Chassis Mercedes-Benz

Aktiv avståndsassistent DISTRONIC

Den aktiva avståndsassistenten avlastar dig genom att den automatiskt kontrollerar och reglerar avståndet till fordonet framför – inte bara i stadstrafik utan också på motorvägar. Med hjälp av de inbyggda sensorerna bedöms även den aktuella trafiken för att förhindra kollisioner på grund av för korta säkerhetsavstånd, plötsliga stopp eller kort ouppmärksamhet.


Aktiv uppmärksamhetsassistent

Just på långa körningar finns risken att bli för trött eller för mikrosömn. Detta förebygger den aktiva uppmärksamhetsassistenten genom att den analyserar din körning och baserat på detta tar fram en individuell förarprofil. Uppmärksamhetsassistenten kan då identifiera trötthet eller ouppmärksamhet i din körning och vid behov rekommendera en paus via displayen. Den tidiga varningen bidrar till en förbättrad körsäkerhet.


Kontrollsystem däcklufttryck

Korrekt fyllda däck håller inte bara längre utan hjälper framför allt körsäkerheten. Kontrollsystemet för däcklufttryck mäter lufttrycket och lufttemperaturen inuti däcken med hjälp av sensorer. Är lufttrycket för lågt varnas föraren via ett meddelande på displayen. Då kan dels olyckor förhindrar och dels minskas både bränsleförbrukningen och däckslitaget.


Aktiv bromsassistent

Den aktiva bromsassistenten varnar för en krockrisk med fordon framför och korsande fotgängare. Om systemet identifierar en farlig situation blir först en akustisk och optisk varning utlöst för föraren. Om föraren identifierar faran och reagerar med en bromsning understödjer bromsassistenten genom att den skapar extra bromstryck. Görs ingen bromsning av föraren, inleder systemet automatiskt en nödbromsning. Vid låga hastigheter kan det räcka för att förhindra en olycka.