Kataloger halvintegrerade

HALVINTEGRERADE PREMIUMKLASS 2023

2,12 m 2,12 m I 138 DB I 141 LE Basfordon Fiat Ducato Fiat Ducato Standardchassi AL-KO lågram 35 light AL-KO lågram 35 light Standardmotor Diesel 2,2 I (140 hk/103 kW) Diesel 2,2 I (140 hk/103 kW) Längd/bredd/höjd (mm) 1) 2) 3) 6410/2120/2890 6670/2120/2890 Axelavstånd (mm) 3525 3525 Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm) 220/460 220/460 Ståhöjd i bodel (mm) 1980 1980 Invändig höjd garage (mm) 1200 1200 Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm) 925 x 1140 1050 x 1140 Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm) 680 x 1140 850 x 1140 Totalvikt (kg) 9) 3500/42501 3500/42501 Vikt i körklart skick (kg) 6) 2825 (2684-2966) 2875 (2731-3019) Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) 7) 332 279 Tillåten släpvagnsvikt (kg) 10) 2000 2000 Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard) 5) 4 4 Super-Lightweight www.carthago.com 1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna). Angivelse i prislistan: Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att alltid kontrollera och säkerställa innan körning att du inte överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg). 2. VIKT I KÖRKLART SKICK Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med tillverkarens standardutrustning (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank) plus lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Vikten i körklart skick innehåller huvudsakligen följande punkter: • fordonets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda bränslen/vätskor såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor; • standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål som ingår i leveransomfånget som standard från tillverkaren; • till 100 % fylld färskvattentank för körning (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter. Tillverkarens uppgifter om körläge för påfyllningen finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Denna är beroende på serie 20 l resp. 50 l och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg; • den till 90 % fyllda bränsletanken inklusive bränsle; • öraren, denne får alltid en nominell vikt på 75 kg oavsett vad hen faktiskt väger. Vikten i körklart skick handlar alltså om grundkonfigurationen för den fordonsmodell som du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning, tillval). Uppgifter om vikt i körklart skick finns för varje planlösning i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna). VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR HUSBILEN Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: ”husbil”) är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval). De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilen vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att göra det enklare att konfigurera husbilen med hänsyn till lagstadgade och tekniska specifikationer, förklarar vi den väsentliga begrepp och specifikationer i denna förordning och ger information som är extra viktig när fordonet konfigureras och vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) från fordonstillverkaren. Läs noga igenom detta innan fordonet konfigureras och beställs. Våra återförsäljare hjälper gärna till att välja och konfigurera din husbil.

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är ± 5 %. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick vid delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterat. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen. För att åskådliggöra dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser kommer här en exempelberäkning: Vikt i körklart skick enl. försäljningsunderlag: Intervall tillåten i lag för vikt i körklart skick: Tolerans tillåten i lag på ± 5 %: 2 900 kg 2 755 till 3 045 kg 145 kg Det konkreta intervallet för tillåtna viktavvikelser för vikten i körklart skick finns för varje planlösning i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss hårt att begränsa viktvariationerna till produktions- tekniskt oundvikligt minsta möjliga. Avvikelser uppåt och nedåt inom det enligt lag tillåtna toleransintervallet före- kommer därför mycket sällan. Trots att tekniska optimeringar av produktionsprocessen ständigt genomförs kan dessa avvikelser inte undvikas helt. För att säkerställa att alla fordon som verkligen levereras uppfyller den i lag tillåtna toleransen, kontrolleras fordonets faktiska vikt, samt att den tillåtna toleransen på ± 5 % uppfylls av oss som tillverkare genom att vi väger fordonet när det är färdigt vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse för ditt fordon. 3. ANTAL MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT Antal maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare vid typgodkännandeförfarandet. Passagerarnas vikt ges av antalet maximalt tillåtna sittplatser. Passagerarnas vikt är för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2 för detta), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3*75 kg = 225 kg. Uppgiften om antalet maximalt tillåtna sittplatser i försäljnings- underlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning (se siffra 4 för tilläggsutrustning) och återger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning. Detta antal sittplatser är dock beroende av vikt och vikten på axelgruppen. Antalet kan alltså minska genom montering av tilläggsutrustning (t.ex. genom att välja utrustningspaket, specialutrustning och tillval), eller kan beroende på modell endast uppnås genom ökning totalvikten och/eller genom att ta bort tilläggsutrustning. 4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGGSUTRUSTNING Vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon (utrustningspaket, extrautrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt. Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas. Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten (se siffra 2 för detta), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

2,12 m 2,12 m I 138 DB I 141 LE Basfordon Fiat Ducato Fiat Ducato Standardchassi AL-KO lågram 35 light AL-KO lågram 35 light Standardmotor Diesel 2,2 I (140 hk/103 kW) Diesel 2,2 I (140 hk/103 kW) Längd/bredd/höjd (mm) 1) 2) 3) 6410/2120/2890 6670/2120/2890 Axelavstånd (mm) 3525 3525 Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm) 220/460 220/460 Ståhöjd i bodel (mm) 1980 1980 Invändig höjd garage (mm) 1200 1200 Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm) 925 x 1140 1050 x 1140 Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm) 680 x 1140 850 x 1140 Totalvikt (kg) 9) 3500/42501 3500/42501 Vikt i körklart skick (kg) 6) 2825 (2684-2966) 2875 (2731-3019) Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) 7) 332 279 Tillåten släpvagnsvikt (kg) 10) 2000 2000 Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard) 5) 4 4 Super-Lightweight Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids. Nyttovikten ges av skillnaden mellan den tekniskt tillåtna lastade vikten (se siffra 1 om detta), vikten vid körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsunderlagen, se siffra 2 om detta), passagerarnas vikt (se siffra 3 för detta) och tilläggs- utrustningens vikt. Den senare har fastställts av tillverkaren. För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt. Denna vikt måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte installeras vid tillverkningen. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt: Minsta nyttovikt i kg ≥ 10 * (n + L) Vid en husbil med en längd på 7 m och 4 tillåtna sittplatser (inklusive föraren) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. 10 kg * (4 + 7) = 110 kg. Här gäller: ”n” = maximalt antal passagerare plus föraren, ”L” är fordonets totala längd i meter (inklusive decimal). 3 500 kg - 2 900 kg - 3*75 kg - 110 kg = 265 kg Högsta tekniskt tillåtna vikt Vikt i körklart skick Passagerarnas vikt Minsta nyttovikt Tilläggsutrustning Tänk på att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart skick som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg tillnärmelsevis eller fullständigt utnyttjas, kan det därför hända vid en viktavvikelse uppåt för vikten i körklart skick att den minsta nyttovikten på 110 kg visserligen beräkningsmässigt efterlevs enligt standardvärdet vikt i körklart skick, men det i praktiken inte finns någon lastförmåga. Tänk på att den minsta nyttovikten inte får underskridas när du konfigurerar din husbil. För att den minsta nyttovikten ska kunna hållas, finns en maximal kombination av tilläggsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg skulle den totala vikten för tilläggsutrustningen t.ex. vara maximalt 265 kg vid ett fordon med fyra tillåtna sittplatser (inklusive förare) och en vikt på 2 900 kg vikt i körklart skick: Till s.k. tilläggsutrustning räknas enligt lagdefinitionen alla utrustningsdelar som tillval som inte ingår i standard- utrustningen och som på tillverkarens ansvar, dvs. vid till- verkningen, sätts på fordonet och som kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- och motorcykelhållare, satellit- anläggning, solcellspaneler, ugn etc.). Uppgifter om de enskilda vikterna/paketvikterna för utrustningspaket, special- utrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljnings- underlag. Till extrautrustning i den här bemärkelsen hör inte uppgradering med övriga tillbehör av återförsäljaren eller av dig personligen efter att fordonet har levererats från fabriken. 5. MAXIMAL VIKT FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING OCH NYTTOVIKT FASTSTÄLLDA AV TILLVERKAREN Eftersom det finns lagstadgade och tekniska gränser också för installation av tilläggsutrustning, bestämmer vi per planlösning och fordon värdet för maximal vikt på tilläggsutrustning som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när du väljer och konfigurerar fordonet. Uppgiften om den vikt som tillverkaren har fastställt för tilläggsutrustning finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna). Angivelse i prislistan:

Artikelnr SEK inkl. 25 % moms kg Chassi Fiat Ducato 310021 Motor 140 hk/103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel 67) 68) 44 500 55 310024 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda 67) 50 300 20 310025 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel 67) 68) 94 700 55 310026 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda 10) 67) 74 200 60 310027 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel 10) 67) 118 600 55 310039 Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 lighty, 9G hydraulisk automatväxel 67) 68) 97 600 310040 Motor 180 PS / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda 10) 67) 77 100 310041 Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel 10) 67) 121 500 330325 16 tums stålfälgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassi 4 100 16 330330 16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda 12 200 -8 330340 16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel 10 000 -10 311810 Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort 57) 7 000 3 311815 AL-KO ”ACS” High Performance fjäderben framvagn 57) 16 600 - 310630 Ratt och växelspaksknopp med läder 3 500 - 310632 Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar) 3 500 - 331620 Dimstrålkastare 3 900 4 311614 BI-LED-strålkastare (halv- och helljus) 12 700 - 311400 Borttagbar dragkrok 21 200 60 311300 Manuella stödben för bekvämare boende 4 900 10 Även här har vi en exempelberäkning för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser. Fordonets faktiskt uppvägda vikt i körklart skick ligger 1 % över det nominella värdet: 3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg - 265 kg = 81 kg Högsta tekniskt tillåtna vikt Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen) Passagerarnas vikt Vikten för tilläggsutrustningen Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); Den minsta nyttovikten underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på detta sätt, sänks den beställningsbara vikten på tilläggsutrustning av tillverkaren relaterat till planlösningen. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den lagstadgade lediga vikten för bagage och övriga tillbehör verkligen står till förfogande för lasten vid de fordon som tillverkaren levererar. Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet fastställs först vid vägning vid slutet produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas att det i sällsynta undantagsfall trots denna begränsning av tilläggsutrustning kan inträffa en situation där den minsta nyttovikten inte är säkerställd vid slutet av produktionslinjen. För att kunna garantera den minsta nyttovikten också i dessa fall, kommer tillverkaren tillsammans med återförsäljaren kontrollera gemensamt om t.ex. totalvikten höjs för fordonet, tillåtna sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för viktminskning så att endast ett fordon levereras som har den lagstadgade minsta nytto- vikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds vid tillverkningen finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna). Angivelse i prislistan: Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat. 6. EFFEKTER FRÅN TOLERANSER FÖR VIKTEN VID KÖRKLART SKICK PÅ NYTTOVIKTEN Också oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade variationer i vikten i körklart skick avspeglar sig i den återstående lastförmågan: Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5) t.ex. med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges enligt beräkningen baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som faktiskt är tillgänglig kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om vikten i körklart skick för ditt fordon exempelvis ligger på godkända 1 % högre än som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg: 3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg = 196 kg - 150 kg Högsta tekniskt tillåtna vikt Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen) Passagerarnas vikt Faktisk lastförmåga Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats För att vara säker att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du noga räkna med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikten i körklart skick när du väljer och konfigurerar fordonet. Vi rekommenderar dessutom uttryckligen att den lastade husbilen alltid vägs på en icke-automatisk våg innan resor och med hänsyn till passagerarnas enskilda vikter komma fram till om den högsta tekniskt tillåtna vikten och den högsta tekniskt tillåtna vikten på axeln efterlevs. Du hittar mer information online!

UPPDATERADE FORDONSVIKTER 01/2023 Observera att de nya fordonsvikterna gäller från och med 01.01.2023. Om du har ytterligare frågor, kontakta din handelspartner. Detaljerad information finns på nr 2. Detaljerad information finns på nr 5. Detaljerad information finns på nr 3. * ** *** MODELL VIKT I KÖRKLART SKICK* (TOLERANS TILLÅTEN I LAG PÅ ± 5 %) VIKT SPECIFICERAD AV TILLVERKAREN FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING FÖR STANDARD** MAX. ANTAL SITTPLATSER VID KÖRNING MED 3-PUNKTS-BÄLTE (STANDARD/TILLVAL)*** I 141 LE (Fiat) 2 955 kg (2 807 - 3 103 kg) 197 kg 4 I 143 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 000 kg (2 850 - 3 150 kg) | 3 095 kg (2 940 - 3 250 kg) 148 kg | 50 kg 4 | 4 I 148 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 145 kg (2 988 - 3 302 kg) | 3 225 kg (3 064 - 3 386 kg) 81 kg | 613 kg 3/4-5 | 4/5 I 149 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 160 kg (3 002 - 3 318 kg) | 3 235 kg (3 073 - 3 397 kg) 64 kg | 601 kg 3/4-5 | 4/5 I 150 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 145 kg (2 988 - 3 302 kg) | 3 225 kg (3 064 - 3 386 kg) 80 kg | 612 kg 3/4-5 | 4/5 T 143 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 2 920 kg (2 774 - 3 066 kg) | 2 960 kg (2 812 - 3 108 kg) 230 kg | 188 kg 4 | 4 T 148 LE H (Fiat | Mercedes-Benz) 3 025 kg (2 874 - 3 176 kg) | 3 065 kg (2 912 - 3 218 kg) 117 kg | 75 kg 4 | 4 T 148 LE (Fiat) 3 020 kg (2 869 - 3 171 kg) 124 kg 4 | 4 T 149 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 045 kg (2 893 - 3 197 kg) | 3 085 kg (2 931 - 3 239 kg) 97 kg | 54 kg 4 | 4 T 150 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 030 kg (2 879 - 3 182 kg) | 3 075 kg (2 921 - 3 229 kg) 113 kg | 65 kg 4 | 4 MODELL VIKT I KÖRKLART SKICK* (TOLERANS TILLÅTEN I LAG PÅ ± 5 %) VIKT SPECIFICERAD AV TILLVERKAREN FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING FÖR STANDARD** MAX. ANTAL SITTPLATSER VID KÖRNING MED 3-PUNKTS-BÄLTE (STANDARD/TILLVAL)*** I 4.9 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 415 kg (3 244 - 3 586 kg) | 3 465 kg (3 292 - 3 638 kg) 470 kg | 368 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 410 kg (3 240 - 3 581 kg) | 3 460 kg (3 287 - 3 633 kg) 475 kg | 372 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE L (Fiat | Mercedes-Benz) 3 515 kg (3 339 - 3 691 kg) | 3 555 kg (3 377 - 3 733 kg) 365 kg | 272 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 QB L (Fiat | Mercedes-Benz) 3 485 kg (3 311 - 3 659 kg) | 3 535 kg (3 358 - 3 712 kg) 395 kg | 293 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 425 kg (3 254 - 3 596 kg) | 3 475 kg (3 301 - 3 649 kg) 460 kg | 358 kg 4/5 | 4/5 I 5.0QB superior (Fiat |Mercedes-Benz) 3 420 kg (3 249 - 3 591 kg) | 3 470 kg (3 297 - 3 644 kg) 464 kg | 362 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE L superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 525 kg (3 349 - 3 701 kg) | 3 565 kg (3 387 - 3 743 kg) 354 kg | 262 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 LE L superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 495 kg (3 320 - 3 670 kg) | 3 545 kg (3 368 - 3 722 kg) 385 kg | 283 kg 4/5 | 4/5 I 5.9 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 905 kg (3 710 - 4 100 kg) | 3 955 kg (3 757 - 4 153 kg) 710 kg | 658 kg 4/5 | 4/5 I 6.2 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 895 kg (3 700 - 4 090 kg) | 3 965 kg (3 767 - 4 163 kg) 718 kg | 645 kg 4/5 | 4/5 T 4.9 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 285 kg (3 121 - 3 449 kg) | 3 350 kg (3 183 - 3 518 kg) 604 kg | 486 kg 4 | 4 T 5.0 QB (Fiat) 3 285 kg (3 121 - 3 449 kg) 603 kg 4 MODELL VIKT I KÖRKLART SKICK* (TOLERANS TILLÅTEN I LAG PÅ ± 5 %) VIKT SPECIFICERAD AV TILLVERKAREN FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING FÖR STANDARD** MAX. ANTAL SITTPLATSER VID KÖRNING MED 3-PUNKTS-BÄLTE (STANDARD/TILLVAL)*** I 138 DB (Fiat) 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 332 kg 4 I 141 LE (Fiat) 2 875 kg (2 731 - 3 019 kg) 279 kg 4 I 143 LE (Fiat) 2 940 kg (2 793 - 3 087 kg) 209 kg 4

www.carthago.com MODELL VIKT I KÖRKLART SKICK* (TOLERANS TILLÅTEN I LAG PÅ ± 5 %) VIKT SPECIFICERAD AV TILLVERKAREN FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING FÖR STANDARD** MAX. ANTAL SITTPLATSER VID KÖRNING MED 3-PUNKTS-BÄLTE (STANDARD/TILLVAL)*** I 50 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 820 kg (3 629 - 4 011 kg) | 3 805 kg (3 615 - 3 995 kg) 302 kg | 401 kg 4/5 | 3 I 50 LE DA (Fiat | Mercedes-Benz) 3 970 kg (3 772 - 4 169 kg) | 4 055 kg (3 852 - 4 258 kg) 649 kg | 561 kg 4/5 | 4/5 I 51 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 815 kg (3 624 - 4 006 kg) | 3 825 kg (3 634 - 4 016 kg) 307 kg | 381 kg 4/5 | 3 I 51 QB DA (Fiat | Mercedes-Benz) 3 975 kg (3 776 - 4 174 kg) | 4 025 kg (3 824 - 4 226 kg) 644 kg | 592 kg 4/5 | 4/5 I 61 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 4 190 kg (3 981 - 4 400 kg) | 4 265 kg (4 052 - 4 478 kg) 418 kg | 340 kg 4/5 | 4/5 I 64 XL QB (Fiat | Mercedes-Benz) 4 200 kg (3 990 - 4 410 kg) | 4 295 kg (4 080 - 4 510 kg) 405 kg | 307 kg 4/5 | 4/5 MODELL VIKT I KÖRKLART SKICK* (TOLERANS TILLÅTEN I LAG PÅ ± 5 %) VIKT SPECIFICERAD AV TILLVERKAREN FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING FÖR STANDARD** MAX. ANTAL SITTPLATSER VID KÖRNING MED 3-PUNKTS-BÄLTE (STANDARD/TILLVAL)*** I 50 LE (Iveco) 4 105 kg (3 900 - 4 310 kg) 1 111 kg 4/5 I 61 XL LE (Iveco) 4 595 kg (4 365 - 4 825 kg) 1 705 kg 4/5 I 64 XL QB (Iveco) 4 665 kg (4 432 - 4 898 kg) 1 631 kg 4/5 MODELL VIKT I KÖRKLART SKICK* (TOLERANS TILLÅTEN I LAG PÅ ± 5 %) VIKT SPECIFICERAD AV TILLVERKAREN FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING FÖR STANDARD** MAX. ANTAL SITTPLATSER VID KÖRNING MED 3-PUNKTS-BÄLTE (STANDARD/TILLVAL)*** I 53 (Fiat | Iveco) 3 825 kg (3 634 - 4 016 kg) | 4 215 kg (4 004 - 4 426 kg) 298 kg | 1 000 kg 2/4 | 2/4 I 53 L (Fiat | Iveco) 4 165 kg (3 957 - 4 373 kg) | 4 585 kg (4 356 - 4 814 kg) 444 kg | 1 715 kg 2/4 | 2/4 UPPDATERADE FORDONSVIKTER 01/2023 Observera att de nya fordonsvikterna gäller från och med 01.01.2023. Om du har ytterligare frågor, kontakta din handelspartner. Detaljerad information finns på nr 2. Detaljerad information finns på nr 5. Detaljerad information finns på nr 3. * ** ***

Carthago design 54 Carthago premium-DNA 58 Våra starka partner 76 Carthago – mer än ett företag 3 Premium-halvintegrerade 8 c-tourer T Lightweight 10 Modellerna c-tourer Lightweight på 3,5 ton övertygar med korta fordonslängder under 7 m, perfekt hantering och en förvånansvärt låg egenvikt. Tack vare Carthago lättkonstruktionsteknik är de perfekt lämpade för registrering inom viktklassen 3,5 ton Innehållsförteckning LÄTTVIKTS-PREMIUMKLASSEN KOMFORT-PREMIUMKLASSEN Registrering nyhetsbrev Vi har sammanställt mycket extra information på vår internetsajt! Ta del av de fascinerande husbilarna från Carthago, här finns videor, 360°-vyer och teknisk bakgrundsinformation! Du behöver bara skanna QR-koden med kameran i mobiltelefonen eller surfplattan så kommer du direkt till temat. c-tourer T Comfort 10 Om registrering i viktklassen inom 3,5 ton inte är avgörande och krav på komfort är viktigare än vikt, erbjuder c-tourer Comfort modellerna rätt lösning chic c-line T 36 Den fascinationen med Carthago premiumklassen: Elegans, komfort och extravagans Facebook YouTube Läs mer på www.carthago.com AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO 2

Carthago – mer än ett företag Kära husbilsvänner, över 40 år med Carthago gruppen betyder samtidigt också över 40 år med premiumtänk, mångfald och tekniskt know-how. Under den här tiden är det mycket som har vuxit: företagets huvudkontor med produktion och stor säljutställning i Aulendorf i Oberschwaben och vår fabrik i Odranci/Slovenien. Antalet medarbetare har dessutom ökat till fler än 1 500, vi har över 200 partners i och utanför Tyskland och självklart har mångfalden fordon med många olika modeller ökat. Men en sak har aldrig ändrats, trots moderna tillverkningsmetoder, tillverkas sedan mer än 40 år tillbaka varje Carthago med mycket hantverkskunskap och noggrannhet med detaljerna. Vi har lagt ner vår själ när Carthago gruppen har byggts upp. Vi har bara plikter gentemot er, våra kunder. Det här oberoendet beseglades 2014 när Carthagos familjestiftelse grundades och så kommer det också att förbi i framtiden. Det kan både ni och våra medarbetare lita på. Carthago gruppen förblir ett ägardrivet familjeföretag med mycket kraft, stor passion och präglat av personligt engagemang. För att vårt premiumanspråk ska bestå också de kommande decennierna, förverkligar vi snabbt idéer, tänker innovativt och håller fast vid vårt Carthago premium-DNA. Övertyga dig personligen, besök oss online, på mässor, i Carthago City eller våra återförsäljare. Det ser vi fram emot! Karl-Heinz Schuler Grundare, innehavare och stiftelseordförande De står bakom det familjestyrda företaget: Sabrina Schuler, Karl-Heinz Schuler, Sebastian Schuler 3

I balans. Optimalt fördelad. Carthago lastförmåga och Weight and Balance Plats finns garanterat. Carthago dubbelgolvskällare med enormt lastutrymme Hållbar. Mycket stabil. Carthago kaross konstruktion i liner- premiumklassen * Utvärdering baseras på siffrorna från Caravaning Industrie Verbandes e.V. Carthagos premium-DNA Vi tycker att bara det bästa är gott nog Sedan över 40 år är Carthago ett oberoende familjeföretag och en fast del längst upp i husbilsbranschen. Karl-Heinz Schuler, grundare och innehavare, tar upp vad som utgör Carthagos premium-DNA varför varje Carthago husbil är mycket speciell och vad husbilarna samtidigt har gemensamt. Herr Schuler, när bestämde du dig att gå in i branschen med campingfordon? KARL-HEINZ SCHULER När jag studerade lade jag ofta märke till campingbussar. Jag tittade lite mer ingående på dem och visste direkt att det går att göra bättre! Med den här idén och motivationen fanns själva grundstenen för Carthago. 4 i

Unik. Ensam i sitt slag. Extravagant. Carthago Personality Trivas – hela året. Carthago uppvärmnings- och klimatteknik Sedan 1979 har Carthago utvecklats till premiumtillverkare. Kunde du ana den här framgångshistorian redan på den tiden? KARL-HEINZ SCHULER Att vi skulle bli så framgångsrika kunde ingen förutse, det gick inte heller att planera. Det har alltid varit vårt mål att bygga de bästa husbilarna i premiumklassen. Vi vill ha nöjda kunder. Framgång och tillväxt kommer då av sig själv. Vad är ditt framgångskoncept? KARL-HEINZ SCHULER Vårt framgångskoncept är uppfinnarandan hos Carthago. Vi är innovationsledande inom husbilsindustrin, varje serie lever upp till våra höga kvalitetskrav och är om och om igen branschens trendsättare. Allt detta är förankrat i vårt Carthago premium-DNA. Vad står Carthagos premium-DNA för? KARL-HEINZ SCHULER Vårt Carthago premium-DNA är vårt värdelöfte till våra kunder, det finns i alla våra husbilar, är både en drivkraft och en plikt. Vi kännetecknas av Carthagos karosskonstruktion, klassens största lastrumssystem, den genomtänkta värme- och klimattekniken, högsta lastförmåga, vårt körsäkerhets- och siktkoncept och Carthago Personality. Vi är ju något speciellt, våra material, vår hopsättningsteknik och kraven på vikt och stabilitet liknar till och med flygplansteknik. Med rätta är vi marknadsledande för helintegrerade husbilar i prisklassen över 95 000 €* i Europa. Carthago är ju unik! Hur tjänar Carthago åkare på premium-DNA:t? KARL-HEINZ SCHULER Vår kärnkompetens är husbilar i liner-premiumklassen. I varje utvecklings- och tillverkningssteg använder vi oss av över 40-års erfarenhet på det här området. Vi tycker att bara det bästa är bra nog för våra kunders komfort och säkerhet! Vi erbjuder inte bara maximal hållbarhet och värde, säkerhet, skydd och komfort. Snarare är det viktigt för oss att varje idé, varje innovation fungerar i praktiken och gör resevardagen så behaglig som möjligt. Och det gäller för alla våra husbilar – oavsett om det är lättviktare på 3,5 t eller linerklassen utanför viktklassen 3,5 t. Varje Carthago är synonym med exklusivitet och kvalitet. Eller med andra ord står Carthago för ”Das Reisemobil”. 5

Carthago City Hjärtligt välkommen Jordnära och samtidigt kosmopolitisk, det är Carthago kultur. Med företagets huvudsäte Carthago City i Aulendorf/ Oberschwaben mellan Ulm och Bodensjön har vi förblivit våra rötter trogna. Förutom tillverkningen av våra husbilar i premiumklassen koncentreras här en stor säljutställning, servicecentret för slutkunder och servicepartner samt företagscentralen. Carthago är ett populärt mål för husbilsåkare från in- och utlandet. På vår egen ställplats är besökare med husbil hjärtligt välkomna! På ett besök kan man upptäcka många modeller i vår stora säljutställning – Carthago experterna på plats hjälper gärna till med konsultationer. Övertyga dig på en fabriksguidning av kombinationen hantverksmässig perfektion med hightech-komponenter och de senaste tillverkningsmetoderna. Till Carthago premiumhusbilen hör självklart en premiumservice. Ungefär 200 återförsäljare och servicepartner över hela Europa tar hand och dig och din Carthago husbil. Var än du bor och vart du än reser: Carthago är alltid i närheten! Första kontaktpersonen är din lokala återförsäljare, på resorna hjälper dig ett tätt nät med återförsäljare och service i hela Europa. Alla våra återförsäljare och servicepartner utbildas i ett akademiprogram i flera steg till certifierade Carthago partner. Akuta situationer håller sig inte till öppettider. Därför har Carthago öppnat ett nödnummer. Med det kan husbilsåkare få teknisk hjälp vid akuta problem också helger och röda dagar. Carthagos företagscentral Aulendorf i Oberschwaben med vår egen ställplats och stor säljutställning. 6

Kasta en blick bakom kulisserna på en fabriksguidning! Du anmäler dig enkelt på önskat datum på vår webbplats www.carthago.com an. 7 i

Bodelsgolv helt utan nivåskillnader från bakre delen in i förarhytten Överskåp runt om över förarhytten med mycket förvaring och indirekt belysning (bilden visar takfönster “skyview” som tillval) Fascinationen med premiumhalvintegrerade husbilar Dynamisk och bekväm – det är ju Carthago De är som husbilarnas kupébilar – låga, flotta och dynamiska. Den slanka förarhytten förmedlar trygghet och gör husbilarna lättmanövrerade. Den flacka profilen på takförbindelsen optimerar aerodynamiken och ger de halvintegrerade en känsla av sportighet. En attraktiv sidoaspekt: På grund av originalförarhytten på basfordonet är de halvintegrerade husbilarna alltid lite lägre i pris än de avancerade helintegrerade. De halvintegrerade modellerna är därför den perfekta introduktionen till Carthagos husbilsvärld. 8

73 cm Integrering av förarhytten i bodelen, stor L-sittgrupp med sidosittbänk (bild visar tillvalet takfönster “skyview”) Tillval nedsänkbar säng*: elstyrd, stor bäddyta och mycket sitthöjd, ståhöjd under säng i boläge 184 cm Bekvämt TV-tittande: förarhyttssätena vridbara 360° Man sitter bekvämt vid soffbordet, alla sittplatser integreras * beroende på modell 9

AL-KO AL-KO c-tourer Lightweight Modell: T 143 LE + Lättviktsmodell med praktisk lastförmåga också i viktklassen 3,5 t tack vare Carthago lättkonstruktion och kort fordonslängd på 6,90 m (Fiat Ducato)/ 7,06 m (Mercedes-Benz Sprinter) + Som tillval även med upp till 4,5 t totalvikt, därmed kan ännu högre lastförmåga väljas c-tourer Comfort Modeller: T 148 LE, T 148 LE H, T 149 LE, T 150 QB + Komfortbetonade planlösningar från 7,34 m fordonslängd + Stor rumskänsla och stor lastförmåga vid upp till 4,5 t totalvikt Chassi + Fiat Ducato 35 light/40 heavy eller Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI*, AL-KO lågram special Carthago och med bredspårig bakaxel 198 cm + Säkerhetspaket Fiat Ducato som standard: Airbag, ESP, ABS, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Traction Plus, Hill Descent Control, automatisk start-/stoppfunktion, farthållare, sidvindsassisten, stabilitetskontroll, krockbromssystem/säkerhetspaket Mercedes-Benz Sprinter som standard: Airbag, sidvindsassistent, Hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP + Tillval: Förarassistanspaket Fiat + XL-entrédörr ”premium two 2.0” med breddad öppning på 63 cm, dubbel låsning, extra brett dörrfönster Boendekomfort + Möbeldesign ”smartline plus“, två stilar att välja mellan + Golv utan nivåskillnader + L-sittgrupp med ergonomiska dynor, bred sidosittbänk och fyrkantigt 360°-soffbord med kromad list + Sido-, vinkel- eller komfortvinkelkök* med sex stora lådor, höjd köksbänk för optisk rumsdelning och som extra avlastningsyta + Olika badrumsvarianter: maximal komfort och insynsskyddat omklädningsrum + Extra stora sängar med bäddytor upp till 200 cm längd AL-KO AL-KO * beroende på modell Den avancerade allrounden Unikt insteg i Carthago premiumklass: c-tourer T har alla fördelarna med en Carthago till ett förvånansvärt attraktivt förhållande pris/erhållet värde. Med två basfordonsvarianter, en karossbredd på 2,27 m och högsta boendekomfort överträffar c-tourer alla krav i premiumklassen. c-tourer Lightweight Modellerna c-tourer Lightweight på 3,5 ton övertygar med korta fordonslängder upp till 7 m, perfekt hantering och en förvånansvärt låg egenvikt. Tack vare Carthago lättkonstruktionsteknik är de perfekt lämpade för registrering inom viktklassen 3,5 ton. c-tourer Comfort Om registrering i viktklassen inom 3,5 ton inte är avgörande och krav på komfort är viktigare än vikt, är c-tourer Comfort modellerna rätt lösning. 10

Förvaring + Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme, höjd upp till 55,5 cm + Åtkomst utifrån via flera stora luckor, bekväm invändig åtkomst via sittbänkslocket i L-sittgruppen och uppfällbar sidosittbänk + Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med djup förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 46 cm) och stor uppställbar lucka i bodelsgolvet + Skotergarage: Invändig höjd upp till 120 cm*, klarar upp till 350 kg last Oberoende/teknik + 150 l färskvatten, 140 l spillvatten + 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utökas till 2 x 80 Ah) Ventilation/värme + Värmelagrande uppvärmning Truma Combi 6 tillval ALDE vattenburen centralvärme* + Dubbelgolvskällare med golvvärmeseffekt * beroende på modell Många c-tourer modeller finns även på Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram – se modellöversikt och prislista! 11 Lightweight | Comfort

Stilen epic som standard Designen Venezia | bilden visar T 148 LE H med tillvalet nedsänkbar säng 12

13 Lightweight | Comfort

Tillval stilen casablanca Designen Barcelona (23 )| bilden visar T 150 QB 14

15 Lightweight | Comfort

Modell T 143 LE Modellerna T 148 LE, T 149 LE, T 150 QB Modell T 148 LE H * tillval L-sittgrupp med uppfällbar sidosittbänk + 360°-soffbord med kromad list, kan vridas och skjutas i två riktningar med fotpedal + Exklusivt belysningskoncept med LED-ljusteknik, arbetsbelysning med många ljusspottar och indirekt stämningsljus som kan styras separat + Utdragbart skoskåp med skohållarsystem för upp till fyra par skor integrerat i sittbänkssockeln inkl. LED-accentljus + TV-utdragssystem över L-sittgruppen för 24" LED-TV* resp. elegant integrerat design-TV-skåp för 32" LED-TV* + Man kommer enkelt åt förvaringen genom sittbänkslocket i L-sittgruppen med patenterade beslag och uppfällbar sidosittbänk + Genomgång bodel/förarhytt utan nivåskillnader Stor L-sittgrupp med bred och uppfällbar sidosittbänk + 360°-soffbord med kromad list, kan vridas och skjutas i två riktningar med fotpedal + Exklusivt belysningskoncept med LED-ljusteknik, arbetsbelysning med många ljusspottar och indirekt stämningsljus som kan styras separat + Utdragbart skoskåp med skohållarsystem för upp till fyra par skor integrerat i sittbänkssockeln inkl. LED-accentljus + TV-utdragssystem ”Quick-up” bakom ryggstöd sidosittbänk för 24" LED-TV* + Man kommer enkelt åt förvaringen utan att ta bort dynorna genom sittbänkslocket i L-sittgruppen med patenterade beslag och uppfällbar sidosittbänk + Genomgång bodel/förarhytt utan nivåskillnader + Elektriskt nedsänkbar säng* över soffgruppen Stor L-sittgrupp med lång och uppfällbar sidosoffa + 360°-soffbord med kromad list, kan vridas och skjutas i två riktningar med fotpedal + Exklusivt belysningskoncept med LED-ljusteknik, arbetsbelysning med många ljusspottar och indirekt stämningsljus som kan styras separat + Utdragbart skoskåp med skohållarsystem för upp till fyra par skor integrerat i sittbänkssockeln inkl. LED-accentljus + TV-utdragssystem ”Quick-up” bakom ryggstöd sidosittbänk för 32" LED-TV* + Man kommer enkelt åt förvaringen utan att ta bort dynorna genom sittbänkslocket i L-sittgruppen med patenterade beslag och uppfällbar sidosoffa + Genomgång bodel/förarhytt utan nivåskillnader + Elektriskt nedsänkbar säng* över soffgruppen*; man kommer åt XL-entrédörren också när sängen är nedsänkt Höjdpunkter bodel 16 Lightweight | Comfort

32" 32" Elegant integrerat design-TV-skåp för 32" LED-TV (T 143 LE)* TV-utdragssystem ”quick-up” bakom ryggstöd sidosittbänk (24" eller 32", beroende på modell)* L-sittgrupp med takfönster ”skyview” med designhimmel över förarhytten* med stilen casablanca och designen Cambridge Utdragbart skoskåp med skohållarsystem för upp till fyra par skor 360°-soffbord, vrids och skjuts bekvämt med fotpedal * tillval 17 Lightweight | Comfort

Modell T 148 LE H Modell T 143 LE Platssparande sidokök + Köksdel med sex stora lådor och integrerad sophink i separat hygiendel + Designat överskåp i vertikal vågform + Plant infälld diskhoövertäckning som extra arbetsyta/skärbräda + Upphöjd köksbänk för optisk rumsdelning och som extra avlastningsyta + 133 l Slimtower-kylskåp med dörröppning på båda sidor och separat frysfack + 3 spislågor ”Profi Gourmet” med hel täckskiva, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten + Kaffekapselbryggare inkl. utdragssystem* i överskåpet i vertikal vågform Vinkelkök + Stor arbetsyta + Köksdel med sex stora lådor och integrerad sophink i separat hygiendel + Designat överskåp i vertikal vågform + 153-l-kylskåp med dörröppning på båda sidor och separat frysfack + Plant infälld diskhoövertäckning som extra arbetsyta/skärbräda + Upphöjd köksbänk för optisk rumsdelning och som extra avlastningsyta + Indirekt dämpad belysning i golvsockeln + 3 spislågor ”Profi Gourmet” med delad täckskiva, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten + Kaffekapselbryggare inkl. utdragssystem* i överskåpet i vertikal vågform Platssparande sidokök (T 143 LE) Sex stora lådor med integrerad sophink i separat hygiendel Kaffekapselbryggare inkl. utdragssystem* i överskåpet i vertikal vågform * tillval Höjdpunkter kök 18 Lightweight | Comfort

Modell T 148 LE Vinkelkök + Stor arbetsyta + Köksdel med sex stora lådor och integrerad sophink i separat hygiendel + Designat överskåp i vertikal vågform + Motställt 153-l-kylskåp med dörröppning på båda sidor och separat frysfack + Kryddhylla på köksväggen + Plant infälld diskhoövertäckning som extra arbetsyta/skärbräda + Upphöjd köksbänk för optisk rumsdelning och som extra avlastningsyta + Indirekt dämpad belysning i golvsockeln + 3 spislågor ”Profi Gourmet” med delad täckskiva, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten + Kaffekapselbryggare inkl. utdragssystem* i överskåpet i vertikal vågform Modellerna T 149 LE, T 150 QB Vinkelkök med stor arbetsyta och kryddhylla (T 148 LE) Komfortvinkelkök med svängd, extra stor arbetsyta och integrerat flaskskåp (T 149 LE, T 150 QB) * tillval Komfortvinkelkök + Svängd, extra stor arbetsyta, utökad fram till den runda badrumsväggen + Köksdel med sex stora lådor och integrerad sophink i separat hygiendel + Designat överskåp i vertikal vågform + Motställt 153-l-kylskåp med dörröppning på båda sidor och separat frysfack + Kryddhylla på köksväggen + Integrerat flaskskåp + Plant infälld diskhoövertäckning som extra arbetsyta/skärbräda + Upphöjd köksbänk för optisk rumsdelning och som extra avlastningsyta + Indirekt dämpad belysning i golvsockeln + 3 spislågor ”Profi Gourmet” med delad täckskiva, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten + Kaffekapselbryggare inkl. utdragssystem* i överskåpet i vertikal vågform 19 Lightweight | Comfort

1 1 2 3 Kombibadrum med omklädningsrum + Praktisk komfort på lite utrymme + Generös rund duschkabin helt avgränsningsbar genom skjutdörren + Integrerad duschhylla och handduksstång i Mini-Heki + Stort spegelskåp med hyllor och stort tvättställ med underskåp + Taklucka Mini-Heki i tvättrummet + Mycket förvaring + Massiv tvättrumsdörr med invändigt liggande gångjärn, dörrhandtag och låsning av metall Modeller med kombibadrum T 143 LE, T 148 LE, T 148 LE H Kombibadrum: Tvätt-/toalettrum med avgränsningsbar rund duschkabin Insynsskyddat omklädningsrum tack vare tvättrumsdörr Tvättrumsdörren 1 fungerar som rumsdelning bodel/sovrum och skapar samtidigt ett insynsskyddat omklädningsrum. Omklädningsrum med kombibadrum, modell T 143 LE med enkelsängar på längden Med endast ett steg skapas en rumsdelning och ett omklädningsrum. Tvättrumsdörren 1 och den utdragbara avgränsningsväggen 2 fungerar som avgränsning mot bo-/sovdelen och skapar samtidigt ett insynsskyddat omklädningsrum. Den massiva träskjutdörren 3 i sovrummet ger extra rumsavgränsning och därmed ett helt separat omklädningsrum. Omklädningsrum med kombibadrum, modell T 148 LE med enkelsängar på längden Med endast tre steg skapas då ett omklädningsrum helt avgränsat mot bo- och sovdelen. 20 Lightweight | Comfort

1 1 1 2 3 4 2 2 + Generöst tvätt-/toalettrum, dusch mittemot + Vattentåligt duschgaller med bodelens design, kan tas ut när man duschar (T 150 QB) + Stort spegelskåp och stort tvättställ med underskåp + Taklucka Mini-Heki i tvättrummet + Mycket förvaring + Massiv badrumsdörr med invändigt liggande gångjärn, dörrhandtag och låsning av metall Modeller med komfortbadrum T 149 LE, T 150 QB Omklädningsrum med komfortbadrum, modell T 150 QB med queensäng Med endast få steg skapas då ett omklädningsrum avgränsat mot bo- och sovdelen. Komfortbadrum med omklädningsrum Badrumsdörren 1 fungerar som rumsdelning bodel/ sovrum och skapar samtidigt ett insynsskyddat omklädningsrum. De massiva träskjutdörrarna 2 i sovrummet ger extra rumsavgränsning och därmed ett helt separat omklädningsrum. Badrumsdörren 1 fungerar som rumsdelning bodel/ sovrum och skapar samtidigt ett insynsskyddat omklädningsrum. Den utdragbara TV-väggen och rumsavgränsaren 2 i sovrummet ger extra rumsavgränsning och därmed ett helt separat omklädningsrum. Komfortbadrum med omklädningsrum kan avgränsas genom att badrumsdörren stängs mot bodelen och massiva träskjutdörrar mot sovrummet (T 149 LE) Badrumsdörren 1 i läget rumsavgränsning bo-/sovdel. Den utdragbara TV-väggen och rumsavgränsare 2 i mitten för bekvämt TV-tittande. Den vridbara väggen 3 och det utdragbara skjutelementet 4 i sovrummet ger extra rumsavgränsning och därmed ett helt separat omklädningsrum. Helt avgränsat omklädningsrum med mycket utrymme, rumsdelning mot bo-/sovdel inklusive TV-läge i mitten för att bekvämt titta på TV. Omklädningsrum med komfortbadrum, modell T 149 LE med enkelsängar på längden Med endast två steg skapas då ett omklädningsrum avgränsat mot bo- och sovdelen. 21 Lightweight | Comfort

200/190 x 85 cm 195 x 145 cm Höjdpunkter sovrum Enkelsängar på längden + Extra stora bäddytor upp till 200 cm med utökad bäddyta mellan sängarna med iläggsmadrass och ställbara huvudändar + Man kommer bekvämt åt garderoberna under enkelsängarna på längden framifrån och uppifrån genom liftfunktion och delad madrass (T 148 LE endast förarsida) + Utdragbar sängtrappa att lägga sig bekvämt (T 143 LE) + Utdragbar komfortsängtrappa med extra djupa steg och extra förvaring (tillval vid T 143 LE) + 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet med andningsaktivt kviltat överdrag + Tvådelad, uppvärmd och ventilerad sängbotten med flexibelt liggande träribbor + Sovmiljö och stylingset med prydnadskuddar, pläd och skräddarsydda spännlakan* + 24"-LED-TV* för TV-skåp i sovrummet Queensäng + Extra stor bäddyta med ställbar huvudände + Garderober till vänster och höger bredvid queensängen + Stor låda på queensängfronten + Bortfällbar madrassdel på passagerarsidan för extra bred genomgång + Unikt är utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare för badrumsdelen + 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet med andningsaktivt kviltat överdrag + Tvådelad, uppvärmd och ventilerad sängbotten med flexibelt liggande träribbor + Sovmiljö och stylingset med prydnadskuddar, pläd och skräddarsydda spännlakan* Modellerna T 143 LE, T 148 LE, T 148 LE H, T 149 LE Modell T 150 QB 24"-LED-TV* för TV-skåp i sovrummet vid modeller med enkelsängar på längden Bortfällbar madrassdel på passagerarsidan för extra bred genomgång * tillval 22 Lightweight | Comfort

Stora enkelsängar på längden med ställbar huvudände och utdragbar komfortsängtrappa. Man kommer bekvämt åt garderoberna framifrån och uppifrån genom liftfunktion (T 148 LE endast förarsida). Queensäng med extra stor bäddyta och ställbar huvudände. Garderober finns till vänster och höger bredvid queensängen. På queensängen front finns dessutom en extra stor låda. 23 Lightweight | Comfort

Fiat: 690 cm / Mercedes-Benz: 706 cm 227 cm 200/190 x 85 cm 227 cm Fiat: 746 cm / Mercedes-Benz: 762 cm 200/190 x 85 cm 734 cm 227 cm 200/190 x 85 cm 189/170 x 110 cm* 189 x 110 cm* c-tourer Comfort T 148 LE H AL-KO AL-KO Patenterad(1): Utdragbar komfortsängtrappa Patenterad(1): Utdragbar komfortsängtrappa Patenterad(1): Utdragbar komfortsängtrappa* c-tourer Comfort T 148 LE AL-KO * tillval c-tourer Lightweight T 143 LE AL-KO AL-KO Modeller och höjdpunkter 24 Lightweight | Comfort

105 cm 120 cm 105 cm 120 cm 105 cm 120 cm + Komfortbetonad planlösning: stor L-sittgrupp med lång sidosittbänk + Elektriskt nedsänkbar säng över soffgruppen*; man kommer åt XL-entrédörren också när sängen är nedsänkt + Vinkelkök med stor arbetsyta och indirekt dämpad belysning i golvsockeln + Upphöjd köksbänk för optisk rumsdelning och som extra avlastningsyta + Kombibadrum med rund duschkabin och praktisk handduksstång i Mini-Heki + Enkelsängar på längden med upp till 200 cm längd och utdragbar komfortsängtrappa med extra djupa trappsteg och extra förvaring + Garderober under enkelsängarna på längden: med extra stor invändig höjd genom nedsänkning i dubbelgolvet + 24"-LED-TV* för TV-skåp i sovrummet Chassi Vikt körklar Lastförmåga* upp till Sittplatser med 3-punktsbälte Sovplatser Fiat Ducato AL-KO lågram 35 light 3 025 kg 1 435 kg 4 2/5* Mercedes-Benz Sprinter AL-KO lågram 3 105 kg 1 395 kg 4 2/5* + Komfortbetonad planlösning: stor L-sittgrupp med bred, uppfällbar sidosittbänk + Elektriskt nedsänkbar säng över soffgruppen* + Vinkelkök med stor arbetsyta och indirekt dämpad belysning i golvsockeln + Upphöjd köksbänk för optisk rumsdelning och som extra avlastningsyta + Kombibadrum med rund duschkabin, tvättrumsdörr med avgränsande funktion och praktisk handduksstång i Mini-Heki + Helt avgränsningsbart omklädningsrum tack vare tvättrumsdörr inkl. utdragbar avgränsningsvägg och massiv träskjutdörr + Enkelsängar på längden med upp till 200 cm längd och utdragbar komfortsängtrappa med extra djupa trappsteg och extra förvaring + Takhög garderob, fler garderober med extra stor invändig höjd under enkelsängarna på längden + 24"-LED-TV* för TV-skåp i sovrummet Chassi Vikt körklar Lastförmåga* upp till Sittplatser med 3-punktsbälte Sovplatser Fiat Ducato AL-KO lågram 35 light 3 045 kg 1 415 kg 4 2/4* * tillval + Allround: mycket komfort, kort fordonslängd, låg vikt + Lastas upp till 4,5 t* + L-sittgrupp med uppfällbar sidosittbänk + Kompakt sidokök + Upphöjd köksbänk för optisk rumsdelning och som extra avlastningsyta + Kombibadrum med rund duschkabin och praktisk handduksstång i Mini-Heki + Insynsskyddat omklädningsrum tack vare tvättrumsdörr + Extra stora enkelsängar på längden med bäddyta upp till 200 cm längd + Garderober under enkelsängarna på längden: med extra stor invändig höjd genom nedsänkning i dubbelgolvet + Utdragbar trappa för enkel åtkomst till säng, tillval utdragbar komforttrappa med extra låga djupa steg och extra förvaring + 24"-LED-TV* för TV-skåp i sovrummet Chassi Vikt körklar Lastförmåga* upp till Sittplatser med 3-punktsbälte Sovplatser Fiat Ducato AL-KO lågram 35 light 2 935 kg 1 525 kg 4 2/3* Mercedes-Benz Sprinter AL-KO lågram 3 015 kg 1 485 kg 4 2/3* 25 Lightweight | Comfort

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ3ODU=