• Alde-värmeväxlare
  • Alde-värmeväxlare

    Med värmeväxlaren kombinerat med centralvärmen från Alde (tillval) går det att använda husbilsmotorns kylarsystem för att värma upp bodelen. Man behöver då 
    bara ställa in den önskade rumstemperaturen med termostaten och värmesystemets cirkulationspump startar. Med basfordonets cirkulationspump kan uppvärmningen också arbeta i motsatt riktning. I det här fallet fungerar uppvärmningen i bodelen som motorvärmare, centralvärmen värmer då upp fordonsmotorns kylarsystem.