Technical data c-tourer T

c-tourer

c-tourer T 142 DB Lightweight
Länge
6800 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer T 143 LE Lightweight
Länge
6900 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 3
c-tourer T 144 LE Lightweight
Länge
7130 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer T 144 QB Lightweight
Länge
6990 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer T 145 DB H Lightweight
Länge
6920 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer T 148 LE H Lightweigt
Länge
7460 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer T 148 LE Lightweight
Länge
7340 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer T 149 LE Lightweight
Länge
7470 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer T 150 QB Lightweight
Länge
7430 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 4