Mervärdesformeln

Carthagos premium DNA

Innovativt tänkande, blicken för detaljer, extravaganta lösningar och konsekvent utvecklingsfokus på stor praktisk nytta, den perfekta kombinationen av hightech-lättkonstruktionsmaterial , intelligent utförande och pionjäranda. Det är ingredienserna för vårt unika helhetskoncept för husbilar. De  är  djupt  rotade  i  vårt  Carthago  premium-DNA. Det  båda sporrar  och  förpliktigar  samtidigt:  Carthagos  premium-DNA är vårt kvalitetslöfte till alla Carthago-kunder och sammanfattar det som kännetecknar alla våra husbilar. Och samtidigt uttrycker det vad som skiljer en Carthago från andra husbilar. Vår kärnkompetens är husbilar i liner-premiumklassen. För i varje utvecklingsoch tillverkningssteg använder vi oss av över40-års erfarenhet. Vi tycker att bara det bästa är bra nog för din komfort och säker-
het! Materialen vi använder, hopsättningstekniker och kraven på vikt och stabilitet har många likheter med flygteknik. Vi kan då erbjuda maximal hållbarhet och värde, säkerhet, skydd och komfort. Varje Carthago-husbil blir då till något alldeles speciellt. Varje Carthago är synonym med exklusivitet och kvalitet. Eller med andra ord står det för ”Das Reisemobil”.

”I varje Carthago husbil finns det unika konstruktionssättet från liner-premiumklassen. En familjelikhet helt utan kompromisser. För det här mervärdeslöftet går jag i god för med mitt namn.”

 


Karl-Heinz Schuler Grundare, innehavare och stiftelseordförande i Karl-Heinz Schuler familjestiftelsen

Vad står Carthagos premium-DNA för?

Vårt Carthago premium-DNA är vårt värdelöfte till våra kunder, det finns i alla våra husbilar och är både en drivkraft och en plikt. Vi kännetecknas av Carthagos karosskonstruktion, klassens största 
lastrumssystem, den genomtänkta värme- och klimattekniken, högsta lastförmåga, vårt körsäkerhets- och siktkoncept och Carthago Personality. Vi är ju något speciellt, våra material, hopsättningstekniken och kraven på vikt och stabilitet liknar till och med flygplansteknik. Med rätta är var sjätte helintegrerad husbil som är registrerad i Europa i prisklassen över 85 000 euro en Carthago. Carthago är ju unik! 

Hur tjänar Carthago-åkare på premium-DNA:t?

i liner-premiumklassen. I varje utvecklings- och tillverkningssteg använder vi oss ju av över 40-års erfarenhet på det här området. Vi tycker att bara det bästa är bra nog för våra kunders komfort och säkerhet! Vi erbjuder inte bara maximal hållbarhet och värde, säkerhet, skydd och komfort. Snarare är det viktigt för oss att varje idé, varje innovation fungerar i praktiken och gör resevardagen så behaglig som möjligt. Och det gäller för alla våra husbilar – oavsett om det är lättviktare på 3,5 ton eller linerklassen. Varje Carthago-husbil blir då till något alldeles speciellt. Varje Carthago är synonym med exklusivitet och kvalitet. Eller med andra ord står det för ”Das Reisemobil”.