Stellendetail

 

Die Carthago Reisemobilbau GmbH wurde 1979 von Karl-Heinz Schuler gegründet. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter und zählt in Europa zu den führenden Premium-Herstellern der Branche. Nicht von ungefähr heißt der Markenslogan: Carthago – das Reisemobil. Im Jahr 2013 hat das Unternehmen Carthago-City bezogen, die neu errichtete Firmenzentrale im oberschwäbischen Aulendorf mit der modernsten Reisemobilfertigung Europas. Zwei Siege bei der Wahl zum Reisemobil des Jahres 2016 und die Auszeichnung mit dem European Innovation Award unterstreichen die Spitzenposition der Marke.

Vodja logistike (m/ž)

Vaše delovne naloge:

  • organizacija in vodenje skupine,
  • vodenje oddelka in zaposlenih,
  • vzpostavitev postopkov in optimizacija delovnih postopkov na področju logistike,
  • izvajanje vseh potrebnih postopkov za kakovosten, natančen in pravočasen sprejem blaga, ustrezno skladiščenje, pa tudi interno/eksterno izdajo blaga,
  • uvajanje, predlaganje in spremljanje sodobnih ter gospodarnih rešitev na področju skladiščnega poslovanja in interne logistike,
  • izvajanje vseh potrebnih aktivnosti na področju optimalne in učinkovite organizacije notranjega transporta,
  • nadzor nad delovanjem skladišča in ukrepanje v primeru neskladnosti,
  • zagotavljanje ažurnih evidenc zalog v skladišču, vključno s popisom zalog in sodelovanje z nabavno, plansko službo, proizvodnjo in drugimi odvisnimi oddelki v zvezi z zagotavljanjem optimalne količine zalog,
  • usklajevanje terminskih planov z ostalimi oddelki,
  • spremljanje realizacije planov,
  • delo v razvojni projektni skupini,
  • sprotna izdelava poročil in predlaganje rešitev/možnosti o izboljšavah,
  • skrb za urejenost in ažurnost dokumentacije v skladišču,
  • sodelovanje pri rednem letnem popisu v skladišču,
  • organizacija izvedbe izrednih popisov materiala v glavnem  skladišču in v vmesnih skladiščih,
  • izvajanje potrebnih postopkov za optimizacijo dela,
  • aktivno sodelovanje ter usklajevanja z ostalimi oddelki v podjetju ter zunanjimi izvajalci v okviru svojih pooblastil,
  • sodelovanje pri načrtovanju investicij,
  • usklajevanje poslovnih ciljev in strategije podjetja na področju logistike,
  • varovanje osebnih podatkov, s katerimi se seznani,
  • varovanje poslovne skrivnosti,
  • izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • ostala dela po sklepu oziroma nalogu nadrejenega vodje v skladu s potrebami delovnega procesa in v skladu s pooblastili.

Kaj pričakujemo od vas:

  • višja ali visoka izobrazba ustrezne smeri,
  • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju logistike,
  • aktivno obvladanje nemškega in angleškega jezika,
  • računalniška pismenost (MS Office – Word, excel, e-pošta, internet …),
  • analitičen in strukturiran pristop k delu,
  • poznavanje lesno-predelovalne industrije (zaželjeno),
  • visoka predanost timskemu delu,
  • visoka raven analitičnih kompetenc,
  • komunikacijske in organizacijske veščine,
  • natančnost in zanesljivost,
  • samostojnost pri delu.

Z veseljem pričakujemo vašo prošnjo z življenjepisom in podrobnim opisom dosedanjih izkušenj in znanj. 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Prošnjo pošljite na naslov

Carthago d.o.o.
Kamenice 2
9233 Odranci
Tel.: 02 5735 518
zaposlitev@carthago.com