VODJA DELOVNE SKUPINE MONTAŽER (m/ž)Vaše delovne naloge
 • kvalitetna in pravočasna realizacija postavljenih planov,
 • organizacija in vodenje skupine,
 • organizacija dela in razporejanje nalog v skupini,
 • izpolnjevanje in vodenje potrebne dokumentacije,
 • uvajanje in nadziranje dela sodelavcev,
 • izvajanje vseh nalog, ki preprečujejo škodo in zagotavljajo nemoteno poslovanje podjetja,
 • opravljanje najzahtevnejših del,
 • izdelava kvalitetnih in zahtevnih elementov po predpisanih postopkih in v predvidenem času,
 • uvajanje novih procesov izdelave v proizvodnjo,
 • skrb za gospodarno ravnanje z materialom, delovnimi sredstvi,
 • druge naloge po sklepu oz. nalogu nadrejenega vodje v skladu s potrebami delovnega procesa ter ostala dela in naloge v skladu z aktom o sistematizaciji delovnih mest podjetja Carthago.
Kaj pričakujemo od vas
 • srednješolsko strokovno ali splošno izobrazbo,
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj v avtomobilski oz. podobni dejavnosti,
 • razumevanje, govorjenje in pisanje v slovenskem jeziku – raven B1
  (po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike),
 • aktivno obvladanje nemškega jezika, zaželjeno znanje angleškega jezika,
 • računalniško pismenost (MS Office – Word, Excel, e-pošta, internet …),
 • poznavanje lesno- in strojno-predelovalne ter avtomobilske industrije,
 • smisel za timsko delo, samostojno delo,
 • analitične sposobnosti, natančnost in zanesljivost,
 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • vodstvene sposobnosti.

Z veseljem pričakujemo vašo prošnjo z življenjepisom in podrobnim opisom dosedanjih izkušenj in znanj. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.


Lokacija

Odranci – Carthago d.o.o.
KAMENICE 2
9233 Odranci
Slovenija

Kontakt
Kadrovska služba Carthago

02/ 5735 491
zaposlitev@carthago.com
13.09.2023