Corona

Bästa Carthago kunder och intressenter,

den aktuella situationen kräver extraordinära åtgärder av oss för att skydda er och våra medarbetare på bästa sätt och för att aktivt hjälpa till att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi vill svara på de vanligaste frågorna kring den aktuella situationen för Carthago och våra partner. Aktuell information om coronaviruset.

Vi rekommenderar att ni ringer till en återförsäljare innan ni åker dit och tar reda på öppettiderna.

 

Håll er friska!

Ert Carthago team

Hur reagerar Carthago som tillverkare på Corona Pandemien?

Redan under de senaste veckorna har vi arbetat fram en nödplan i flera steg. Vårt högsta mål är, att skydda våra kunder, medarbetare, leverantörer och tjänstemän, men samtidigt att säkerhetsställa produktionen av våra fordon. I enlihet därmed har det vidtagits omfattande åtgärder. Där räknas tex skärpta hygien riktlinjer in och installationer av Desinfektions stationer men även möjligheterna till en utökad användning av Home Office. Detta innebär att vi fortsättningsvis kan vara tillgängliga för er fast i begränsad utsträckning.

Är Carthago-parkeringsplatsen öppen?

Vår Carthago-parkeringsplats i Aulendorf är öppen för dig. Om du kommer från ett utländskt riskområde kan vi tyvärr inte ta emot dig på grund av den nuvarande situationen.

Har Carthago Återförsäljare öppet och kommer planerade evenemang äga rum?

Beroende var Återförsäljaren befinner sig så varierar myndigheternas bestämmelser och rekommendationer PG av detta skäl rekomenderar vi att ni kontaktar den berörda Återförsäljaren via telefon eller E-Mail innan ert besök för öppettider mm. Speciellt Events där större folkgrupper äger rum har olika myndigheter olika regler på vad som gäller så många Events har ställts in eller skjutits upp.

Kan leveransdatumen av nya fordon uppfyllas?

Kontakta din handelspartner om du har frågor om enskilda leveransdatum. Detta kommer att hållas uppdaterat av oss och hjälper dig bäst med eventuella frågor.