SKLADIŠČNIK (m/ž)Vaše delovne naloge
 • prevzem materiala od dobaviteljev in kontrola količine,
 • prevzem naročil s strani vodje oddelkov,
 • javljanje potreb in naročanje materiala v oddelek nabave,
 • komisioniranje,
 • usklajevanje zalog glede na knjiženo stanje,
 • transportiranje repro-materiala v proizvodnem procesu glede na potrebe,
 • skladiščenje izdelkov in materiala,
 • priprava in izdaja materiala v proizvodnjo,
 • odvoz odpadkov iz proizvodnje oz. iz posameznih oddelkov v proizvodnji in njihovo ustrezno odlaganje /sortiranje,
 • upravljanje/vožnja viličarja (dela ob prevzemu blaga oz. materiala, raztovarjanju, notranjem in zunanjem transportu),
 • izpolnjevanje potrebne dokumentacije, ki je vezana na skladiščno poslovanje,
 • druge naloge po sklepu oz. nalogu nadrejenega vodje v skladu s potrebami delovnega procesa ter ostala dela in naloge v skladu z aktom o sistematizaciji delovnih mest podjetja Carthago.
Kaj pričakujemo od vas
 • srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo,
 • zaželjene izkušnje pri delu v skladišču oz. s področja logistike,
 • razumevanje, govorjenje in pisanje v slovenskem jeziku – raven B1 (po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike),
 • zaželjeno osnovno znanje nemškega jezika,
 • znanje upravljanja / vožnje z viličarjem,
 • računalniška pismenost (MS Office –- Word, Excel, e-pošta, internet ...),
 • sposobnost sistematičnega načina dela,
 • analitične sposobnosti,
 • strokovnost, natančnost,
 • samostojnost in samoiniciativnost pri delu,
 • smisel za timsko delo, dobre komunikacijske in organizacijske veščine.

Lokacija

Odranci – Carthago d.o.o.
KAMENICE 2
9233 Odranci
Slovenija

Kontakt
Kadrovska služba Carthago

02/ 5735 491
zaposlitev@carthago.com
13.09.2023