Karosskoncept

Carthago tak/vägg-hopsättning: karossförstärkning med rundad takövergång, isolering utan köldbryggor och extra förstärkningsprofilger maximal stabilitet

Carthago takkonstruktion: Utsida glasfiberarmering = hagelskydd och genom insidan av aluminium samtidigt skydd mot åska (faradays bur). Insidan av aluminium lagrar dessutom värme samtidigt

Carthago sidoväggskonstruktion: Aluminium både på väggens utsida och insida är inte bara förutsättning för ett effektivt åskskydd, utan ger effektiv värmelagring och det trivsamma klimat som är så typiskt för Carthago. Härigenom uppstår en jämn värmestrålningseffekt. = väggvärme.

Carthago nedsänkt skotergarage: Maximal lasthöjd tack vare lågt nedsänkt skotergarage. Extremt bärig vägg-golvhopsättning genom limmade balkar. Upp till 350 kg last.

Carthago golv-vägg-förbindelse: Hopsättningen sidovägg-golv görs på båda sidorna med en mycket stabil balk, på samma sätt som inom flygtekniken limmas den över hela längden. Vid en olycka ger den ett sidokrockskydd. Helt utan köldbryggor.

Carthago golv: Carthagos golv har ett komplett skydd. Ovan- och undersida består av glasfiberarmering, däremellan finns isolering av RTM-skum. Den är mycket stabil och under hela livstiden ger det skydd mot fukt och det kan inte ruttna.Ditt mervärde

+ Skydd mot åska, hagel, stenskott och väta
+ Högsta körkomfort och körsäkerhet
+ För första gången TÜV-certifikat för kontrollerad körkomfort
+ Reparationsvänlig vid skador
+ Håller länge = behåller värdet åratal
+ Perfekt isolering och värmelagring = komfort året runt
+ Stabil karosskonstruktion och vridstyvhet = bidrar avgörande till körkomfort och körsäkerhet
+ Låg tjänstevikt genom självbarande kaross
+ 100 % träfri kaross, kan inte ruttna