Technical data c-tourer I

c-tourer Fiat Ducato

c-tourer Fiat Ducato I 141 LE
Länge
6670 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 4
c-tourer Fiat Ducato I 142 DB
Länge
6850 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Fiat Ducato I 143 LE
Länge
6950 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Fiat Ducato I 144 LE
Länge
6990 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Fiat Ducato I 144 QB
Länge
6990 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Fiat Ducato I 148 LE
Länge
7390 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Fiat Ducato I 149 LE
Länge
7520 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Fiat Ducato I 150 QB
Länge
7480 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5

c-tourer Mercedes-Benz Sprinter

c-tourer Mercedes-Benz Sprinter I 143 LE
Länge
7080 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Mercedes-Benz Sprinter I 148 LE
Länge
7520 mm
Zul. Gesamtmasse
4,20 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Mercedes-Benz Sprinter I 149 LE
Länge
7650 mm
Zul. Gesamtmasse
4,20 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer Mercedes-Benz Sprinter I 150 QB
Länge
7610 mm
Zul. Gesamtmasse
4,20 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,50 t
Schlafplätze
max. 5