Karosskoncept

Carthago tak/vägg-hopsättning: karossförstärkning med rundad takövergång, isolering utan köldbryggor och extra förstärkningsprofilger maximal stabilitet

Carthago takkonstruktion: Utsida glasfiberarmering = hagelskydd och genom insidan av aluminium samtidigt skydd mot åska (faradays bur). Insidan av aluminium lagrar dessutom värme samtidigt

Carthago sidoväggskonstruktion: Aluminium både på väggens utsida och insida är inte bara förutsättning för ett effektivt åskskydd, utan ger effektiv värmelagring och det trivsamma klimat som är så typiskt för Carthago. Härigenom uppstår en jämn värmestrålningseffekt. = väggvärme.

Carthago nedsänkt skotergarage: Maximal lasthöjd tack vare lågt nedsänkt skotergarage. Extremt bärig vägg-golvhopsättning genom limmade balkar. Upp till 350 kg last.

Carthago golv-vägg-förbindelse: Hopsättningen sidovägg-golv görs på båda sidorna med en mycket stabil balk, på samma sätt som inom flygtekniken limmas den över hela längden. Vid en olycka ger den ett sidokrockskydd. Helt utan köldbryggor.

Carthago golv: Carthagos golv har ett komplett skydd. Ovan- och undersida består av glasfiberarmering, däremellan finns isolering av RTM-skum. Den är mycket stabil och under hela livstiden ger det skydd mot fukt och det kan inte ruttna.Carthago karosskonstruktion i liner premiumklassen

Ditt mervärde

+ Skydd mot åska, hagel, stenskott och väta
+ Högsta körkomfort och körsäkerhet
+ För första gången TÜV-certifikat för kontrollerad körkomfort
+ Reparationsvänlig vid skador
+ Håller länge = behåller värdet åratal
+ Perfekt isolering och värmelagring = komfort året runt
+ Stabil karosskonstruktion och vridstyvhet = bidrar avgörande till körkomfort och körsäkerhet
+ Låg tjänstevikt genom självbarande kaross
+ 100 % träfri kaross, kan inte ruttna

 

Tekniken

Kontrollerat åskskydd
Aluminium på taket och väggarnas insida skyddar som en faradays bur. Extra åskledaråtgärder ökar den här skyddande effekten betydligt. Blixttestet har bevisat det, en Carthago-kaross ger bevisat skydd
vid blixtnedslag!


Hagelskydd
Carthagos glasfiberarmerade ovansida av taket ger verksamt skydd vid hagel och ger förmånligare försäkringspremier. Det speciella är att den skyddande verkan mot blixtnedslag är kvar genom takets insida av aluminium.


Stenskottskydd
Glasfiberarmering skyddar också på ställen som du inte ser. Carthagos glasfiberarmerade golvundersida ger varaktigt skydd mot stenskott, ruttnar inte och skyddar mot fuktskador. Under åratal – utan extra
skötsel!


Skydd mot väta
Carthagos golv garanterar ett verkligt komplett skydd. Glasfiberarmering på ovan- och undersidan skyddar mot väta och de fuktskador det leder till. Pålitlig och under lång tid.


Körsäkerhet
Carthago är pionjär när det gäller körsäkerhet. De moderna säkerhets- och komfortsystemen för Fiat Ducato och AL-KO lågchassi kompletteras dessutom med Carthagos egna säkerhetstekniker. Carthago är första husbilstillverkaren med körkomfort för husbilar som har kontrollerats och certifierats av tyska TÜV.


Reparationsvänlig
Vid utvecklingen av karossens detaljer har man i stor utsträckning arbetat med sektionsuppbyggnad. Det gör det lättare att byta vid en skada och sparar kostnader. På varje gavel finns t.ex. en stötfångare som kan bytas separat. Detaljerna som används är av UV-resistent plast och bidrar till att minska vikten.