sprememba, branje, iskanje, uporaba, odkritje s posredovanjem, obdelava ali druga oblika zagotovitve, primerjava ali združevanje, omejitev, brisanje ali uničenje.

d) Omejitev obdelave

Omejitev obdelave je označitev shranjenih osebnih podatkov s ciljem omejitve prihodnje obdelave.

e) Profiliranje

Profiliranje je vsaka vrsta samodejne obdelave osebnih podatkov, kar pomeni, da se ti osebni podatki uporabljajo za zbiranje in ocenjevanje določenih osebnih vidikov, še posebej vidikov v zvezi z delovno zmogljivostjo, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi željami, interesi, zanesljivostjo, obnašanjem, krajem bivanja ali menjavo kraja fizične osebe.

f) Psevdonimizacija

Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na način, na katerega osebnih podatkov brez dodajanja dodatnih informacij ni mogoče več dodeliti določeni specifični zadevni osebi, v kolikor se te dodatne informacije shranjujejo ločeno in jih urejajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne dodelijo identificirani osebi ali identificirani fizični osebi.

g) Odgovorna oseba ali upravljavec

Odgovorna oseba ali upravljavec je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drugo mesto, ki samo ali skupaj z drugimi odloča o namenu in sredstvih obdelave osebnih podatkov. Če so nameni in sredstva te obdelave določeni z unijskim pravom ali pravom držav članic, potem se lahko predvidi odgovorna oseba ali določeni kriteriji njenega imenovanja v skladu z unijskim pravom ali pravom držav članic.

h) Obdelovalec

Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drugo mesto, ki obdeluje osebne podatke po naročilu odgovorne osebe.

i) Prejemnik

Prejemnik je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova, ali drugo mesto, kateremu se osebni podatki razkrijejo, neodvisno od tega, ali gre pri tem za tretje osebe ali ne. Organi, ki v okviru določenega preiskovalnega naloga prejmejo osebne podatke v skladu z unijskim pravom ali pravom držav članic, pa ne veljajo kot prejemniki.

j) Tretje osebe

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drugo mesto razen odgovorne osebe obdelovalca, ki so z neposredno odgovornostjo odgovorne osebe ali pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov.

k) Soglasje

Soglasje je vsaka izjava volje, ki jo posameznik za določen primer na informiran način in jasno odda v obliki izjave ali drugega jasnega potrjenega ravnanja, s katero posameznik sporoči, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov.

2. Ime in naslov upravljavca

Odgovorna oseba v okviru Splošne uredbe o varstvu podatkov, druge zakonodaje o varstvu podatkov, ki velja v državah članicah Evropske unije in drugih določil s karakterjem varstva podatkov je:


CARTHAGO proizvodnja avtodomov d.o.o.

Naslov: Kamenice 2, 9233 Odranci

Matična številka: 2211238000

Davčna številka: SI 13054988

Telefon: 02 5735465

Elektronski naslov: info.slo@carthago.com

 

3. Ime in naslov nadzornika za varstvo podatkov

Nadzornik za varstvo podatkov osebe, odgovorne za obdelavo je:

Christoph Boser
datenschutz@carthago.com
+49 7525 9200 3000

Vsak posameznik se lahko kadarkoli pri vseh vprašanjih in spodbudah glede varstva podatkov obrne neposredno na našega nadzornika za varstvo podatkov.

4. Piškotki

Spletne strani podjetja Carthago d.o.o. uporabljajo piškotke. To so besedilne datoteke, ki se odlagajo in shranjujejo preko spletnega brskalnika v računalniškem sistemu.

Piškotke uporabljajo številne spletne strani in strežniki. Številni piškotki vsebujejo tako imenovane ID piškotkov. ID piškotka je jasna karakteristika piškotka. Sestavljena je iz zaporedja znakov, s katerim se spletne strani in strežniki dodelijo konkretnemu spletnemu strežniku tako, da se piškotek shrani. To obiskanim spletnim stranem in strežnikom omogoča razlikovanje individualnega strežnika posameznika in drugih spletnih strežnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen spletni brskalnik lahko ponovno prepoznamo in identificiramo s pomočjo ID piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko podjetje Carthago d.o.o. uporabnikom teh spletnih strani zagotovi uporabniku prijazne storitve, kar brez postavljanja piškotkov ne bi bilo mogoče.

S pomočjo piškotka lahko informacije in ponudbo naše spletne strani optimiziramo prilagojeno uporabniku. Kot že omenjeno nam piškotki omogočajo ponovno prepoznavanje uporabnikov naše spletne strani. Namen tega ponovnega prepoznavanja je lažja uporaba naše spletne strani za uporabnike. Tako uporabniku določene spletne strani, ki uporablja piškotke, ni treba ob vsakem obisku spletne strani ponovno vnesti svojih dostopnih podatkov, saj to prevzameta spletna stran in piškotek, ki je shranjen v računalniškem sistemu uporabnika. Dodaten primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. S pomočjo piškotka si spletna trgovina zapomni artikel, katerega je stranka položila v virtualno košarico.

Posameznik lahko kadarkoli prepreči postavitev piškotka naše spletne strani s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja postavitvi piškotka. Nadalje lahko že zastavljene piškotke kadarkoli izbrišete preko spletnega brskalnika ali druge programske opreme. To je mogoče v vseh običajnih spletnih brskalnikih. Če posameznik izklopi postavitev piškotkov v uporabljenem spletnem brskalniku, potem v določenih okoliščinah vseh funkcij naše spletne strani ne bo mogoče uporabljati v polnem obsegu.

5. Vnos splošnih podatkov in informacij

Spletna stran podjetja Carthago d.o.o. registrira vsak priklic spletne strani posameznika ali samodejnega sistema v vrsti splošnih podatkov in informacij. Ti splošni podatki in informacije se shranjujejo v dnevniških datotekah strežnika. Zbirajo se lahko (1) uporabljeni tipi brskalnikov in različice, (2) operacijski sistem dostopnega sistema, (3) spletna stran, s katere dostopni sistem dostopa na našo spletno stran (tako imenovan Referrer), (4) podspletne strani, ki se preko dostopnega sistema usmerijo na našo spletno stran, (5) datum in čas dostopa na spletno stran, (6) spletni protokolni naslov (IP-naslov), (7) ponudnik spletnih storitev dostopnega sistema in (8) drugi podobni podatki in informacije, namenjeni preprečevanju tveganja v primeru napadov na naše informacijsko-tehnološke sisteme.

Z uporabo teh splošnih podatkov in informacij podjetje Carthago d.o.o. ne sklepa nikakršnih zaključkov o posamezniku. Te informacije so potrebne za pravilno posredovanje (1) vsebin naše spletne strani, (2) za optimizacijo vsebin naše spletne strani in oglaševanje, (3) za trajno delovanje naših informacijsko-tehnoloških sistemov in tehnologije naše spletne strani in (4) za zagotovitev potrebnih informacij za organe kazenskega pregona v primeru spletnega napada. Te anonimno zbrane podatke in informacije bo podjetje Carthago d.o.o. na eni strani statistično ocenilo in po drugi strani tudi ocenilo s ciljem zvišanja varnosti podatkov in varstva podatkov v našem podjetju za zagotovitev optimalne stopnje varnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo. Anonimni podatki dnevniških datotek bodo shranjeni ločeno od navedenih osebnih podatkov posameznika.

6. Možnost za kontakt preko spletne strani

Na podlagi zakonskih predpisov vsebuje spletna stran podjetja Carthago d.o.o. podatke za hiter elektronski kontakt z našim podjetjem in neposredno komunikacijo z nami, kar vključuje tudi splošen naslov tako imenovane elektronske pošte (elektronski naslov). Če posameznik vzpostavi kontakt z upravljavcem s pomočjo elektronske pošte ali z obrazcem za kontakt bomo vse posredovane osebne podatke posameznika samodejno shranili. Takšne, upravljavcu prostovoljno posredovane osebne podatke posameznika bomo shranili za namene obdelave ali za vzpostavitev kontakta s posameznikom. Za namene vzpostavitve kontakta bomo podatke posredovali izvajalcem storitev podjetja Carthago d.o.o. Poleg tega bomo podatke za namene oglaševanja o vanih in avtodomih posredovali podjetju Carthago d.o.o., našim poslovnim partnerjem in podjetju Malibu GmbH & Co. KG.

7. Rutinsko brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznika.

8. Pravice posameznika

a) Pravica do potrditve

Vsak posameznik ima pravico, da pred obdelavo podatkov od upravljavca zahteva potrdilo o tem, ali bodo posamezni osebni podatki obdelani. Če bi določen posameznik želel to pravico do potrditve uveljavljati, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo pri upravljavcu.

b) Pravica do dostopa do informacij

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih pravic, da kadarkoli prejme brezplačne informacije upravljavca o svojih shranjenih osebnih podatkih in kopijo te informacije. Nadalje ima pravico do naslednjih informacij:

•           namen obdelave

•           kategorije obdelanih osebnih podatkov

•           prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so osebni podatki bili razkriti ali pa še bodo razkriti, še posebej prejemnikom v tretjih državah ali pri mednarodnih organizacijah

•           če je mogoče, načrtovano obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni ali, če je to mogoče, kriteriji za določitev tega obdobja

•           obstoj pravice do popravka ali brisanja posameznih osebnih podatkov ali do omejitve obdelave pri upravljavcu ali do preklica obdelave

•           obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu

•           če se osebni podatki ne zbirajo pri posamezniku: vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov

•           obstoj samodejnega sprejemanja odločitev vključno s profiliranjem v skladu s 1. in 4. odst. 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in – vsaj v teh primerih – smiselno informacijo o uporabljeni logiki in dosegu in želenih učinkih takšne obdelave za posameznika

Nadalje ima posameznik pravico do informacij o tem, ali bodo osebni podatki posredovani v tretjo državo ali mednarodni organizaciji. Če gre za takšen primer, ima posameznik v preostalem pravico do prejema informacij o ustreznih garancijah v zvezi s posredovanjem.

Če bi določen posameznik želel to pravico do prejemanja informacij uveljavljati, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca.

c) Pravica do popravka

Vsaka posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zahteva takojšen popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Nadalje ima posameznik pravico, da z upoštevanjem namena obdelave zahteva dopolnitev nepopolnih podatkov – tudi s pomočjo dopolnilne izjave.

Če bi določen posameznik želel to pravico do popravka uveljavljati, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca.

d) Pravica do brisanja (pravica do pozabe)

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov ima pravico, da od odgovornih zahteva takojšnje brisanje njegovih osebnih podatkov, če gre za enega od naslednjih razlogov in če obdelava ni potrebna:

•           Osebni podatki so bili zbrani ali na drug način obdelani za takšne namene, za katere niso več potrebni.

•           Posameznik prekliče svoje soglasje, na katerega se opira obdelava v skladu s črko a), 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali črko a), 2. odst., 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in za nadaljnjo obdelavo ni kakšne druge pravne podlage.

•           Posameznik vloži v skladu s 1. odst. 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ugovor proti obdelavi, in za obdelavo ne obstajajo nikakršni predhodni upravičeni razlogi, ali posameznik v skladu z 2. odst. 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov vloži ugovor zoper obdelavo.

•           Osebni podatki so bili nezakonito obdelani.

•           Brisanje osebnih podatkov je potrebno za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Evropske unije in pravom držav članic, v katere sodi odgovorna oseba.

•           Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu s 1. odst. 8. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če je izpolnjen eden zgoraj navedenih razlogov in posameznik želi zahtevati brisanje osebnih podatkov, shranjenih pri podjetju Carthago d.o.o., se lahko v ta namen kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca, ki bo nemudoma uredila zahtevo po brisanju.

Če je podjetje Carthago d.o.o. javno objavilo podatke in je naše podjetje, kot upravljavec v skladu s 1. odst. 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, zadolženo za brisanje osebnih podatkov, potem bo podjetje Carthago d.o.o. z upoštevanjem razpoložljivih tehnologij in stroškov uvajanja sprejelo ustrezne ukrepe, tudi tehnične narave, da bo druge upravljavce, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, seznanilo s tem, da je posameznik od teh drugih odgovornih oseb za obdelavo podatkov zahteval brisanje vseh posameznih povezav do osebnih podatkov ali kopij ali dvojnikov teh osebnih podatkov, če obdelava ni potrebna. Pristojna oseba podjetja Carthago d.o.o. bo v posameznem primeru uredila vse potrebno.

e) Pravica do omejitve obdelave

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov ima pravico, da od upravljavcev zahteva omejitev obdelave, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

•           Posameznik zanika pravilnost osebnih podatkov, kar velja za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti pravilnost osebnih podatkov.

•           Obdelava je protizakonita, posameznik zavrača brisanje osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.

•           Upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, posameznik jih potrebuje zgolj za uveljavljanje, izvedbo in zastopanje pravnih zahtevkov.

•           Posameznik je vložil ugovor zoper obdelavo v skladu s 1. odst. 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in še ni gotovo, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladujejo nad razlogi posameznika.

Če je izpolnjen eden zgornjih navedenih razlogov in posameznik želi zahtevati omejitev osebnih podatkov, ki so shranjeni pri podjetju Carthago d.o.o., se lahko v ta namen kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca. Pristojna oseba podjetja Carthago d.o.o. bo v posameznem primeru uredila vse potrebno.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov, ima pravico, da prejme osebne podatke, ki se nanašajo nanj in jih je posameznik zagotovil upravljavcu v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu. Poleg tega ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja s strani upravljavca, kateremu so bili zagotovljeni osebni podatki, v kolikor obdelava sloni na soglasju v skladu s črko a), 1. odstavka, 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali črka a), 2. odstavka, 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali na pogodbi v skladu s črko b), 1. odstavka, 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in obdelava poteka s pomočjo samodejnih postopkov, če obdelava ni potrebna za izvajanje naloge, ki je v javnem interesu ali za izvajanje javne oblasti.

Nadalje ima posameznik pri izvajanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s 1. odst., 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico do uveljavitve, da upravljavec posreduje osebne podatke neposredno drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo in če s tem ne posega v pravice in svoboščine drugih oseb.

Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko posameznik kadarkoli obrne na pristojno osebo podjetja Carthago d.o.o.

g) Pravica do ugovora

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov ima pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz osebne situacije, kadarkoli vloži ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki se izvede na podlagi črke e) ali f ), 1.odst. 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravica velja tudi za profiliranje, ki se izvaja na podlagi tega.

Podjetje Carthago d.o.o. osebnih podatkov ne bo več obdelovalo v primeru ugovora razen, če lahko dokažemo prisilne razloge za obdelavo, ki jih je treba zaščititi in, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika ali, če obdelava služi uveljavljanju, izvedbi ali zastopanju pravnih zahtevkov.

Če podjetje Carthago d.o.o. obdeluje osebne podatke z namenom neposrednega oglaševanja, potem ima posameznik pravico, da kadarkoli vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov za namene takšnega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim oglaševanjem. Če posameznik pri podjetju Carthago d.o.o. vloži ugovor zoper obdelavo za namene neposrednega oglaševanja, potem podjetje Carthago d.o.o. takšnih osebnih podatkov ne bo več obdelovalo za te namene.

Poleg tega ima posameznik pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz njegove osebne situacije, vloži ugovor proti zadevni obdelavi osebnih podatkov, ki se pri podjetju Carthago d.o.o. izvaja za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu s 1. odst. 89. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov razen, če je takšna obdelava potrebna za nalogo, ki se izvaja v javnem interesu.

Za izvajanje pravice do ugovora se lahko posameznik kadarkoli obrne na pristojno osebo podjetja Carthago d.o.o.. Nadalje lahko posameznik svobodno odloči, ali bo svojo pravico do ugovora v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe, neodvisno od Direktive 2002/58/ES uveljavljal s pomočjo samodejnih postopkov, pri katerih se uporabljajo tehnične specifikacije.

h) Samodejne odločitve v posameznem primeru, vključno s profiliranjem

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov, pravico sprejetja odločitve za neizključno samodejno obdelavo – vključno s profiliranjem, za katero velja pravni učinek ali katera nanjo podobno vpliva, v kolikor odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe med posameznikom in upravljavcem, ali (2) na podlagi pravnih predpisov unije ali držav članic, ki veljajo za upravljavca in ti predpisi vsebujejo ustrezne ukrepe za zagotovitev pravic in svoboščin ali upravičenih interesov posameznika ali (3) z izrecnim soglasjem posameznika.

Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izpolnitev določene pogodbe med posameznikom in upravljavcem ali (2) pa se izvaja z izrecnim soglasjem posameznika, potem bo podjetje Carthago d.o.o. sprejelo ustrezne ukrepe za varstvo pravic in svoboščin in upravičenih interesov posameznika, kamor sodi vsaj pravica do zagotovitve poseganja določene osebe upravljavca do predložitve lastnega stališča in do izpodbijanja odločitve.

Če bi posameznik želel uveljavljati pravico v zvezi s samodejnimi odločitvami, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca.

i) Pravica do ugovora proti soglasju s področja varstva podatkov

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov ima pravico, da kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Če bi posameznik želel uveljavljati pravico do preklica soglasja, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca.

9. Varstvo podatkov pri prijavah na delovno mesto in postopkih prijav na delovno mesto

Oseba, odgovorna za obdelavo zbira in obdeluje osebne podatke prijaviteljev za namene izvedbe postopka prijave na delovno mesto. Obdelava se lahko izvaja po elektronski poti. To velja še posebej v primeru, kadar posreduje prijavitelj ustrezno dokumentacijo za prijavo na delovno mesto upravljavcu po elektronski poti, na primer z elektronsko pošto. Če oseba upravljavca sklene s prijaviteljem na delovno mesto pogodbo o zaposlitvi, potem bodo posredovani podatki shranjeni za namene izvedbe delovnega razmerja z upoštevanjem zakonodaje. Če upravljavec s prijaviteljem ne sklene pogodbe o zaposlitvi, bo dokumentacija za prijavo na delovno mesto dva meseca po seznanitvi z odločitvijo o neizbiri samodejno izbrisana, če izbrisu ne nasprotujejo drugi upravičeni interesi upravljavca. Drug upravičen interes je na primer dokazno breme v sodnem postopku.

10. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo socialnega omrežja Facebook

Oseba upravljavca je na spletni strani vključila komponente za uporabo socialnega omrežja Facebook, vključno s komponento Facebook Pixel, ki omogoča merjenje, optimizacijo in ustvarjanje občinstva za oglaševalske akcije.

Socialno omrežje je socialno središče na spletu, spletna skupnost, ki uporabnikom praviloma omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje se lahko uporablja kot portal za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa spletni skupnosti omogoča zagotovitev osebnih informacij in informacij, ki se nanašajo na podjetja. Facebook med drugim omogoča uporabnikom socialnega omrežja vzpostavitev zasebnih profilov, prenos fotografij in mreženje s pomočjo povabil za sklepanje prijateljstev.

Družba za upravljanje spletnega omrežja Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Za obdelavo osebnih podatkov odgovorna oseba je, če posameznik živi izven ZDA ali Kanade, podjetje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim priklicem podrobnosti te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vključena komponenta Facebook (vtičnik Facebook), omogoči spletni brskalnik v informacijsko tehničnem sistemu posameznika s pomočjo ustrezne komponente Facebook prenos prikaza ustrezne komponente Facebook s strani Facebook. Celoten pregled vseh vtičnikov Facebook lahko poiščete na spletnem naslovu https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=si_SI . V okviru tega tehničnega postopka je podjetje Facebook seznanjeno s tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik obiskal.

Če je posameznik hkrati prijavljen na spletno omrežje Facebook, prepozna Facebook vsak priklic naše spletne strani pri posamezniku in v času ustreznega obiska naše spletne strani prepozna Facebook tudi konkretne podstrani naše spletne strani, katere posameznik obiskuje. Te informacije zbira izključno komponenta Facebook in Facebook jih dodeljuje ustreznemu Facebook računu posameznika. Če posameznik aktivira določeno Facebook tipko, ki se nahaja na naši spletni strani, na primer »Všeč mi je« tipko, ali če posameznik odda določen komentar, potem Facebook dodeli to informacijo osebnemu uporabniškemu računu posameznika pri Facebooku in shrani te osebne podatke.

Facebook prejme preko komponente Facebook vedno tudi informacijo o tem, da je posameznik obiskal našo spletno stran, kadar je posameznik v trenutku priklica naše spletne strani hkrati tudi prijavljen na spletni strani Facebook; to se izvaja neodvisno od tega, ali je posameznik kliknil na Facebook komponento ali ne. Če posameznik ne želi takšnega posredovanja te informacije podjetju Facebook, lahko posredovanje prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi iz svojega uporabniškega računa pri Facebooku.

 

Politika podatkov podjetja Facebook se nahaja na spletnem naslovu facebook.com/about/privacy/ in zagotavlja informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov, ki se izvaja pri podjetju Facebook. Nadalje vsebuje informacije o tem, katere možnosti nastavitev zagotavlja Facebook za namen varovanja zasebnosti posameznika. Poleg tega so na voljo različne aplikacije, ki omogočajo izklop posredovanja podatkov podjetju Facebook. Takšne aplikacije lahko uporablja posameznik za izklop posredovanja podatkov podjetju Facebook.

11. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo podjetja Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je služba za spletno analizo. Spletna analiza je pridobivanje, zbiranje in ocenjevanje podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Služba za spletno analizo med drugim zbira podatke o tem, s katere spletne strani posameznik prihaja na določeno spletno stran (tako imenovan referrer), na katere podstrani te spletne strani se posega ali kako pogosto in v katerem obdobju je bila podstran ogledana. Spletna analiza se prevladujoče uporablja za optimizacijo določene spletne strani in za analizo stroškov in koristi spletnega oglaševanja.

Družba za upravljanje komponent Google-Analytics je podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Upravljavec uporablja za spletno analizo preko Google Analytics dodatek "_gat._anonymizeIp". S pomočjo tega dodatka se skrajša in anonimizira IP-naslov internetnega priključka posameznika pri Google, kadar se dostop na naše spletne strani izvaja iz države članice Evropske unije ali druge pogodbene države Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google-Analytics je analiza tokov obiskovalcev na naši spletni strani. Google uporablja pridobljene podatke in informacije med drugim za namen ocenjevanja uporabe naše spletne strani, za pripravo spletnih poročil za nas o tem katere aktivnosti prikazati na naši spletni strani in za izvedbo dodatnih storitev v zvezi z uporabo naše spletne strani.

Google Analytics uporablja piškotke na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Pojem piškotkov je bil že predhodno pojasnjen. S postavljanjem piškotkov omogoča Google analizo uporabe naše spletne strani. Z vsakim priklicem podrobnosti te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vključena komponenta Google-Analytics, omogoči spletni brskalnik v informacijsko tehničnem sistemu posameznika samodejno, s pomočjo ustrezne komponente Google-Analyitics, prenos podatkov za spletno analizo pri podjetju Google. V okviru tega tehničnega postopka pridobi podjetje Google osebne podatke, kot je IP-naslov posameznika, katere Google med drugim uporablja za namene ugotavljanja lokacije obiskovalca in klikov, da tako omogoči kasnejše obračune provizij.

S pomočjo piškotkov se shranjujejo osebne informacije, na primer čas dostopa, lokacija, s katere se dostop izvaja in pogostost obiskov posameznika na naši spletni strani. Pri vsakem obisku naše spletne strani bodo ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom posameznika uporabljenega internetnega priključka prenesene podjetju Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke bo Google shranil v Združenih državah Amerike. Google bo te osebne podatke, ki jih je pridobil s pomočjo tehničnih postopkov, v določenih okoliščinah posredoval tretjim osebam.

Posameznik lahko postavitev piškotka z naše spletne strani kadarkoli prepreči s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja postavitvi piškotka. Takšna nastavitev spletnega brskalnika bi tudi preprečila, da bi podjetje Google postavilo piškotek na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Poleg tega je mogoče izbrisati piškotek, ki ga postavi Google Analytics s pomočjo spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Nadalje ima posameznik možnost ugovarjati ali preprečiti zbiranje podatkov s pomočjo Google Analytics, ki se nanašajo na uporabo spletne strani in obdelavo teh podatkov pri podjetju Google. V ta namen mora posameznik prenesti in namestiti dodatek za brskalnik na spodnji povezavi tools.google.com/dlpage/gaoptou . Ta dodatek za brskalnik sporoči Google Analytics preko JavaScript, da podatkov in informacij o obiskih spletne strani ni dovoljeno posredovati na Google Analytics. Ta namestitev dodatka brskalnika se pri Googlu smatra kot ugovor. Če se informacijsko tehnološki sistem posameznika v določenem kasnejšem trenutku izbriše, formatira ali na novo namesti, mora posameznik ponovno izvesti namestitev dodatka brskalnika, da izklopi Google Analytics. Če posameznik ali njegova pooblaščena oseba odstrani ali izklopi dodatek brskalnika potem je na voljo nova namestitev ali nov vklop dodatka brskalnika.

Nadaljnje informacije o veljavnih določilih s področja varstva podatkov pri podjetju Google so na voljo na spletnem naslovu https://policies.google.com/privacy in na naslovu https://support.google.com/analytics . Podrobnejše informacije o Google Analytics najdete na spletni povezavi https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ .

12. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo ponovnega trženja Google

Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo ponovnega trženja Google. Ponovno trženje Google je funkcija Google-AdWords, ki določenemu podjetju omogoča vklop oglasov pri takšnih uporabnikih interneta, ki so se predhodno zadrževali na spletni strani podjetja. Vključitev ponovnega trženja Google dovoljuje določenemu podjetju, da pripravi uporabniku prilagojeno oglaševanje in temu nato prikaže njegovim interesom prilagojene oglase.

Družba za upravljanje storitev ponovnega trženja Google je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen ponovnega trženja je prikaz interesom uporabnika prilagojenih oglasov. Ponovno trženje Google nam omogoča, da preko oglasnega omrežja Google ali drugih spletnih strani prikazujemo oglase, ki so prilagojeni individualnim potrebam in interesom uporabnikov interneta.

Ponovno trženje Google uporablja piškotke na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Pojem piškotkov je bil že predhodno pojasnjen. S postavljanjem piškotkov si podjetje Google omogoča ponovno prepoznavanje obiskovalcev naše spletne strani, kadar ti zaporedoma obiščejo spletno stran, ki je prav tako član oglaševalskega omrežja Google. Z vsakim priklicem določene spletne strani, kjer se uporablja storitev ponovnega trženja Google bo spletni brskalnik samodejno identificiral posameznika pri podjetju Google. V okviru tega tehničnega postopka se Google seznani z osebnimi podatki, IP-naslovom ali z iskalnim obnašanjem uporabnika, te pa nato Google uporabi za prikaz interesom uporabnika prilagojenih oglasov.

S pomočjo piškotkov se shranjujejo te osebne informacije, na primer informacije o obiskih spletne strani posameznika. Pri vsakem obisku naše spletne strani bodo ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom posameznika uporabljenega internetnega priključka preneseni podjetju Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke bo Google shranil v Združenih državah Amerike. Google bo te osebne podatke, ki jih je pridobil s pomočjo tehničnih postopkov, v določenih okoliščinah posredoval tretjim osebam.

Posameznik lahko postavitev piškotka z naše spletne strani kadarkoli prepreči s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja postavitvi piškotka. Takšna nastavitev spletnega brskalnika bi tudi preprečila, da bi podjetje Google postavilo piškotek na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Poleg tega je mogoče izbrisati piškotek, ki ga postavi Google Analytics s pomočjo spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Nadalje ima posameznik možnost do ugovora zoper interesom uporabnika prilagojenemu trženju pri podjetju Google. V ta namen mora posameznik pri vsakem spletnem brskalniku, ki ga uporablja, obiskati spletno povezavo www.google.de/settings/ads in tam izvesti želene nastavitve.

Nadaljnje informacije o veljavnih določilih s področja varstva podatkov pri podjetju Google so na voljo na spletnem naslovu support.google.com/analytics

13. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo Google+

Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo Google+. Google+ je tako imenovano socialno omrežje. Socialno omrežje je socialno središče na spletu, spletna skupnost, ki uporabnikom praviloma omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje se lahko uporablja kot portal za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa spletni skupnosti omogoča zagotovitev osebnih informacij in informacij, ki se nanašajo na podjetja. Google+ uporabnikom socialnega omrežja med drugim omogoča vzpostavitev zasebnih profilov, prenos fotografij in mreženje s pomočjo povabil za sklepanje prijateljstev.

Družba za upravljanje storitev Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Z vsakim priklicem podrobnosti te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vključena komponenta Google+, omogoči spletni brskalnik v informacijsko tehničnem sistemu posameznika samodejno s pomočjo ustrezne komponente Google+ prenos prikaza ustrezne komponente Google+ s strani podjetja Google. V okviru tega tehničnega postopka je podjetje Google seznanjeno s tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik obiskal. Podrobnejše informacije o Google+ najdete na spletnem naslovu https://developers.google.com/+/web/policies

V kolikor je posameznik hkrati prijavljen na spletno omrežje Google+, prepozna Google vsak priklic naše spletne strani posameznika in med celotnim trajanjem ustreznega obiska naše spletne strani prepozna tudi konkretne podstrani naše spletne strani, katere posameznik obiskuje. Te informacije zbira izključno komponenta Google+ in Google jih dodeljuje ustreznemu Google+ računu posameznika.

Če posameznik aktivira določeno Google+ tipko, ki se nahaja na naši spletni strani in tako odda priporočilo Google+1, potem Google dodeli to informacijo osebnemu uporabniškemu računu posameznika pri Google+ in shrani te osebne podatke. Google shrani priporočilo Google+1 posameznika in omogoči javni dostop do tega v skladu s pogoji, ki jih je v zvezi s tem sprejel posameznik. Priporočilo Google+1, ki ga posameznik odda na tej spletni strani se shrani in obdela skupaj z drugimi osebnimi podatki, kot je ime posameznika, ki uporablja račun Google+1 in fotografijo, ki je shranjena v njem in v drugih storitvah Google, na primer rezultatih iskanja v spletnem brskalniku Google, Google računu posameznika ali drugih mestih, na primer spletnih straneh ali v povezavi z oglasi. Nadalje lahko Google poveže obisk spletne strani z drugimi pri podjetju Google shranjenimi osebnimi podatki. Google beleži te osebne informacije nadalje z namenom izboljšanja ali optimizacije različnih storitev podjetja Google.

Google prejme preko tipke Google+ vedno tudi informacijo o tem, da je posameznik obiskal našo spletno stran, kadar je posameznik v trenutku priklica naše spletne strani hkrati tudi prijavljen na spletni strani Google+; to se izvaja neodvisno od tega, ali je posameznik kliknil na Google+ tipko ali ne.

Če posameznik ne želi takšnega posredovanja te informacije podjetju Google, lahko posredovanje prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi iz svojega uporabniškega računa pri Google+.

Nadaljnje informacije o veljavnih določilih s področja varstva podatkov pri podjetju Google so na voljo na spletnem naslovu support.google.com/analytics .

14. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo Google-AdWords

Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo Google AdWords. Google AdWords je storitev za spletno oglaševanje, ki oglaševalcu omogoča vklop prikazov v iskalnih rezultatih Google kot tudi v oglaševalskem omrežju Google. Google AdWords omogoča oglaševalcem, da vnaprej določijo ključne besede, s pomočjo katerih se oglasi v rezultatih iskanja Google prikazujejo izključno takrat, kadar uporabnik v iskalniku prikliče iskalni rezultat,ki se nanaša na ključne besede. V oglaševalskem omrežju Google bodo prikazi porazdeljeni s pomočjo samodejnega algoritma in z upoštevanjem predhodno določenih ključnih besed prikazani na spletnih straneh, ki so povezane z aktualno tematiko iskanja.

Družba za upravljanje storitev Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen Google AdWords je oglaševanje naše spletne strani s pomočjo prikaza oglasov, prilagojenih interesom uporabnikov na spletnih straneh tretjih strani in v rezultatih iskanja brskalnikov pri podjetju Google in prikaz tujih oglasov na naših spletnih straneh.

Če posameznik dostopi na našo spletno stran s pomočjo oglasa Google, potem bo Google v informacijsko tehnološkem sistemu posameznika shranil tako imenovan piškotek za konverzije. Pojem piškotkov je bil že predhodno pojasnjen. Piškotek za konverzijo izgubi svojo veljavnost po tridesetih dneh in ni namenjen identifikaciji posameznika. S pomočjo piškotka za konverzijo, v kolikor veljavnost tega piškotka še ni potekla, je mogoče sklepati ali so bile na naši spletni strani priklicane določene podstrani, na primer nakupovalna košarica določene spletne trgovine. S piškotkom za konverzijo lahko tako mi, kot tudi Google sklepamo, ali je posameznik, ki je do naše spletne strani dostopil preko oglasa AdWords, dejansko ustvaril tudi promet, torej ali je spletni nakup izvedel ali prekinil.

Podatke in informacije, ki se zbirajo s pomočjo piškotka za konverzijo uporablja Google za pripravo statistike o obiskovalcih naše spletne strani. Te statistike o obiskovalcih uporabljamo za ugotovitev skupnega števila uporabnikov, ki so k nam preusmerjeni s pomočjo oglasov AdWords, torej za ugotovitev uspeha ali neuspeha ustreznega oglasa AdWords in za optimizacijo naših prihodnjih oglasov AdWords. Naše podjetje in druge stranke oglaševanja pri Google-AdWords ne prejmejo informacij podjetja Google s pomočjo katerih bi bila mogoča identifikacija posameznika.

S pomočjo piškotka za konverzijo se shranjujejo osebne informacije, na primer spletne strani, ki jih obišče posameznik. Pri vsakem obisku naše spletne strani bodo ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom posameznika uporabljenega internetnega priključka preneseni podjetju Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke bo Google shranil v Združenih državah Amerike. Google bo te osebne podatke, ki jih je pridobil s pomočjo tehničnih postopkov, v določenih okoliščinah posredoval tretjim osebam.

Posameznik lahko postavitev piškotka z naše spletne strani kadarkoli prepreči s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja postavitvi piškotka. Takšna nastavitev spletnega brskalnika bi tudi preprečila, da bi podjetje Google postavilo piškotke za konverzijo na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Poleg tega je mogoče izbrisati piškotek, ki ga postavi Google AdWords s pomočjo spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Nadalje ima posameznik možnost do ugovora zoper interesom uporabnika prilagojenemu oglaševanju pri Google. V ta namen mora posameznik pri vsakem spletnem brskalniku, ki ga uporablja, obiskati spletno povezavo myadcenter.google.si/home  in tam izvesti želene nastavitve.

Nadaljnje informacije o veljavnih določilih s področja varstva podatkov pri podjetju Google so na voljo na spletnem naslovu https://policies.google.com/privacy .

15. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo YouTube

Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo portala YouTube. YouTube je spletni portal za prikaz video posnetkov, ki urednikom video posnetkov omogoča brezplačno objavo video posnetkov in drugim uporabnikom tudi brezplačen ogled, oceno in komentiranje. YouTube dovoljuje objavo vseh vrst video posnetkov tako, da je mogoče na tem spletnem portalu iskanje tako celotnih filmov, televizijskih oddaj, glasbenih video posnetkov, napovednikov ali video posnetkov, katere uporabniki sami pripravijo.

Družba za upravljanje YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinska družba podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Z vsakim priklicem podrobnosti te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vključena komponenta YouTube (video YouTube) omogoči spletni brskalnik v informacijsko tehničnem sistemu posameznika samodejno, s pomočjo ustrezne komponente YouTube, prenos prikaza ustrezne komponente YouTube s strani YouTube. Več informacij o YouTube najdete na spletnem naslovu https://www.youtube.com/yt/about . V okviru tega tehničnega postopka prejmeta YouTube in podjetje Google informacijo o tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik obiskal.

Če je posameznik hkrati prijavljen v svoj račun pri YouTube, prepozna YouTube s priklicem določene podstrani, ki vsebuje video posnetek YouTube, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik obiskal. Te informacije zbirata izključno YouTube in Google in jih dodeljujeta ustreznemu YouTube računu posameznika.

YouTube in Google prejmeta preko komponente YouTube vedno tudi informacijo o tem, da je posameznik obiskal našo spletno stran, kadar je posameznik v trenutku priklica naše spletne strani hkrati tudi prijavljen na spletni strani YouTube; to se izvaja neodvisno od tega, ali je posameznik kliknil na YouTube video ali ne. Če posameznik ne želi takšnega posredovanja te informacije podjetjema YouTube in Google, lahko posredovanje prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi iz svojega uporabniškega računa pri YouTube.

Določila o varstvu podatkov, ki jih objavi YouTube in so na voljo na naslovu policies.google.com/privacy  zagotavljajo informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov pri YouTube in Google.

16. Pravna podlaga za obdelavo

Točka a), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov služi našemu podjetju kot pravna podlaga za postopke obdelave, pri katerih pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, kot je to na primer pri postopkih obdelave za dobavo blaga ali za izvedbo druge storitve ali nasprotne storitve, potem se obdelava izvaja na podlagi točke b), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvedbo predpogodbenih ukrepov, morebiti v primerih povpraševanj o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje velja dolžnost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, kot na primeru za izpolnitev davčnih obveznosti, potem se to izvaja na podlagi točke c), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. V redkih primerih bi lahko bila potrebna obdelava osebnih podatkov za zagotovitev varstva življenjsko pomembnih interesov posameznika ali druge fizične osebe. Za takšen primer gre, kadar se obiskovalec poškoduje v našem obratu in je potrebno posredovanje njegovega imena, starosti, njegovih podatkov o zdravstvenem zavarovanju ali drugih življenjsko pomembnih informacij določenemu zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi se obdelava izvedla v skladu s točko d), 6.I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Nazadnje bi se lahko postopki obdelave izvedli na podlagi točke f), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Na tej pravni podlagi slonijo postopki obdelave, ki niso vključeni v nobeno od prehodno navedenih pravnih podlag, kadar je obdelava potrebna za zagotovitev upravičenega interesa našega podjetja ali tretje osebe, če interesi, osnovne pravice in osnovne svoboščine posameznika ne prevladajo. Takšni postopki obdelave so nam posebej dovoljeni zaradi tega, ker jih posebej omenja evropski zakonodajalec. Poleg tega zastopa stališče, da bi lahko šlo za upravičen interes, kadar je posameznik stranka upravljavca (Uvodna izjava 47, stavek 2. Splošne uredbe o varstvu podatkov).

17. Upravičeni interesi za obdelavo, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba

Če sloni obdelava osebnih podatkov na točki f), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, potem je naš upravičen interes izvedba naše poslovne dejavnosti v dobro dobrega počutja vseh naših sodelavcev in delničarjev.

18. Obdobje, v katerem se shranjujejo osebni podatki

Kriterij za obdobje shranjevanja osebnih podatkov je ustrezen zakonski rok hrambe. Po poteku tega roka bodo ustrezni podatki rutinsko zbrisani, če niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali vzpostavitev pogodbe.

19. Zakonski ali pogodbeni predpisi za zagotovitev osebnih podatkov; potreba za sklenitev pogodbe; dolžnost posameznika za zagotovitev osebnih podatkov; morebitne posledice, kadar osebni podatki niso predloženi

Sporočamo vam, da je zagotovitev osebnih podatkov delno zakonsko predpisana (npr. z davčnimi predpisi) ali pa lahko izhaja tudi iz pogodbenih določil (npr. podatki o pogodbenem partnerju). Poleg tega je lahko za sklenitev pogodbe potrebno, da nam posameznik zagotovi osebne podatke, ki jih moramo obdelati. Posameznik nam na primer mora zagotoviti osebne podatke, če naše podjetje z njim sklepa pogodbo. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov je posledica lahko ta, da pogodbe z njim ni mogoče skleniti. Preden posameznik zagotovi osebne podatke, se mora obrniti na našo pristojno osebo. Naš sodelavec bo posameznika v posameznih vprašanjih obvestil o tem, ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonsko ali pogodbeno predpisana, če je potrebna za sklenitev pogodbe, če obstaja dolžnost zagotovitve osebnih podatkov in kakšne so posledice v primeru, če osebni podatki niso zagotovljeni.

20. Uporaba avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Kot podjetje, ki se zaveda svoje odgovornosti ne uporabljamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja.

21. Videonadzor

Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi (zaposlenih in strank) in njihovega premoženja ter zaradi nadzora vstopa in izstopa v podjetju izvajamo videonadzor.

Upravljavec videonadzornega sistema je družba Carthago d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci, telefon: 02 5735 465, elektronski naslov: info.slo@carthago.com

Odgovorna oseba za varstvo podatkov oziroma hrambo videoposnetkov je Aleksander Hajdinjak, telefon: 02 5735 455, elektronski naslov: aleksander.hajdinjak@carthago.com

 

Namen obdelave osebnih podatkov:

 • zagotavljanje nadzora vstopa v službene oziroma poslovne prostore zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, zaradi nadzora vstopa in izstopa v oziroma iz službenih oziroma poslovnih prostorov ter zaradi varnosti službenih oziroma poslovnih prostorov,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen: slika (lokacija), datum in ura posnetka.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76, 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),
 • rok hrambe podatkov: peti odstavek 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),
 • interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

 • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 60 dni, razen v primeru posnetka nezgod, zlorab, kaznivih dejanj ipd., ko je čas hrambe daljši. Posnetki so na vpogled samo poslovodstvu oziroma zastopnikom družbe, ki morajo vsebino posnetkov obravnavati kot poslovno skrivnost družbe.

 

Informacije o obstoju pravic posameznika:

 • posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte na elektronski naslov: info.slo@carthago.com

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate pri: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: +386 1 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si .

 

Informacije o tem:

 • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
 • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

 • ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

 • ni posebnih vplivov obdelave, prav tako ne nadaljnje obdelave.

 

Obvestilo o izvajanju videonadzora je nameščeno pri vstopih in izstopih na območju izvajanja videonadzora.

 

 

Če želite spremeniti vaše nastavitve piškotkov in sledenja lahko to storite na naslednji povezavi: