• Thetford pumpningssystem fekalietank och toalettkassett
 • Tillförlitligt tryckvattensystem som kräver ringa underhåll
 • Truma Aventa Comfort – effektiv takklimatanläggning med integrerad värmepump
 • Truma iNet System inkl. Level Control (gasolnivåindikering)
 • Truma Secumotion gasvakt, automatisk omkoppling, Eis-Ex defroster
 • Thetford pumpningssystem fekalietank och toalettkassett

  Med Carthago pumpningssystem med separat fekalietank, en volym på 120 l till 200 l (beroende på modell) och en 13 l toalettkassett uppnår du absolut flexibilitet 
  och oberoende på resorna. Med en enkel knapptryckning aktiverar du en kraftfull pump som matar ut fekalierna från toalettkassetten till den större fekalietanken. 
  Pumpen använder då spillvattnet i tanken. Du bestämmer om du avfallshanterar toalettkassetten direkt på plats eller enkelt pumpar fekalierna till den avsedda tanken.
  Högsta oberoende med stor volym på fekalietanken. Att resa upp till 10 dagar utan servicestation är då inget som helst problem (beroende på modell)