NABAVNI REFERENT (m/ž)Vaše delovne naloge
 • prevzem dokumentov,
 • ugotavljanje verodostojnosti dokumentov,
 • oprema dokumentov s potrebnimi podatki,
 • priprava Intrastat poročil,
 • ročna in strojna obdelava podatkov,
 • tekoče arhiviranje dokumentacije,
 • priprava in posredovanje poročil za odločanje,
 • načrtovanje in zagotavljanje pravočasnosti naročil,
 • načrtovanje in zagotavljanje optimalnih nabavnih količin,
 • spremljanje evidenc o zalogah materialov,
 • skrb za dokumentacijo nabave in bazo podatkov,
 • reševanje reklamacij,
 • skrb za pravočasno dostavo naročenega materiala,
 • optimizacija naročil in naročanje količin za proizvodni proces,
 • skrb za pravočasno potrjevanje računov, dobropisov, bremepisov,
 • skrb za pravočasno pripravo in oddajo Intrastat poročil,
 • zagotavljanje podpore nabavnemu oddelku matičnega podjetja  (strategija določanja materialov, strategija nabave materialov),
 • dosledno in ažurno vodenje evidenc,
 • priprava dokumentov za inventure in sodelovanje pri popisih,
 • nabava blaga, določanje količine, kakovosti blaga za nakup, določanje pogodbenih pogojev,
 • druge naloge po sklepu oz.  nalogu nadrejenega vodje v skladu s potrebami delovnega procesa in v skladu s pooblastili ter ostala dela in naloge v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest podjetja Carthago.
Kaj pričakujemo od vas
 • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo,
 • najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
 • razumevanje, govorjenje in pisanje v slovenskem jeziku – raven C1 (po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike),
 • aktivno znanje nemškega jezika, zaželjeno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje ERP sistema in izkušnje pri delu z le-tem predstavljata prednost,
 • računalniška pismenost (MS Office - Word, Excel, e-pošta, internet ...),
 • sposobnost sistematičnega načina dela, strokovnost, natančnost, samostojnost,
 • dobre komunikacijske veščine.

Z veseljem pričakujemo vašo prošnjo z življenjepisom in podrobnim opisom dosedanjih izkušenj in znanj. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.


Lokacija

Carthago d.o.o. – proizvodni obrat ORMOŽ

 
Slovenija

Kontakt
Kadrovska služba Carthago

02/ 5735 491
zaposlitev@carthago.com
13.09.2023