Imprint

Carthago Reisemobilbau GmbH
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf

Tfn +49 (0)7525-9200 0
Fax +49 (0)7525-9200 3003
E-Mail: info@carthago.com
Internet: www.carthago.com

Firmatecknare:
Dipl. företagsekonom Karl-Heinz Schuler, Bernd Wuschack, Johannes Stumpp, Anton Fetscher

Registreringsort: Amtsgericht Ulm

Registreringsnummer: HR B 550891

Registreringsnummer för mervärdesskatt: DE811297363

Ansvarig utgivare: Carthago Reisemobilbau GmbH

Begränsat ansvar: Trots noggrann kontroll, tar vi inget ansvar för innehållet på de externa webbsidor vi länkar till. För innehållet på dessa externa sidor svarar respektive sidas ägare.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 avs. 1 i tyska TMG för eget innehåll på de här sidorna enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 i tyska TMG är vi som tjänsteleverantörer inte förpliktigade att övervaka förmedlad eller sparad extern information eller söka efter omständigheter som pekar på en lagstridig aktivitet. Förpliktelser att ta bort eller spärra nyttjandet av information enligt de allmänna lagarna berörs inte av detta. Ansvar gällande detta är dock möjligt först från och med tidpunkten för kännedom om en konkret rättskränkning. Om motsvarande rättskränkningar blir kända kommer vi omgående att ta bort det här innehållet.

Ansvar för länkar

Vår webbsida innehåller länkar till tredje parts externa webbsidor, innehållet på dessa kan vi inte påverka. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för det här externa innehållet. För innehållet på de länkade sidorna ansvarar alltid den som tillhandahåller eller innehar sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats gällande möjliga rättskränkningar vid tidpunkten då länken lades in. Vid tidpunkten då länken lades in fanns inga tecken på lagstridigt innehåll. Permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimligt utan konkreta stödpunkter för en rättskränkning. Om rättskränkningar blir kända kommer vi omgående att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

För innehåll och arbeten på de här sidorna som har skapats av webbsidans tillhandahållare gäller den tyska upphovsrätten. Mångfaldigande, redigering, spridning och allt slags nyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt godkännande av respektive författare eller skapare. Nedladdning och kopior av de här sidorna är endast tillåtet för privat, ej för kommersiellt bruk. Om innehåll på de här sidorna inte har skapats av tillhandahållaren, gäller upphovsrätten för tredje part. Särskilt innehåll från tredje part markeras som dylikt. Om du ändå skulle uppmärksamma någon överträdelse av upphovsrätten, ber vi att vi informeras om detta. Om rättskränkningar blir kända kommer vi omgående att ta bort sådant innehåll.