Imprint Carthago Reisemobilbau GmbH

 

Informácie podľa § 5 TMG:

Carthago Reisemobilbau GmbH Carthago Ring 1 88326 Aulendorf

Izvršni direktor: Markus Kern, Bernd Wuschack, Johannes Stumpp, Anton Fetscher

kontakt: Telefón: +49 (0)7525 92000 Fax: +49 (0)7525 92003003 E-mail:marketing@carthago.com

Zápis do registra: Zápis do obchodného registra. Registračný súd: Miestny súd Ulm Registračné číslo: HR B 550891

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty: Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa § 27a zákona o dani z pridanej hodnoty: DE811297363

Zodpovedný za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV: Alexandra Naleppa, Carthago Ring 1 88326 Aulendorf

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi podľa § 7 ods. 1 TMG. Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť je však v tomto ohľade možná až od okamihu, keď sa dozvie o konkrétnom porušení zákona. Ak sa o takomto porušení dozvieme, príslušný obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite takéto odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského zákona si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takýto obsah okamžite odstránime.

Informácie o zdroji použitých obrázkov a grafiky

Ikony: Licencia Creative Commons Timothy Miller Cole Bemis WPZOOM PICOL Designmodo Visual Pharm

 

Obrázky a fotografie:

 

© Samot - shutterstock.com

 

© KorArkaR - shutterstock.com

 

© Rawpixel.com - shutterstock.com

 

© John Kasawa - shutterstock.com

 

© PRILL - shutterstock.com

 

© Rey T - shutterstock.com

 

© sisu -www.gettyimages.de

 

© Buena Vista Images -www.gettyimages.de

 

Webový dizajn a programovanie

kaos reklamná agentúra Wangen im Allgäu www.kaos.de