Katalog integrert

INTEGRERT PREMIUMKLASSE 2023

2,12 m* 2,12 m* I 138 DB I 141 LE Basiskjøretøy Fiat Ducato Fiat Ducato Standard chassis AL-KO lav ramme 35 light AL-KO lav ramme 35 light Standard motor Diesel 2,2 I (140 hk / 103 kW) Diesel 2,2 I (140 hk / 103 kW) Lengde/bredde/høyde (mm) 1) 2) 3) 6410/2120/2890 6670/2120/2890 Hjulavstand (mm) 3525 3525 Høyde dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm) 220/460 220/460 Ståhøyde i bodel (mm) 1980 1980 Hekkgarasje innvendig høyde (mm) 1200 1200 Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm) 925 x 1140 1050 x 1140 Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm) 680 x 1140 850 x 1140 Tekn. tillatt totalvekt (kg) 9) 3500/42501 3500/42501 Vekt i kjøreklar stand (kg) 6) 2825 (2684-2966) 2875 (2731-3019) Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) 7) 332 279 Tilhengervekt maks. (kg)10) 2000 2000 Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) 5) 4 4 Super-Lightweight www.carthago.com 1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Illustrasjon i prislisten: Kjøretøyets tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Hvis kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette er en overtredelse som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg). 2. VEKT I KJØREKLAR STAND Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyets (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkreparasjonssett og med 90% full drivstofftank) pluss en lovbefalt fastsatt vekt for føreren på 75 kg. Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner: • kjøretøyets tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker; • standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikken er med i standard leveringsomfang; • 100% full ferskvannstank ved kjøring (fylling for kjøring iht. produsentens angivelser). Du finner produsentens angivelser til fylling for kjøring i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene).Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100% full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg; • 90% full drivstofftank inklusive drivstoff; • føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg. Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg). Angivelser til vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). VIKTIG RETTSLIG OG TEKNISK INFORMASJON OM VALG OG KONFIGURASJON AV BOBILEN DIN Hver bobil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som ved kjøring ikke må overskrides. Ved valg og konfigurasjon av din bobil eller van (heretter: „bobil“) er de tekniske og lovbefalte grenser for vekt av bobilen derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rollte. Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for vekt av din bobil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din supplerende hjelp.

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjent beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand levert til deg på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den i salgsdokumentene angitte pålydende verdien. Den rettslig tillatte toleransen utgjør ± 5%. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din. For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel: Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter: Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand: Rettslig tillatt toleranse på ± 5%: 2 900 kg 2 755 til 3 045 kg 145 kg Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjons- prosessen. For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på ± 5%, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstillelse i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy. 3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER/VEKT PASSASJERER Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Av antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bobil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså 3*75 kg = 225 kg. Angivelsen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass. Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr. 4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet. Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet. Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på ± 5% (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

2,12 m* 2,12 m* I 138 DB I 141 LE Basiskjøretøy Fiat Ducato Fiat Ducato Standard chassis AL-KO lav ramme 35 light AL-KO lav ramme 35 light Standard motor Diesel 2,2 I (140 hk / 103 kW) Diesel 2,2 I (140 hk / 103 kW) Lengde/bredde/høyde (mm) 1) 2) 3) 6410/2120/2890 6670/2120/2890 Hjulavstand (mm) 3525 3525 Høyde dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm) 220/460 220/460 Ståhøyde i bodel (mm) 1980 1980 Hekkgarasje innvendig høyde (mm) 1200 1200 Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm) 925 x 1140 1050 x 1140 Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm) 680 x 1140 850 x 1140 Tekn. tillatt totalvekt (kg) 9) 3500/42501 3500/42501 Vekt i kjøreklar stand (kg) 6) 2825 (2684-2966) 2875 (2731-3019) Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) 7) 332 279 Tilhengervekt maks. (kg)10) 2000 2000 Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) 5) 4 4 Super-Lightweight Ved den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten skal det sikres, at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter leveringen av et kjøretøy av produsenten også faktisk kan utnyttes for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr fra fabrikken, at det fremdeles blir igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr. For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende: Minste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L) Ved en bobil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. 10 kg * (4 + 7) = 110 kg. Derved gjelder: „n“ = høyeste antall passasjerer pluss fører og „L“ = totallengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma). 3 500 kg - 2 900 kg - 3*75 kg - 110 kg = 265 kg Teknisk tillatt totalvekt Vekt i kjøreklar stand Vekt av passasjerer Minste nyttelast Tilleggsutstyr Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig. Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides. For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg: Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, satelittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrpakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig. 5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTELAST Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides. Angivelse av vekt for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Illustrasjon i prislisten:

Artikkel nr. NOK inkl. 25 % mva. kg Chassis Fiat Ducato 310021 Motor 140 hk/103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automatgir 67) 68) 46 515 55 310024 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, manuelt gir 67) 50 360 20 310025 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automatgir 67) 68) 95 815 55 310026 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), man. girkasse 10) 67) 75 980 60 310027 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg),- automatgir 10) 67) 119 315 55 330325 16 tommers stålfelger Fiat i stedet 15 tommers for f35 light chassis 4 000 16 330330 16 tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis i forbindelse med man. girkasse 12 000 -8 330340 16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis/f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse 9 800 -10 311810 Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort 57) 6 800 3 311815 AL-KO “ACS” High Performance-fjærbein foraksel 57) 16 300 - 310630 Ratt og girkule i skinn 3 400 - 310632 Multifunksjonsratt (fjernkontroll med knapper på rattet) 3 400 - 331620 Tåkelys 3 900 4 311614 BI-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) 12 500 - 311400 Avtakbart tilhengerfeste 23 980 60 311300 Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering 4 900 10 Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1% over den nominelle verdien: 3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg - 265 kg = 81 kg Teknisk tillatt totalvekt Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene) Vekt av passasjerer Vekt tilleggsutstyr Faktisk mulighet for lastekapasitet (< minste nyttelast på 110 kg); den minste nyttelasten blir altså i dette eksemplet underskredet med 29 kg For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbefalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten. Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veiing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for å redusere vekten, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.). Illustrasjon i prislisten: Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten. 6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter: Hvis du bestiller vårt eksempelkjøretøy (jf. under siffer 5.) f.eks. med et tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer det på grunnlag av standardverdien for vekten i kjøreklar stand kalkulatorisk i en nyttelast på 225 kg. Den faktiske mulige lastekapasitet som er tilgjengelig, kan på grunn av toleransene avvike fra denne verdien og ligge høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1%, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg: 3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg = 196 kg - 150 kg Teknisk tillatt totalvekt Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene) Vekt av passasjerer Faktisk mulig lastekapasitet Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigurasjonen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt. Du finner mer informasjon på nettet!

OPPDATERT KJØRETØYVEKTENE 01/2023 Vær oppmerksom på at de nye kjøretøyvektene er gyldige fra 1. januar 2023. Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt din handelspartner. Du finner detaljert informasjon på nr. 2. Du finner detaljert informasjon på nr. 5. Du finner detaljert informasjon på nr. 3. * ** *** MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 141 LE (Fiat) 2 955 kg (2 807 - 3 103 kg) 197 kg 4 I 143 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 000 kg (2 850 - 3 150 kg) | 3 095 kg (2 940 - 3 250 kg) 148 kg | 50 kg 4 | 4 I 148 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 145 kg (2 988 - 3 302 kg) | 3 225 kg (3 064 - 3 386 kg) 81 kg | 613 kg 3/4-5 | 4/5 I 149 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 160 kg (3 002 - 3 318 kg) | 3 235 kg (3 073 - 3 397 kg) 64 kg | 601 kg 3/4-5 | 4/5 I 150 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 145 kg (2 988 - 3 302 kg) | 3 225 kg (3 064 - 3 386 kg) 80 kg | 612 kg 3/4-5 | 4/5 T 143 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 2 920 kg (2 774 - 3 066 kg) | 2 960 kg (2 812 - 3 108 kg) 230 kg | 188 kg 4 | 4 T 148 LE H (Fiat | Mercedes-Benz) 3 025 kg (2 874 - 3 176 kg) | 3 065 kg (2 912 - 3 218 kg) 117 kg | 75 kg 4 | 4 T 148 LE (Fiat) 3 020 kg (2 869 - 3 171 kg) 124 kg 4 | 4 T 149 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 045 kg (2 893 - 3 197 kg) | 3 085 kg (2 931 - 3 239 kg) 97 kg | 54 kg 4 | 4 T 150 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 030 kg (2 879 - 3 182 kg) | 3 075 kg (2 921 - 3 229 kg) 113 kg | 65 kg 4 | 4 MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 4.9 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 415 kg (3 244 - 3 586 kg) | 3 465 kg (3 292 - 3 638 kg) 470 kg | 368 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 410 kg (3 240 - 3 581 kg) | 3 460 kg (3 287 - 3 633 kg) 475 kg | 372 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE L (Fiat | Mercedes-Benz) 3 515 kg (3 339 - 3 691 kg) | 3 555 kg (3 377 - 3 733 kg) 365 kg | 272 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 QB L (Fiat | Mercedes-Benz) 3 485 kg (3 311 - 3 659 kg) | 3 535 kg (3 358 - 3 712 kg) 395 kg | 293 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 425 kg (3 254 - 3 596 kg) | 3 475 kg (3 301 - 3 649 kg) 460 kg | 358 kg 4/5 | 4/5 I 5.0QB superior (Fiat |Mercedes-Benz) 3 420 kg (3 249 - 3 591 kg) | 3 470 kg (3 297 - 3 644 kg) 464 kg | 362 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE L superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 525 kg (3 349 - 3 701 kg) | 3 565 kg (3 387 - 3 743 kg) 354 kg | 262 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 LE L superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 495 kg (3 320 - 3 670 kg) | 3 545 kg (3 368 - 3 722 kg) 385 kg | 283 kg 4/5 | 4/5 I 5.9 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 905 kg (3 710 - 4 100 kg) | 3 955 kg (3 757 - 4 153 kg) 710 kg | 658 kg 4/5 | 4/5 I 6.2 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 895 kg (3 700 - 4 090 kg) | 3 965 kg (3 767 - 4 163 kg) 718 kg | 645 kg 4/5 | 4/5 T 4.9 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 285 kg (3 121 - 3 449 kg) | 3 350 kg (3 183 - 3 518 kg) 604 kg | 486 kg 4 | 4 T 5.0 QB (Fiat) 3 285 kg (3 121 - 3 449 kg) 603 kg 4 MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 138 DB (Fiat) 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 332 kg 4 I 141 LE (Fiat) 2 875 kg (2 731 - 3 019 kg) 279 kg 4 I 143 LE (Fiat) 2 940 kg (2 793 - 3 087 kg) 209 kg 4

www.carthago.com MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 50 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 820 kg (3 629 - 4 011 kg) | 3 805 kg (3 615 - 3 995 kg) 302 kg | 401 kg 4/5 | 3 I 50 LE DA (Fiat | Mercedes-Benz) 3 970 kg (3 772 - 4 169 kg) | 4 055 kg (3 852 - 4 258 kg) 649 kg | 561 kg 4/5 | 4/5 I 51 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 815 kg (3 624 - 4 006 kg) | 3 825 kg (3 634 - 4 016 kg) 307 kg | 381 kg 4/5 | 3 I 51 QB DA (Fiat | Mercedes-Benz) 3 975 kg (3 776 - 4 174 kg) | 4 025 kg (3 824 - 4 226 kg) 644 kg | 592 kg 4/5 | 4/5 I 61 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 4 190 kg (3 981 - 4 400 kg) | 4 265 kg (4 052 - 4 478 kg) 418 kg | 340 kg 4/5 | 4/5 I 64 XL QB (Fiat | Mercedes-Benz) 4 200 kg (3 990 - 4 410 kg) | 4 295 kg (4 080 - 4 510 kg) 405 kg | 307 kg 4/5 | 4/5 MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 50 LE (Iveco) 4 105 kg (3 900 - 4 310 kg) 1 111 kg 4/5 I 61 XL LE (Iveco) 4 595 kg (4 365 - 4 825 kg) 1 705 kg 4/5 I 64 XL QB (Iveco) 4 665 kg (4 432 - 4 898 kg) 1 631 kg 4/5 MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 53 (Fiat | Iveco) 3 825 kg (3 634 - 4 016 kg) | 4 215 kg (4 004 - 4 426 kg) 298 kg | 1 000 kg 2/4 | 2/4 I 53 L (Fiat | Iveco) 4 165 kg (3 957 - 4 373 kg) | 4 585 kg (4 356 - 4 814 kg) 444 kg | 1 715 kg 2/4 | 2/4 OPPDATERT KJØRETØYVEKTENE 01/2023 Vær oppmerksom på at de nye kjøretøyvektene er gyldige fra 1. januar 2023. Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt din handelspartner. Du finner detaljert informasjon på nr. 2. Du finner detaljert informasjon på nr. 5. Du finner detaljert informasjon på nr. 3. * ** ***

AL-KO AL-KO AL-KO Carthago – mer enn bare en bedrift 4 De Premium-integrerte 12 Oversikt over modellserier 16 Carthago lettvektsteknologi 22 c-compactline Super-Lightweight 24 Den letteste bobilen i den integrerte 3,5-t-premiumklassen, egnet for bytrafikk takket være 15 cm smalere utvendig bredde og kompakte kjøretøylengder Innholdsfortegnelse LETTVEKT-PREMIUMKLASSE KOMFORT-PREMIUMKLASSE Nyhetsbrev-påmelding Vi har oppdatert nyttig informasjon for deg på nettstedet vårt! Om videoer, 360°-visninger eller teknisk bakgrunnsinformasjon- bli inspirert av de fascinerende Carthago bobilene! Du trenger bare skanne QR-kodene i katalogen med kameraet i smarttelefonen din eller nettbrettet ditt. c-tourer Lightweight 44 c-tourer Lightweight 3.5 tonns modellene briljerer med korte kjøretøylengder under 7 m, perfekt håndtering og en forbløffende lav egenvekt c-tourer Comfort 54 Hvis registreringen i 3,5-tonnsklassen ikke er avgjørende og krav til komfort går foran vekt, er c-tourer Comfort modellene den riktige løsningen Facebook YouTube Finn ut mer på www.carthago.com AL-KO AL-KO 2

AL-KO EA/DA AL-KO EA/DA AL-KO EA/DA AL-KO EA/DA Carthagos bobilverdener 152 Carthago premium-DNA 156 Våre sterke samarbeidspartnere 178 chic c-line | chic c-line superior | chic c-line XL 74 Den fascinerende Carthago Liner-klassen: Eleganse, komfort og høy kvalitet LINER-PREMIUMKLASSE chic e-line | chic e-line XL 104 På topp i Carthago Liner-klassen: mer komfort, mer frihet, mer uavhengighet chic s-plus | chic s-plus XL 106 Kraftpakken i Carthago Liner-klassen på Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t med traksjonssterk bakhjulsdrift/tvillingdekk liner-for-two new generation 134 Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner, unikt 4-roms konsept 5,6 t / 6,7 t 5,6 t / 6,7 t AL-KO EA/DA 3

Carthago – mer enn en bedrift Kjære bobilvenner! Over 40 år med Carthago-gruppen betyr også over 40 år med premiumtenkning, mangfold og teknisk knowhow. I løpet av denne tiden er det mye som har vokst: Hovedkontoret vårt med produksjon og stor salgsutstilling i Aulendorf i Oberschwaben og fabrikken vår i slovenske Odranci. I tillegg har antall medarbeidere øket til mer enn 1.500, vi har over 200 forhandlere i inn- og utland, og naturligvis er vårt brede utvalg av kjøretøyer utvidet med stadig flere forskjellige modeller. Men en ting er nå som før uforandret: På tross av de mest moderne produksjonsmetoder er i over 40 år hver Carthago produsert omhyggelig og med stor håndverksmessig ferdighet og hengivenhet for detaljer. Med lidenskap og hjerteblod har vi bygget opp Carthago-gruppen. Vi er bare forpliktet overfor dere, våre kunder. Denne uavhengigheten ble i 2014 beseglet med grunnleggelsen av Carthago Familienstiftung som også beholdes i fremtiden. Det kan du stole på og likeledes på våre medarbeidere: Carthago-gruppen vil forbli en familievirksomhet med høy puls, sterk lidenskap og preget av vårt personlige engasjement. For at våre Premium-krav fortsatt skal bestå i tiårene som kommer, setter vi ideene våre hurtig ut i livet, vi tenker innovativt og holder fast ved vårt Carthago Premium-DNA. Det vil du personlig bli overbevist om: Besøk oss på nettet, på en messe, i Carthago City eller hos en av våre forhandlere. Vi gleder oss til å treffe deg! Karl-Heinz Schuler Gründer, innehaver og leder av stiftelsen Disse står bak den familieeide bedriften Sabrina Schuler, Karl-Heinz Schuler og Sebastian Schuler 4

M-Liner 1999 Mega-Liner 2003 c-tourer 2011 chic e-line new generation 2020 chic c-line new generation 2022 2004 chic integriert 2019 liner-for-two 2020 2023 Mercedes-Benz Sprinter liner-for-two new generation En enestående suksesshistorie Målestokken i Liner-klassen Lansering på det europeiske markedet Rund salonggruppe i bakre del Nytt chassis Liner på MAN-busschassis Utvikling av lettvektsteknologi Premium i perfeksjon Den beste i sin kategori 5 i

Avbalansert. Optimal fordeling. Carthago – lastekapasitet og vektbalansering Garantert plass nok. Carthagos kjeller i dobbeltgulv med stort oppbevaringsrom Holdbar. Høystabil. Carthagos karosserikonstruksjon i Linerpremiumklassen * Vurdering basert på tallene fra Caravaning Industrie Verbandes e.V. Carthago Premium-DNA For oss er bare det beste godt nok. I mer enn 40 år har Carthago vært en uavhengig familiebedrift og har hatt en fast plass helt i toppen av bobilbransjen. Karl-Heinz Schuler, gründer og innehaver, forteller om hva Carthago Premium-DNA betyr, hvorfor hver eneste Carthago-bobil er helt spesiell og hva som samtidig forener dem. Herr Schuler, når bestemte du deg for å arbeide i Caravaningbransjen? KARL-HEINZ SCHULER: Da jeg studerte, så jeg ofte campingbusser. Den gangen tok jeg en nærmere titt på dem, og da stod det straks klart for meg: Dette kan gjøres bedre! Dermed var grunnsteinen for Carthago lagt, med denne ideen og motivasjonen. 6 i

Unik. Lettkjennelig. Elegant. Carthago Personality Sikkerhet på veien. Carthagos førerhuskonsept med beste testverdi En behagelig opplevelse – hele året. Carthagos varme- og klimateknikk Carthago har siden 1979 utviklet seg til Premium-produsent. Kunne du den gangen allerede ane denne suksesshistorien? KARL-HEINZ SCHULER At vi er så vellykket, kunne ingen forutse, det kunne heller ikke planlegges. Vårt mål har alltid vært å bygge de beste bobilene i den høyere klassen. Vi ønsker oss tilfredse kunder. Suksess og vekst kommer da av seg selv. Hva er din oppskrift for suksess? KARL-HEINZ SCHULER Vår oppskrift for suksess er Carthagos ideen bak suksessen. Vi er innovasjonsledende i bobilbransjen, vi overholder våre egne høye kvalitetskrav med alle modellseriene og vi er fortsatt ledende i bransjen. Alt dette er forankret i vår Carthago Premium-DNA. Hva står Carthago Premium-DNA for? KARL-HEINZ SCHULER: Vår Carthago Premium-DNA er vårt verdiløfte til våre kunder. Det ligger i hver eneste av våre bobiler, det er både inspirasjon og forpliktelse for oss. Carthagos karosserikonstruksjon, det største oppbevaringssystemet i sin klasse, den gjennomtenkte teknologien for oppvarming og klimatisering, høyeste lastekapasitet, vårt konsept for kjøresikkerhet og utsyn sammen med Carthago Personality. Vi skiller oss også ut på flere områder: Våre materialer, vår sammenføyningsteknikk og kravene til vekt og stabilitet er ganske like de som brukes i flyindustrien. Vi er markedsledende for integrerte bobiler i prisklassen over 95.000 euro i Europa*, og det er fordi det er umulig å ta feil av en Carthago! Hvilken nytte har Carthago-førerne av Premium-DNA? KARL-HEINZ SCHULER: Vår kjernekompetanse er bobiler i Liner-Premiumklassen. Vår mer enn 40-årige erfaring innenfor dette området gjennomsyrer alle utviklings- og produksjonstrinn. Vi mener at bare det beste er godt nok for våre kunders komfort og sikkerhet! Vi tilbyr ikke bare det ypperste innen holdbarhet og annenhåndsverdi, sikkerhet, beskyttelse og komfort. Det er minst like viktig for oss at alle ideer og innovasjoner settes ut i praksis og gjør at reiseopplevelsen blir så behagelig som mulig. Og dette gjelder for alle våre kjøretøy – uansett om det er 3,5 tonns lettvekt- eller liner-klassen utenom 3,5-tonnsklassen. Slik blir hver eneste Carthago-et synonym for eksklusivitet og kvalitet. Eller kort sagt, Carthago står for “Den perfekte bobilen!”. 7

Carthago City Hjertelig velkommen Føttene solid plantet på hjemlig grunn og samtidig åpen for verden – det er Carthagokultur. Med firmaets hovedkontor Carthago City i Aulendorf/Oberschwaben mellom Ulm og Bodensjøen har Carthago vært lojal mot sine røtter. I tillegg til produksjonen av våre Premium-bobiler, finner man også en stor salgsutstilling her. Her ligger også servicesenteret for sluttkunder og forhandlere samt administrasjonen – alt på ett sted. Carthago er et populært reisemål for bobilturister fra inn- og utland. Besøkende med bobil er hjertelig velkommen til å benytte vår egen oppstillingsplass! Ved et besøk kan du selv studere detaljene ved de mange modellene i den store salgsutstillingen vår, og Carthago ekspertene på stedet står klar til å gi de beste anbefalinger. Bli ved en fabrikkomvisning selv overbevist om kombinasjonen av håndverksmessig perfeksjon bestående av høyteknologiske komponenter og topp moderne produksjonsmetoder. Med til Premium bobil fra Carthago hører selvfølgelig en Premium-Service. Du opplever den hos rundt 200 forhandlere og servicepartnere over hele Europa for deg og din Carthago bobil. Både der du bor og der du måtte være på reise: Carthago er alltid i nærheten! Den første kontakten er din forhandler på stedet, mens et velutbygget nettverk av forhandlere og servicepartnere står til din disposisjon over hele Europa når du er på reise. Alle våre forhandlere og servicepartnere blir utdannet i et flertrinns akademi-program som gjør dem til sertifiserte Carthago partnere. Uvanlige situasjoner kan oppstå når som helst, de holder seg ikke til åpningstidene. Derfor har Carthago etablert et nødtelefonnummer, hvor de som er på reise får teknisk hjelp ved akutte problemer, også selv om det er helg eller helligdag. Carthagos hovedkontor i Aulendorf i Oberschwaben med egen parkeringsplass og stor salgsutstilling. 8

Kast et blikk bak kulissene ved en fabrikkomvisning! Finn den tiden som passer best for deg og meld deg på over nettstedet vårt, www.carthago.com. 9 i

INNOVATION AWARD EUROPEAN KATEGORIE AUSGEZEICHNET DURCH DIE FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN CARAVANING-EXPERTEN 2021 ZIELGRUPPEN-FOKUS GEWINNER 2020 REISEMOBILE D E S J A H R E S 1. PLATZ Carthago Chic C-Line T Teilintegrierte über 60000€ 2020 REISEMOBILE D E S J A H R E S 2. PLATZ Carthago Chic E-Line I Integrierte über 80000€ 2020 REISEMOBILE D E S J A H R E S 3. PLATZ Carthago Chic C-Line I Integrierte über 80000€ 2019 REISEMOBILE D E S J A H R E S 1. PLATZ Carthago C-Compactline I Integrierte bis 80000€ Ikke skryt, men vurderingene fra kunder og fagfolk betyr mye for oss Carthago – ypperlige bobiler Carthago setter som innovasjons- og kvalietsledende stadig nye målestokker i bobilbransjen. Det bekreftes i spørreundersøkelser og de som vet best: våre kunder. Dine synspunkter er spesielt viktig for oss! Med vår liner-for-two setter vi aller mest pris på det meget luksuriøse og romslige interiøret. Takket være den runde sittegruppen i den bakre delen og de store langsgående enkeltsengene som enkelt kan heises opp om dagen, er romfølelsen enestående. På grunn av de ubegrensede lastemulighetene har vi bestemt oss for Iveco Daily som chassis, og det passer for øvrig perfekt til Carthagos oppbevaringskonsept. Vi elsker og nyter vår Kalle nesten hver weekend og naturligvis også i feriene våre.» Vår Carthago chic s-plus oppfyller våre ønsker på alle måter! Både den hjemmekoselige romfølelsen og det moderne og lyse designet overbeviste oss umiddelbart. De store nyttelastreservene og den høye tilhengervekten oppfyller alle våre krav. Med vår s-plus behersker vi alle stigninger uten problemer, selv med en tilhenger. Teknologien, enten det er ALDE vannbåren sentralvarme, vannforsyning eller kjøleskap, fungerer perfekt. Vi ville gjerne velge en Carthago chic s-plus om igjen!» Karin & Josef | c-tourer Lightweight Helt siden 2012 har vi vært stolte Carthago-kunder! I fjor har vi som en begynnelse på den siste, men fineste livsfasen unnet oss en ny chic c-line 5.9 XL LE. Tidligere har vi hatt 3 Carthagoer, fra c-line via e-line til s-plus. Vi har aldri hatt noen nevneverdige problemer. For omtrent sju år siden etablerte vi «Carthagofans» og har siden administrert denne gruppen. På sammenkomstene våre treffer vi alltid lykkelige Carthagofans, og det oppstår gode vennskap.» Bärbel og Frank | chic c-line XL Kirstin og Jörg | liner-for-two Monika & Gerd | chic s-plus Vi elsker vår Carthago c-tourer I 143 LE. Den er svært kompakt – ikke for stor og heller ikke for liten. For oss var det viktig at vektklassen på 3,5 t ikke overstiges. Den flotte romfølelsen kombinert med et unikt interiør resulterer i en behagelig varm følelse for oss. Vanligvis reiser bare vi to, men av og til reiser også barnebarna våre sammen med oss, og da er løsningen med senkeseng i denne vektklassen unik og perfekt for fire personer! De langsgående enkeltsengene, det store kombinerte badet, kjøkkenet og den store garasjen for sykler eller en motorsykkel gjør den store helheten komplett for oss! Vi elsker ganske enkelt å dra på tur med vår Calimero og oppdage de vakreste plassene i Europa!» 10

2ND PLACE Campervan under £47,000 Concept Multi-Car HemBil Renault Trafic Escape WINNER Coachbuilts £50,000 - £55,000 Bailey Alliance Silver Edition 66-2 WINNER Coachbuilts £55,000 - £60,000 Bailey Autograph 69-2 2ND PLACE A Class over £90,000 Carthago chic e-line I 51 QB DA Mercedes-Benz MDA Banners_Layout 1 21/02/2020 14:06 Page 2 «I bodelen innbyr Carthago sine gjester med en solid L-sittegruppe med plass på siden overfor. De luftige putene inviterer til å oppholde seg rundt det stabile bordet med en passende stor bordplate som – etter at bremsen løsnes med fotpedalen – kan forskyves i alle retninger, slik at de snudde førerhussetene godt kan integreres. [...] Det elegante vinkelkjøkkenet kan varte opp med rikelig oppbevaringsplass i et stort overskap og i tilsammen sju skuffer.» Promobil 09/2021, Sammenligningstest c-tourer Comfort «Et meget gjennomtenkt og godt brukbart konsept. Til høyre for den brede solide bodelsdøren er en sidebenk i L-sittegruppen som også forenkler oppstigningen til senkesengen behagelig ved et håndgrep senkes den dypt ned. Dermed slipper man en ekstra stige. […] Utenpå overbeviser fremfor alt de massive lukene med skjulte hengsler. De store vanntankene og det godt nyttbare store oppbevaringsrommet i det oppvarmede dobbeltgulvet med integrert vannavløpssentral skaper praktiske fordeler.» AutoBild Reisemobil 07/2021, Test chic e-line «Med bare 2,12 m bred bodel kommer den slanke Carthago c-compactline gjennom enhver smal passasje. I tillegg kommer fordeler som Carthagos førerhuskonsept, buss-speil og den smale innsnevrende, oversiktlige fronten. […] Planløsingene og møbeldesignen «smartline» er tilpasset den smale konstruksjonen – De reisende må ikke gi avkall på noe, bortsett fra noen centimeter utvendig bredde.» Camping 02/2022, Presentasjon c-compactline Super-Lightweight «Bare navnet til modellen: liner-for-two beskriver et par som kan forvente seg en spesiell luksus. [...] I tillegg til den romslig designede runde sittegruppen i bakre del, tilbyr Carthagos toppmodell blant annet elektrisk nedsenkbare langsgående enkeltsenger med romslig gjennomgående liggeflate, dertil et ekstra bredt kjøkken med elegant buet kjøkkenbenk og et komfortabelt baderom.» Liner bobiler 01/2022, Presentasjon liner-for-two «På grunn av den omtrent 60 centimeter kortere hjulavstanden er Carthago lettere håndterlig sammenlignet med andre. Den plukker poeng med bedre sikt fremover, da dashbordet er senket ned fremover og frontruten er trukket lenger ned. [...] Elegant og praktisk: Under L-sittebenken svinges et skoskap ut – en typisk Carthago-detalj.» Reisemobil International 11/2021, Sammenligningstest chic c-line I «Carthago finpusser Liner-klassen sin enda mer for den nye sesongen: Sittegruppen for XL-planløsningen har blitt rundet av for større bevegelsesfrihet, og kaffekapselmaskinen i skapet under taket har fått en lift for enda enklere betjening.» AutoBild Reisemobil 02/2021, Nyhetspresentasjon chic s-plus Pressen mener 11

Carthago kjernekompetanse Den individuelle designen til Carthago Premiumintegrerte fascinerer allerede på langt hold. De fremragende utsynsforholdene gir god utsikt til landskapet og det som skjer i trafikken. Vel fremme ved målet kan man nyte den usedvanlige romfølelsen. Det finnes mange grunner til at vi er markedsledende for integrerte bobiler i prisklassen over 95 000 euro i Europa. Du er også velkommen til å ta del av de integrerte premium-bobilenes verden! Du vil sette pris på den romslige plassen i bodelen og det perfekt integrerte førerhuset. Plassen er ren luksus som du kan nyte overalt, når du slapper av foran TV-en, i kjøkkenet eller i det adskilte omkledningsrommet. Når kvelden kommer kan du glede deg over den lett tilgjengelige senkesengen over forsetene eller de bakre sengene med ekstra store sengemål med optimal sovekomfort. Elektrisk frontruteplissé med individuelt programmerbar funksjon for skjerming av innsyn og solskjerming (fra modellserie chic e-line) Ekstra store sittegrupper med ergonomisk formede møbelputer, bodelsbord som enkelt kan forskyves og dreies og innovative TV-uttrekksystemer Fascinasjonen av de Premium-Integrerte * Vurdering basert på tallene fra Caravaning Industrie Verbandes e.V. 12

56° 83 cm Klassens største senkeseng med romslig sittehøyde og bekvemt innsteg med lav nedsenking via sidebenken og unik sengebredde på inntil 160 cm Tredimensjonalt utformet front, flat innfallsvinkel for mindre luftmotstand, reduksjon av drivstofforbruket og mindre vindstøy Kjøresikkerhet med god oversikt og funksjonelt design. Varmeutstråling til førerhusområdet med oppvarmet overflate på dashbordet Førerdør med ekstra lavt innsteg og dobbel sikkerhetslås. Lokket for drivstofftanken er felt inn i flukt med sideveggen 13

1) 4) 5) 2) 3) Alle gode ting er tre! Største utvalg av chassis i premiumklassen AL-KO DA inntil 5,5 t AL-KO inntil 4,5 t AL-KO inntil 4,8 t AL-KO DA inntil 5,5 t 5,6 t / 6,7t 1) Tilvalg: 16" aluminiumsfelger for Fiat Ducato f35 light Chassis 2) Tilvalg: 16" aluminiumsfelger for Fiat Ducato f40 heavy Chassis / f35 light Chassis i forbindelse med automatgir 3) Tilvalg: 16" spesial-aluminiumsfelger for vektøkning til 4 800 kg (tilgjengelig for chic e-line enkeltaksel / liner-for-two enkeltaksel på Fiat Ducato) 4) Tilvalg: 16“ aluminiumsfelger med helårsdekk for chassis Mercedes-Benz Sprinter (standard ved superior modeller) 5) Tilvalg: Aluminiumsfelger for foraksel for chassis Iveco Daily, hjulkapsler bakaksel utseendemessig passende til aluminiumsfelger foraksel 14

* mer informasjon på nettet | alle angivelser er avhengig av modell Mercedes-Benz Sprinter Teknisk innovativt basiskjøretøy med høy komfort. + Lav vekt, forhjulstrekk + AL-KO lavrammechassis med bred sporvidde + Kraftige motorer med 2,2 l slagvolum, inntil 170 hk (125 kW) effekt og 400 Nm dreiemoment + Lave utslipp, klasse Euro VI + Automatgir 9G-TRONIC som tilvalg + Drivstoffbesparende elektrohydraulisk styring, praktisk elektrisk parkeringsbrems + Komfortabelt innrettet førerhus + Tillatt totalvekt inntil 4,5 t / 5,5 t som enkel- eller tandemaksel + Mange sikkerhets- og assistentsystemer: Airbag, sidevindsassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP (standard), avstandsassistent DISTRONIC, bremseassistent, oppmerksomhetsassistent, dekktrykkontrollsystem (tilvalg)* + Infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience, tilvalg) + Kan velges ved modellseriene c-tourer Lightweight, c-tourer Comfort, chic c-line, chic e-line Iveco Daily Tunglastmesteren i, spesielt robust med høy lastekapasitet. + Høy stigeramme med særlig høy bæreevne og robust + Bakhjulsdrift med godt veigrep, tvillinghjul + Høy tilhengervekt, inntil 3 500 kg + Ekstremt kraftige motorer med inntil 3,0 l slagvolum inntil 207 HK (152 kW) effekt og 470 Nm dreiemoment + Lave utslipp, klasse Euro VI E + 8 trinns automatgir som tilvalg + Drivstoffbesparende elektrohydraulisk styring, praktisk elektrisk parkeringsbrems + Tillatt totalvekt inntil 6,7 t + Assistansesystemer Iveco: ESP, ASR, ABS, elektronisk startsperre, hillholder (standard), nødbremsassistent, cruise control med avstandsregulering, fjernlysaktivering, feltholderassistent, dekktrykksensorer, regnsensor, sidevindsassistent (tilvalg)* + Kan velges i seriene chic s-plus og liner-for-two new generation Fiat Ducato Velprøvd og omfattende oppgradert chassis, lett i vekt og spesielt økonomisk. + Lav vekt, forhjulstrekk + AL-KO lavrammechassis med bred sporvidde + Kraftige motorer med 2,2 l slagvolum inntil 180 HK (132 kW) effekt og 450 Nm dreiemoment + Lave utslipp, klasse Euro 6d Final + 9 trinns automatgir som tilvalg + Elektrisk servostyring + Tillatt totalvekt inntil 4,8 t / 5,5 t som enkel- eller tandemaksel + Mange sikkerhets- og assistentsystemer: Airbag, ESP, ABS, ASR, elektronisk startsperre, Hillholder, Traction Plus, Hill Descent Control, start/stopp-automatikk, cruise control, sidevindsassistent, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem (standard) + Moderne infotainmentsystem (bl.a. digitalt kombiinstrument med fargeskjerm, multimediasystem 10,1" inkl. navigasjon og bobil-ruteforslag) + Kan velges for modellseriene c-compactline Super-Lightweight, c-tourer Lightweight, c-tourer Comfort, chic c-line, chic e-line, liner-for-two new generation 15

AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO Vektklasse/lastekapasitet c-compactline Super-Lightweight Den letteste bobilen i den integrerte 3,5-t-premiumklassen, egnet for bytrafikk med 15 cm smalere utvendig bredde og kompakte kjøretøylengder Chassis: Fiat Ducato med AL-KO lavramme spesial light Mål: Lengde: 641 til 695 cm Bredde: 212 cm Høyde: 289 cm 3,5 t 4,25 t Tilhengervekt: maks. 2,0 t c-tourer Lightweight c-tourer Lightweight 3.5 tonns modellene briljerer med korte kjøretøylengder under 7 m, perfekt håndtering og en forbløffende lav egenvekt. Takket være Carthagos lettvektsteknologi egner de seg glimrende for registrering innenfor 3,5-t-klassen Chassis: F iat Ducato med AL-KO lavramme spesial light; Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI med AL-KO lavramme, bredsporet bakaksel 198 cm Mål: Lengde: 667 til 708 cm Bredde: 227 cm Høyde Fiat: 289 cm Høyde Mercedes-Benz: 294 cm 3,5 t 4,5 t Tilhengervekt: maks. 2,0 t c-tourer Comfort Hvis registreringen i 3,5-tonnsklassen ikke er avgjørende og krav til komfort går foran vekt, er c-tourer Comfort modellene den riktige løsningen Chassis: F iat Ducato med AL-KO lavramme spesial light; Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI med AL-KO lavramme, bredsporet bakaksel 198 cm Mål: Lengde: 739 til 765 cm Bredde: 227 cm Høyde Fiat: 289 cm Høyde Mercedes-Benz: 294 cm 4,5 t Tilhengervekt: maks. 2,0 t Sammenligning av de Premium-integrerte Delintegrerte modeller i separat katalog Delintegrerte modeller i separat katalog LETTVEKT-PREMIUMKLASSE KOMFORT-PREMIUMKLASSE 16

Bo-komfort Kjøkkenkomfort Baderomskomfort Sovekomfort Kjøretøybredde 2,12 m L-sittegruppe med uttrekkbar setebenk eller L-sittegruppe med setebenk* for 5 personer, uttrekkbart skoskap 198 cm ståhøyde i bodel Trinnløst bodelsgulv Plassbeparende sidekjøkken for korte kjøretøylengder 133 l Slimtower-kjøleskap i bekvem høyde med tosidig døråpning Kaffekapselmaskin inkl. uttrekkssystem (tilvalg) Vario-svingbad/kombinert bad* Separat omkledningsrom* Senger med stort sengemål Langsgående enkeltsenger i bakre del med todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn, lav inngangshøyde til sengen og trapp Senkeseng i førerhuset Kjøretøybredde 2,27 m L-sittegruppe med uttrekkbart sidesete eller L-sittegruppe med setebenk* for fem personer, uttrekkbart skoskap 198 cm ståhøyde i bodel Trinnløst bodelsgulv Plassbeparende sidekjøkken for korte kjøretøylengder 133 l Slimtower-kjøleskap i bekvem høyde med tosidig døråpning Kaffekapselmaskin inkl. uttrekkssystem (tilvalg) Vario-svingbad/kombinert bad* Separat påkledningsrom Senger med største sengemål i klassen Langsgående enkeltsenger i bakre del med todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn, lav inngangshøyde til sengen og uttrekkbar trapp Senkeseng i førerhuset med klassens største sengemål Kjøretøybredde 2,27 m L-sittegruppe med utsvingbar setebenk (tilvalg 5. sete med belte) for fem personer, utsvingbart skoskap 198 cm ståhøyde i bodel Trinnløst bodelsgulv Vinkelkjøkken/komfortabelt vinkelkjøkken* 153 l kjøleskap i praktisk høyde med tosidig døråpning Kaffekapselmaskin inkl. uttrekkssystem (tilvalg) Kombinert bad/komfortabelt baderom* skyvedør i tre/ uttrekkbar TV-vegg og romdeler til soverom* Separat påkledningsrom Senger med største sengemål i klassen Faste senger i bakre soverom med todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn, lav inngangshøyde til sengen og uttrekkbar trapp for langsgående enkeltsenger Senkeseng i førerhuset med klassens største sengemål * avhengig av modell 17

Teknikk/kapasitet Dobbeltgulv/lasterom Egnet for vinterbruk/ varmeteknikk 150 liter ferskvann, 140 liter spillvann, 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah) Vannavløpssentral integrert i dobbeltgulvet Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra og innenfra. Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsenket kjeller i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm) Scootergarasje: innvendig høyde på 120 cm, kan lastes med inntil 350 kg Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 Dobbeltgulv med gulvvarme 150 liter ferskvann, 140 liter spillvann, 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah) Vannavløpssentral integrert i dobbeltgulvet Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra og innenfra Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsenket kjeller i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm) Scootergarasje: innvendig høyde på 120 cm, kan lastes med inntil 350 kg Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 Oppvarmet dobbeltgulv 150 liter ferskvann, 140 liter spillvann, 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah) Vannavløpssentral integrert i dobbeltgulvet Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra og innenfra. Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsenket kjeller i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm) Scootergarasje: innvendig høyde opptil 120 cm*, kan lastes med inntil 350 kg Pedelec/scootergarasje*: innvendig høyde opptil 124 cm, kan lastes med inntil 250 kg Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 Oppvarmet dobbeltgulv Alde vannbåren varme (tilvalg) * avhengig av modell 18

AL-KO EA/DA AL-KO EA/DA AL-KO EA/DA AL-KO EA/DA AL-KO EA/DA Vektklasse/lastekapasitet Den fascinerende Carthago Liner-klassen: Eleganse, komfort og høy kvalitet Chassis: Fiat Ducato med AL-KO lavramme spesial, XL-modeller med tandemaksel, Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI med AL-KO lavramme, XL-modeller med tandemaksel, bredsporet bakaksel 198 cm Mål: Lengde: 739 til 878 cm Bredde: 227 cm Høyde Fiat: 289 cm Høyde Mercedes-Benz: 294 cm 4,5 t (Fiat EA, Mercedes-Benz EA) 5,0 t–5,5 t (Fiat DA, Mercedes-Benz DA) Tilhengervekt: 1,6 t–2,0 t chic e-line | chic e-line XL På topp i Carthago Liner-klassen: med bakhjulsdrift og gode kjøreegenskaper Chassis: F iat Ducato med AL-KO lavramme spesial light, XL-modeller med tandemaksel; Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI med AL-KO lavramme, XL-modeller med tandemaksel, bredsporet bakaksel 198 cm Mål: Lengde: 789 til 899 cm Bredde: 227 cm Høyde Fiat: 305 cm Høyde Mercedes-Benz: 310 cm 4,5 t (Fiat EA, Mercedes-Benz EA) 4,8 t (Fiat EA) 5,0 t–5,5 t (Fiat DA, Mercedes-Benz DA) Tilhengervekt: 1,6 t–2,0 t chic s-plus | chic s-plus XL Kraftpakken i Carthago Liner-klassen på Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t med traksjonssterk bakhjulsdrift/tvillingdekk Chassis: Iveco Daily 5,6 t/6,7 t, robust høyramme, bakhjulsdrift med tvillinghjul Mål: Lengde: 791 til 886 cm Bredde: 227 cm Høyde Iveco Daily 5,6 t: 312 cm Høyde Iveco Daily 6,7 t: 329 cm 5,6 t–5,8 t (Iveco) 6,7 t (Iveco) Tilhengervekt: maks. 3,5 t liner-for-two new generation Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner, enestående 4-roms konsept Chassis: Fiat Ducato AL-KO EA/DA Iveco Daily 5,6 t/6,7 t Mål: Lengde: 783 til 855 cm Bredde: 227 cm Høyde Fiat: 305 cm Høyde Iveco Daily 5,6 t: 312 cm Høyde Iveco Daily 6,7 t: 329 cm 4,8 t (Fiat EA) 5,0 t – 5,5 t (Fiat DA) 5,6 t–5,8 t (Iveco) 6,7 t (Iveco) Tilhengervekt: Fiat: 1,8 t Iveco: 3,5 t Delintegrerte modeller i separat katalog chic c-line | chic c-line superior | chic c-line XL 5,6 t / 6,7 t 5,6 t / 6,7 t LINER-PREMIUMKLASSEN 19

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ3ODU=