• ALDE varmeveksler
  • ALDE varmeveksler

    Med varmeveksleren i kombinasjon med sentralvarmesystemet fra ALDE (tilvalg) kan kjølesystemet for bilmotoren benyttes for oppvarming av bodelen. Det skjer ganske enkelt ved å stille inn den ønskede romtemperaturen på romtermostaten og starte sirkulasjonspumpen til varmesystemet. Med en sirkulasjonspumpe til standardkjøretøyet kan varmen også arbeide i omvendt retning. I dette tilfellet fungerer bodelsvarmen som motorforvarming, sentralvarmesystemet varmer derved kjølesystemet for bilmotoren.