Planlösningar & data c-tourer T

c-tourer

c-tourer T 142 DB Lightweight
Totallängd
6800 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 4
c-tourer T 143 LE Lightweight
Totallängd
6900 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 3
c-tourer T 144 LE Lightweight
Totallängd
7130 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 4
c-tourer T 144 QB Lightweight
Totallängd
6990 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 4
c-tourer T 145 DB H Lightweight
Totallängd
6920 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 5
c-tourer T 148 LE H Lightweigt
Totallängd
7460 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 5
c-tourer T 148 LE Lightweight
Totallängd
7340 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 4
c-tourer T 149 LE Lightweight
Totallängd
7470 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 4
c-tourer T 150 QB Lightweight
Totallängd
7430 mm
Tillåten totalvikt
3,50 t
max. totalvikt
4,25 t
Sovplatser
max. 4