• Vannforsyning gjennom vedlikeholdsvennlig og driftssikkert pumpesystem
  • Vannforsyning gjennom vedlikeholdsvennlig og driftssikkert pumpesystem

    I motsetning til vanlig forekommende nedsenkbare pumper som blir plassert direkte i vanntanken, ligger trykkvannspumpen utenfor vanntanken, hvor den fører vannet 
    til tappepunktene ved hjelp av sugetrykket. Den store fordelen til trykkvannspumpen er de forskjellige utgangene, som gjør at flere forbrukere kan være tilkoblet samtidig. Dessuten får du både glede av større vanngjennomstrømning, høyere vanntrykk og lengre levetid. Med en trykkvannspumpe er bruken av dusjarmaturer i husholdningskvalitet intet problem. Pumpen arbeider stille uten støy både når kranene åpnes og lukkes, og den er heller ikke følsom for å gå tørr.