Carthago kodeks ravnanja in vrednot

Naš kodeks ravnanja in vrednot sloni na sledečih 15 temeljnih pravilih:

Pravilno ravnanje na delovnem mestu

 • Delujemo pravično
 • Delamo v skladu z zakonom
 • Varujemo lastnino in cenimo premoženje podjetja
 • Preprečujemo konflikte interesov
 • Varujemo poslovne skrivnosti
 • Izražamo se premišljeno
 • Skrbimo za varstvo podatkov in IT varnost
 • Pazimo na enakovredno obravnavo

Rokovanje z darili in vabili

 • Vabila in darila načeloma zavračamo
 • Doniramo v manjših zneskih

Naši posli so transparentni

 • Stojimo za pravično konkurenco
 • Držimo se pravil skladnega poslovanja
 • Naši poslovni partnerji so verodostojni in zaupanja vredni
 • Podkupovanje, korupcijo kot tudi druga kazenska dejanja zavračamo
 • Kupujemo in prodajamo transparentno in v skladu z zakonom