Technical data c-tourer T

c-tourer Fiat Ducato

c-tourer Fiat Ducato T 142 DB
Länge
6800 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer Fiat Ducato T 143 LE
Länge
6900 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 3
c-tourer Fiat Ducato T 144 LE
Länge
6990 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer Fiat Ducato T 144 QB
Länge
6990 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer Fiat Ducato T 145 DB H Lightweight
Länge
6920 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Fiat Ducato T 148 LE
Länge
7340 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer Fiat Ducato T 148 LE H
Länge
7460 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Fiat Ducato T 149 LE
Länge
7470 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer Fiat Ducato T 150 QB
Länge
7430 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4

c-tourer Mercedes-Benz Sprinter

c-tourer Mercedes-Benz Sprinter T 143 LE
Länge
7060 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 3
c-tourer Mercedes-Benz Sprinter T 148 LE H
Länge
7620 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Mercedes-Benz Sprinter T 149 LE
Länge
7630 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer Mercedes-Benz Sprinter T 150 QB
Länge
7590 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4