Karosserikonstruksjon fra Liner premiumklassen

Lang levetid, beskyttelse og verdibevaring

Haglbeskyttelse
Carthago sin overside på taket i GFK gir effektiv beskyttelse ved hagl og muliggjør rimeligere forsikringspremier. Det spesielle: Verneeffekten mot lynnedslag blir opprettholdt ved takets innside i aluminium.
Lynvern kontrollert
Aluminium på innsiden av tak og vegger gir beskyttelse som i et Faradays bur. Ytterligere lynavledertiltak øker denne verneeffekten avgjørende. Lynverntesten har bevist: Et Carthago karosseri gir påviselig beskyttelse ved lynnedslag!
Steinsprutbeskyttelse/ understellsbeskyttelse
GFK beskytter også på de steder som du ikke ser. Carthago GFK gulvundersiden sørger for varig beskyttelse mot steinsprang, oppråtning og fuktighetsskader. For flere år – uten vedlikeholdsarbeid! Nedsenkingen av rammen i scootergarasjen tjener samtidig som understellsbeskyttelse og forebygger påkjørselskader .
Beskyttelse mot væte
Carthago bunnplaten garanterer en ordentlig beskyttelse hele veien rundt. GFK på overog undersiden beskytter mot innvirkning av væte og følgeskader som resulterer av dette. Pålitelig og over lang tid. På dette løftet gir vi en garanti på opptil 10 år.
Reparasjonsvennlighet
Ved utviklingen av karosseriets påbyggsdeler ble det tatt hensyn til en segmentering i flere deler. Dette gjør en utskifting i et skadetilfelle enklere hhv. sparer kostnader. Slik finnes det f. eks. på hver bakre part en støtfanger som kan skiftes ut separat.

Toppteknologi med lån fra flykonstruksjoner

Carthago takoppbygging
Ytterside GFK = haglbeskyttelse og ved innsiden i aluminium samtidig beskyttelse mot lynnedslag (Faradays bur) I tillegg overtar innsiden i aluminium funksjonen som varmelager
Carthago nedsenket scootergarasje
Maksimal lastehøyde takket være dyp nedsenking av scootergarasjen. Ekstrem bæredyktig vegg-gulvforbindelse ved formtilpasset limt bærebjelke. Kan lastes opptil 450 kg.
Carthago tak-vegg-forbindelse
Den typiske Carthago takrundingen er ikke bare et umiskjennelig designelement, men understøtter med den innvendige bærebjelken avgjørende karosseriets stivhet. Og dette fullkomment uten kuldebroer.
Carthago gulv-vegg-forbindelse
Sidevegg-gulvforbindelsen skjer på begge sider via en meget stabil bærebjelke, som i likhet med flykonstruksjoner limes formtilpasset over hele lengden. For alle tilfellers skyld gir den en sidekollisjonsbeskyttelse. En kuldebrostopp forhindrer pålitelig enhver kuldebro.
Carthago bunnplate
Carthago bunnplaten gir beskyttelse hele veien rundt. Under- og oversiden består av GFK, imellom befinner det seg hardskumisolasjonskjernen av RTM-styrofoam. Den er meget stabil og beskytter hele levetiden mot fuktighet og oppråtning.
Carthago sideveggkonstruksjon
Aluminium ikke bare på veggens ytterside, men også på veggens innside er ikke bare forutsetning for et effektivt lynvern, men sørger også for effektiv varmelagring og slik også for det typiske Carthago trivselklimaet. Det oppstår herved en jevn varmeutstrålingseffekt = veggvarme