Campervan

Skladiščnik (m/ž)

Vaše delovne naloge:

  • prevzem materiala od dobaviteljev in kontrola količine,
  • prevzem naročil s strani vodje oddelkov,
  • javljanje potreb in naročanje materiala v oddelek nabave,
  • usklajevanje zalog glede na knjiženo stanje,
  • transportiranje repro-materiala v proizvodnem procesu glede na potrebe,
  • skladiščenje izdelkov in materiala,
  • priprava in izdaja materiala v proizvodnjo,
  • izpolnjevanje potrebne dokumentacije, ki je vezana na skladiščno poslovanje,
  • skrb za gospodarno ravnanje z materialom, delovnimi sredstvi,
  • vzdrževanje čistoče na delovnem mestu,
  • izvajanje vseh nalog, ki preprečujejo škodo in zagotavljajo nemoteno poslovanje podjetja,
  • druga dela (npr. delo v inventurnih komisijah, pri čemer se delavca usposobi z enostavnimi navodili delodajalca),
  • varovanje osebnih podatkov, s katerimi se seznani,
  • varovanje poslovne skrivnosti,
  • izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • druge naloge po sklepu oz. nalogu nadrejenega vodje v skladu s potrebami delovnega procesa.

Kaj pričakujemo od vas:

  • izobrazbo ustrezne srednje poklicne ali strokovne smeri ali
  • ustrezne izkušnje,
  • aktivno znanje nemškega jezika,
  • zaželjeno znanje angleškega jezika,
  • računalniška pismenost ( MS Office – Word, Excel, e-pošta, internet ...)
  • sposobnost sistematičnega načina dela, analitične sposobnosti, strokovnost, natančnost, 
  • samostojnost in samoiniciativnost pri delu, smisel  za timsko delo, dobre komunikacijske in organizacijske veščine.

Z veseljem pričakujemo vašo prošnjo z življenjepisom in podrobnim opisom dosedanjih izkušenj in znanj. 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Prošnjo pošljite na naslov

Carthago d.o.o.
Kamenice 2
9233 Odranci
Tel.: 02 5735 518
zaposlitev@carthago.com