UPRAVNIK NEPREMIČNIN (m/ž)Vaše delovne naloge
 • skrb za zgradbo, inventar in okolico,
 • vzdrževanje osnovnih sredstev v notranjih prostorih in na zunanjih površinah,
 • opravljanje nezahtevnih ključavničarskih in elektro del,
 • sprotno obveščanje pristojnih služb in nadrejenih o ugotovljenih napakah in njihovi odpravi,
 • opravljanje dnevnih opravil na napravah in zgradbi,
 • izvedba dnevnih obhodov in pregled premičnin in nepremičnin v skladu z internimi navodili,
 • asistenca pri delu in občasno nadomeščanje hišnika / vzdrževalca pri tekočih delih,
 • kontrola in nadzor nad čiščenjem proizvodnje,
 • z vodstvom se posvetuje o potrebnih delih ter po odobritvi naroča in nadzoruje izvajanje del, ki jih opravijo zunanji izvajalci,
 • skrb za odstranitev stvari, ki bi ogrožale varen dostop do poslovnih prostorov,
 • odčitavanje števcev in vodenje potrebnih evidenc,
 • nadomeščanje nadrejene osebe v času njegove odsotnosti v skladu s pooblastili,
 • druge naloge po sklepu oziroma nalogu nadrejenega vodje v skladu s potrebami delovnega procesa ter ostala dela in naloge v skladu z aktom o sistematizaciji delovnih mest podjetja Carthago.
Kaj pričakujemo od vas
 • najmanj 5. stopnjo izobrazbe gradbene, elektro, strojne smeri
 • poznavanje predpisov s področja upravljanja in vzdrževanja objektov,
 • tehnično usmerjenost,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj,
 • znanje nemškega in angleškega jezika,
 • razumevanje, govorjenje in pisanje v slovenskem jeziku – raven B1,
  (po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike),
 • računalniško pismenost (MS Office – Word, excel, e-pošta, internet …),
 • pripravljenost za izobraževanja in priučevanja,
 • pripravljenost za delo na višini,
 • upravljanje / vožnjo viličarja,
 • izurjenost v hišniških opravilih,
 • rokovanje z napravami (klimatizacija, protipožarna zaščita, prezračevanje …)
 • fleksibilnost, pripravljenost na delo v prerazporejenem delovnem času
  (v času remontov …)
 • sposobnost sistematičnega načina dela,
 • strokovnost, natančnost,
 • samostojnost, odgovornost,
 • dobre komunikacijske veščine.

Zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca.

Z veseljem pričakujemo vašo prošnjo z življenjepisom in podrobnim opisom dosedanjih izkušenj in znanj. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.


Lokacija

Carthago d.o.o. – proizvodni obrat ORMOŽ

 
Slovenija

Kontakt
Kadrovska služba Carthago

02/ 5735 491
zaposlitev@carthago.com
04.09.2023