Mercedes-Benz

Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Den aktive avstandsassistenten avlaster deg, ved å kontrollere og regulere avstanden til det forankjørende kjøretøyet – ikke bare i bytrafikken men også på motorveier. Ved hjelp av innebygde sensorer blir dessuten det som aktuelt skjer i trafikken vurdert for å forhindre kollisjoner på grunn av for korte sikkerhetsavstander, plutselig stopp eller kort uoppmerksomhet.


Aktiv oppmerksomhetsassistent

Nettopp ved lengre turer er det fare for å bli overtrøtt eller duppe av et kort øyeblikk. Dette forebygger den aktive oppmerksomhetsassistenten, ved å analysere kjøremåten din og på basis av den opprette en individuell sjåførprofil. Slik kan oppmerksomhetsassistenten ved din kjøremåte gjenkjenne overtrøtthet eller uoppmerksomhet og ved behov via displayet anbefale deg en pause. Den tidlige advarselen bidrar til en forbedret kjøresikkerhet.


System for kontroll av dekktrykk

Korrekt fylte dekk holder ikke bare lenger, men tjener fremfor alt kjøresikkerheten din. Systemet for kontroll av dekktrykk måler ved hjelp av en sensor inne i dekket lufttrykket og lufttemperaturen. Ved for lavt lufttrykk blir sjåføren advart via en melding i displayet. Slik kan på den ene siden en ulykke forhindres og på den andre siden både drivstofforbruk og dekkslitasje reduseres.


Aktiv bremseassistent

Den aktive bremseassistenten advarer mot en kollisjonsfare med forankjørende kjøretøy og kryssende fotgjengere. Når systemet gjenkjenner en farlig situasjon, blir det først utløst en akustisk og optisk advarsel. Når sjåføren gjenkjenner faren og reagerer med en bremsing, understøtter bremseassistenten ved at den i tillegg bygger opp bremsetrykk. Hvis ikke sjåføren bremser, innleder systemet automatisk en nødbremsing. Ved lave hastigheter kan dette være tilstrekkelig for å forhindre en ulykke.