Campervan

Vodja logistike (m/ž)

Vaše delovne naloge:

  • organizacija in vodenje skupine,
  • vodenje oddelka in zaposlenih,
  • vzpostavitev postopkov in optimizacija delovnih postopkov na področju logistike,
  • izvajanje vseh potrebnih postopkov za kakovosten, natančen in pravočasen sprejem blaga, ustrezno skladiščenje, pa tudi interno/eksterno izdajo blaga,
  • uvajanje, predlaganje in spremljanje sodobnih ter gospodarnih rešitev na področju skladiščnega poslovanja in interne logistike,
  • izvajanje vseh potrebnih aktivnosti na področju optimalne in učinkovite organizacije notranjega transporta,
  • nadzor nad delovanjem skladišča in ukrepanje v primeru neskladnosti,
  • zagotavljanje ažurnih evidenc zalog v skladišču, vključno s popisom zalog in sodelovanje z nabavno, plansko službo, proizvodnjo in drugimi odvisnimi oddelki v zvezi z zagotavljanjem optimalne količine zalog,
  • usklajevanje terminskih planov z ostalimi oddelki,
  • spremljanje realizacije planov,
  • delo v razvojni projektni skupini,
  • sprotna izdelava poročil in predlaganje rešitev/možnosti o izboljšavah,
  • skrb za urejenost in ažurnost dokumentacije v skladišču,
  • sodelovanje pri rednem letnem popisu v skladišču,
  • organizacija izvedbe izrednih popisov materiala v glavnem  skladišču in v vmesnih skladiščih,
  • izvajanje potrebnih postopkov za optimizacijo dela,
  • aktivno sodelovanje ter usklajevanja z ostalimi oddelki v podjetju ter zunanjimi izvajalci v okviru svojih pooblastil,
  • sodelovanje pri načrtovanju investicij,
  • usklajevanje poslovnih ciljev in strategije podjetja na področju logistike,
  • varovanje osebnih podatkov, s katerimi se seznani,
  • varovanje poslovne skrivnosti,
  • izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • ostala dela po sklepu oziroma nalogu nadrejenega vodje v skladu s potrebami delovnega procesa in v skladu s pooblastili.

Kaj pričakujemo od vas:

  • višja ali visoka izobrazba ustrezne smeri,
  • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju logistike,
  • aktivno obvladanje nemškega in angleškega jezika,
  • računalniška pismenost (MS Office – Word, excel, e-pošta, internet …),
  • analitičen in strukturiran pristop k delu,
  • poznavanje lesno-predelovalne industrije (zaželjeno),
  • visoka predanost timskemu delu,
  • visoka raven analitičnih kompetenc,
  • komunikacijske in organizacijske veščine,
  • natančnost in zanesljivost,
  • samostojnost pri delu.

Z veseljem pričakujemo vašo prošnjo z življenjepisom in podrobnim opisom dosedanjih izkušenj in znanj. 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Prošnjo pošljite na naslov

Carthago d.o.o.
Kamenice 2
9233 Odranci
Tel.: 02 5735 518
zaposlitev@carthago.com