Impressum Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago Reisemobilbau GmbH
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf
Germany

Tel. +49 (0)7525-9200 0
Fax +49 (0)7525-9200 3003
E-Mail: info@carthago.com
Internet: www.carthago.com

The managing director has the right of representation:
Markus Kern, Bernd Wuschack, Johannes Stumpp, Anton Fetscher
Court of registration: District Court of Ulm
Number of registration: HR B 550891

Value added tax identification number in accordance with § 27 a of the legislation governing VAT:
DE811297363

Responsible for contents in accordance with § 55 paragraph 2 of the  Interstate Treaty on Broadcasting: Alexandra Naleppa

Note concerning liability; whilst we carry out careful checks of content, we can accept no liability for the content of external links. Operators of external links are exclusively responsible for their content.

 

Ansvar for innhold

Som tjenestetilbydere er vi iht. TMG [tysk telemedialov] § 7 1. ledd ansvarlig for eget innhold på disse sidene. Ifølge generelle lover. iht. TMG §§ 8 til 10 er vi som tjenestetilbydere imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overførte eller lagrede fremmede informasjoner eller til å lete etter omstendigheter som tyder på en rettsstridig virksomhet. Forpliktelser til å fjerne eller sperre bruken av informasjoner ifølge generelle lover berøres ikke. Ansvar for dette er først mulig fra det tidspunktet vi fikk kjennskap til et konkret rettsbrudd. Etter at vi ble kjent med aktuelle rettsbrudd vil vi omgående fjerne innholdet.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsider fra tredjepersoner hvor vi ikke har innflytelse på innholdet. Vi kan derfor ikke overta noen garanti for fremmed innhold. For innholdet i de sammenlenkede sidene er alltid den respektive tilbyder eller operatør av sidene ansvarlig. De sammenlenkede sidene ble kontrollert for mulige rettsbrudd på tidspunktet for sammenlenkingen. Rettsstridige innhold kunne ikke oppdages på tidspunktet for sammenlenkingen. En permanent kontroll av innholdet i de sammenlenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete støttepunkter for et rettsbrudd. Når vi blir kjent med rettsbrudd, vil vi omgående fjerne slike lenker.

Opphavsrett

Innhold og åndsverk som sideoperatøren har opprettet på disse sidene underligger tysk opphavsrett. Mangfoldiggjøring, redigering, distribuering og enhver type utnyttelse utenfor opphavsrettens grenser behøver skriftlig samtykke fra den respektive autor hhv. tekstforfatter. Nedlastinger og kopier av denne siden er kun tillatt for privat, ikke kommersiell bruk. Så vidt innholdet på disse sidene ikke er opprettet av operatøren, tas det hensyn til opphavsretten av tredjepersoner. Spesielt innholdet fra tredjepersoner vil bli merket som slike. Hvis du likevel skulle bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi om en tilsvarende informasjon. Når vi blir kjent med rettsbrudd vil vi omgående fjerne slikt innhold.

 

Webdesign & Programmierung

vierdimensional Markenkommunikation GmbH & vierdimensional new media GmbH
Bändelstockweg 30
88326 Aulendorf
www.vierdimensional.com