Katalog delintegrert

DELINTEGRERT PREMIUMKLASSE 2023

2,12 m* 2,12 m* I 138 DB I 141 LE Basiskjøretøy Fiat Ducato Fiat Ducato Standard chassis AL-KO lav ramme 35 light AL-KO lav ramme 35 light Standard motor Diesel 2,2 I (140 hk / 103 kW) Diesel 2,2 I (140 hk / 103 kW) Lengde/bredde/høyde (mm) 1) 2) 3) 6410/2120/2890 6670/2120/2890 Hjulavstand (mm) 3525 3525 Høyde dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm) 220/460 220/460 Ståhøyde i bodel (mm) 1980 1980 Hekkgarasje innvendig høyde (mm) 1200 1200 Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm) 925 x 1140 1050 x 1140 Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm) 680 x 1140 850 x 1140 Tekn. tillatt totalvekt (kg) 9) 3500/42501 3500/42501 Vekt i kjøreklar stand (kg) 6) 2825 (2684-2966) 2875 (2731-3019) Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) 7) 332 279 Tilhengervekt maks. (kg)10) 2000 2000 Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) 5) 4 4 Super-Lightweight www.carthago.com 1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Illustrasjon i prislisten: Kjøretøyets tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Hvis kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette er en overtredelse som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg). 2. VEKT I KJØREKLAR STAND Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyets (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkreparasjonssett og med 90% full drivstofftank) pluss en lovbefalt fastsatt vekt for føreren på 75 kg. Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner: • kjøretøyets tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker; • standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikken er med i standard leveringsomfang; • 100% full ferskvannstank ved kjøring (fylling for kjøring iht. produsentens angivelser). Du finner produsentens angivelser til fylling for kjøring i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene).Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100% full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg; • 90% full drivstofftank inklusive drivstoff; • føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg. Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg). Angivelser til vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). VIKTIG RETTSLIG OG TEKNISK INFORMASJON OM VALG OG KONFIGURASJON AV BOBILEN DIN Hver bobil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som ved kjøring ikke må overskrides. Ved valg og konfigurasjon av din bobil eller van (heretter: „bobil“) er de tekniske og lovbefalte grenser for vekt av bobilen derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rollte. Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for vekt av din bobil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din supplerende hjelp.

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjent beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand levert til deg på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den i salgsdokumentene angitte pålydende verdien. Den rettslig tillatte toleransen utgjør ± 5%. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din. For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel: Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter: Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand: Rettslig tillatt toleranse på ± 5%: 2 900 kg 2 755 til 3 045 kg 145 kg Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjons- prosessen. For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på ± 5%, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstillelse i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy. 3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER/VEKT PASSASJERER Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Av antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bobil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså 3*75 kg = 225 kg. Angivelsen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass. Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr. 4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet. Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet. Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på ± 5% (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

2,12 m* 2,12 m* I 138 DB I 141 LE Basiskjøretøy Fiat Ducato Fiat Ducato Standard chassis AL-KO lav ramme 35 light AL-KO lav ramme 35 light Standard motor Diesel 2,2 I (140 hk / 103 kW) Diesel 2,2 I (140 hk / 103 kW) Lengde/bredde/høyde (mm) 1) 2) 3) 6410/2120/2890 6670/2120/2890 Hjulavstand (mm) 3525 3525 Høyde dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm) 220/460 220/460 Ståhøyde i bodel (mm) 1980 1980 Hekkgarasje innvendig høyde (mm) 1200 1200 Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm) 925 x 1140 1050 x 1140 Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm) 680 x 1140 850 x 1140 Tekn. tillatt totalvekt (kg) 9) 3500/42501 3500/42501 Vekt i kjøreklar stand (kg) 6) 2825 (2684-2966) 2875 (2731-3019) Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) 7) 332 279 Tilhengervekt maks. (kg)10) 2000 2000 Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) 5) 4 4 Super-Lightweight Ved den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten skal det sikres, at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter leveringen av et kjøretøy av produsenten også faktisk kan utnyttes for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr fra fabrikken, at det fremdeles blir igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr. For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende: Minste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L) Ved en bobil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. 10 kg * (4 + 7) = 110 kg. Derved gjelder: „n“ = høyeste antall passasjerer pluss fører og „L“ = totallengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma). 3 500 kg - 2 900 kg - 3*75 kg - 110 kg = 265 kg Teknisk tillatt totalvekt Vekt i kjøreklar stand Vekt av passasjerer Minste nyttelast Tilleggsutstyr Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig. Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides. For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg: Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, satelittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrpakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig. 5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTELAST Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides. Angivelse av vekt for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Illustrasjon i prislisten:

Artikkel nr. NOK inkl. 25 % mva. kg Chassis Fiat Ducato 310021 Motor 140 hk/103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automatgir 67) 68) 46 515 55 310024 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, manuelt gir 67) 50 360 20 310025 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automatgir 67) 68) 95 815 55 310026 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), man. girkasse 10) 67) 75 980 60 310027 Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg),- automatgir 10) 67) 119 315 55 330325 16 tommers stålfelger Fiat i stedet 15 tommers for f35 light chassis 4 000 16 330330 16 tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis i forbindelse med man. girkasse 12 000 -8 330340 16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis/f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse 9 800 -10 311810 Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort 57) 6 800 3 311815 AL-KO “ACS” High Performance-fjærbein foraksel 57) 16 300 - 310630 Ratt og girkule i skinn 3 400 - 310632 Multifunksjonsratt (fjernkontroll med knapper på rattet) 3 400 - 331620 Tåkelys 3 900 4 311614 BI-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) 12 500 - 311400 Avtakbart tilhengerfeste 23 980 60 311300 Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering 4 900 10 Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1% over den nominelle verdien: 3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg - 265 kg = 81 kg Teknisk tillatt totalvekt Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene) Vekt av passasjerer Vekt tilleggsutstyr Faktisk mulighet for lastekapasitet (< minste nyttelast på 110 kg); den minste nyttelasten blir altså i dette eksemplet underskredet med 29 kg For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbefalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten. Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veiing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for å redusere vekten, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.). Illustrasjon i prislisten: Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten. 6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter: Hvis du bestiller vårt eksempelkjøretøy (jf. under siffer 5.) f.eks. med et tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer det på grunnlag av standardverdien for vekten i kjøreklar stand kalkulatorisk i en nyttelast på 225 kg. Den faktiske mulige lastekapasitet som er tilgjengelig, kan på grunn av toleransene avvike fra denne verdien og ligge høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1%, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg: 3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg = 196 kg - 150 kg Teknisk tillatt totalvekt Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene) Vekt av passasjerer Faktisk mulig lastekapasitet Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigurasjonen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt. Du finner mer informasjon på nettet!

OPPDATERT KJØRETØYVEKTENE 01/2023 Vær oppmerksom på at de nye kjøretøyvektene er gyldige fra 1. januar 2023. Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt din handelspartner. Du finner detaljert informasjon på nr. 2. Du finner detaljert informasjon på nr. 5. Du finner detaljert informasjon på nr. 3. * ** *** MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 141 LE (Fiat) 2 955 kg (2 807 - 3 103 kg) 197 kg 4 I 143 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 000 kg (2 850 - 3 150 kg) | 3 095 kg (2 940 - 3 250 kg) 148 kg | 50 kg 4 | 4 I 148 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 145 kg (2 988 - 3 302 kg) | 3 225 kg (3 064 - 3 386 kg) 81 kg | 613 kg 3/4-5 | 4/5 I 149 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 160 kg (3 002 - 3 318 kg) | 3 235 kg (3 073 - 3 397 kg) 64 kg | 601 kg 3/4-5 | 4/5 I 150 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 145 kg (2 988 - 3 302 kg) | 3 225 kg (3 064 - 3 386 kg) 80 kg | 612 kg 3/4-5 | 4/5 T 143 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 2 920 kg (2 774 - 3 066 kg) | 2 960 kg (2 812 - 3 108 kg) 230 kg | 188 kg 4 | 4 T 148 LE H (Fiat | Mercedes-Benz) 3 025 kg (2 874 - 3 176 kg) | 3 065 kg (2 912 - 3 218 kg) 117 kg | 75 kg 4 | 4 T 148 LE (Fiat) 3 020 kg (2 869 - 3 171 kg) 124 kg 4 | 4 T 149 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 045 kg (2 893 - 3 197 kg) | 3 085 kg (2 931 - 3 239 kg) 97 kg | 54 kg 4 | 4 T 150 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 030 kg (2 879 - 3 182 kg) | 3 075 kg (2 921 - 3 229 kg) 113 kg | 65 kg 4 | 4 MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 4.9 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 415 kg (3 244 - 3 586 kg) | 3 465 kg (3 292 - 3 638 kg) 470 kg | 368 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 410 kg (3 240 - 3 581 kg) | 3 460 kg (3 287 - 3 633 kg) 475 kg | 372 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE L (Fiat | Mercedes-Benz) 3 515 kg (3 339 - 3 691 kg) | 3 555 kg (3 377 - 3 733 kg) 365 kg | 272 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 QB L (Fiat | Mercedes-Benz) 3 485 kg (3 311 - 3 659 kg) | 3 535 kg (3 358 - 3 712 kg) 395 kg | 293 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 425 kg (3 254 - 3 596 kg) | 3 475 kg (3 301 - 3 649 kg) 460 kg | 358 kg 4/5 | 4/5 I 5.0QB superior (Fiat |Mercedes-Benz) 3 420 kg (3 249 - 3 591 kg) | 3 470 kg (3 297 - 3 644 kg) 464 kg | 362 kg 4/5 | 4/5 I 4.9 LE L superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 525 kg (3 349 - 3 701 kg) | 3 565 kg (3 387 - 3 743 kg) 354 kg | 262 kg 4/5 | 4/5 I 5.0 LE L superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3 495 kg (3 320 - 3 670 kg) | 3 545 kg (3 368 - 3 722 kg) 385 kg | 283 kg 4/5 | 4/5 I 5.9 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 905 kg (3 710 - 4 100 kg) | 3 955 kg (3 757 - 4 153 kg) 710 kg | 658 kg 4/5 | 4/5 I 6.2 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 895 kg (3 700 - 4 090 kg) | 3 965 kg (3 767 - 4 163 kg) 718 kg | 645 kg 4/5 | 4/5 T 4.9 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 285 kg (3 121 - 3 449 kg) | 3 350 kg (3 183 - 3 518 kg) 604 kg | 486 kg 4 | 4 T 5.0 QB (Fiat) 3 285 kg (3 121 - 3 449 kg) 603 kg 4 MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 138 DB (Fiat) 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 332 kg 4 I 141 LE (Fiat) 2 875 kg (2 731 - 3 019 kg) 279 kg 4 I 143 LE (Fiat) 2 940 kg (2 793 - 3 087 kg) 209 kg 4

www.carthago.com MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 50 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3 820 kg (3 629 - 4 011 kg) | 3 805 kg (3 615 - 3 995 kg) 302 kg | 401 kg 4/5 | 3 I 50 LE DA (Fiat | Mercedes-Benz) 3 970 kg (3 772 - 4 169 kg) | 4 055 kg (3 852 - 4 258 kg) 649 kg | 561 kg 4/5 | 4/5 I 51 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3 815 kg (3 624 - 4 006 kg) | 3 825 kg (3 634 - 4 016 kg) 307 kg | 381 kg 4/5 | 3 I 51 QB DA (Fiat | Mercedes-Benz) 3 975 kg (3 776 - 4 174 kg) | 4 025 kg (3 824 - 4 226 kg) 644 kg | 592 kg 4/5 | 4/5 I 61 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 4 190 kg (3 981 - 4 400 kg) | 4 265 kg (4 052 - 4 478 kg) 418 kg | 340 kg 4/5 | 4/5 I 64 XL QB (Fiat | Mercedes-Benz) 4 200 kg (3 990 - 4 410 kg) | 4 295 kg (4 080 - 4 510 kg) 405 kg | 307 kg 4/5 | 4/5 MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 50 LE (Iveco) 4 105 kg (3 900 - 4 310 kg) 1 111 kg 4/5 I 61 XL LE (Iveco) 4 595 kg (4 365 - 4 825 kg) 1 705 kg 4/5 I 64 XL QB (Iveco) 4 665 kg (4 432 - 4 898 kg) 1 631 kg 4/5 MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 53 (Fiat | Iveco) 3 825 kg (3 634 - 4 016 kg) | 4 215 kg (4 004 - 4 426 kg) 298 kg | 1 000 kg 2/4 | 2/4 I 53 L (Fiat | Iveco) 4 165 kg (3 957 - 4 373 kg) | 4 585 kg (4 356 - 4 814 kg) 444 kg | 1 715 kg 2/4 | 2/4 OPPDATERT KJØRETØYVEKTENE 01/2023 Vær oppmerksom på at de nye kjøretøyvektene er gyldige fra 1. januar 2023. Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt din handelspartner. Du finner detaljert informasjon på nr. 2. Du finner detaljert informasjon på nr. 5. Du finner detaljert informasjon på nr. 3. * ** ***

Carthago bobilverdener 54 Carthago premium-DNA 58 Våre sterke samarbeidspartnere 76 Carthago – mer enn bare en bedrift 3 De Premium-delintegrerte 8 c-tourer T Lightweight 10 c-tourer Lightweight 3.5 tonns modellene briljerer med korte kjøretøylengder under 7 m, perfekt håndtering og en forbløffende lav egenvekt. Takket være Carthago lettvektsteknologien egner de seg ideelt for registreringen i 3,5-tonnsklassen Innholdsfortegnelse LETTVEKT-PREMIUMKLASSE KOMFORT-PREMIUMKLASSE Nyhetsbrev-påmelding Vi har oppdatert nyttig informasjon for deg på nettstedet vårt! Om videoer, 360°-visninger eller teknisk bakgrunnsinformasjon- bli inspirert av de fascinerende Carthago bobilene! Du trenger bare skanne QR-kodene i katalogen med kameraet i smarttelefonen din eller nettbrettet ditt. c-tourer T Comfort 10 Hvis registreringen i 3,5-tonnsklassen ikke er avgjørende og krav til komfort går foran vekt, er c-tourer Comfort modellene den riktige løsningen chic c-line T 36 Den fascinerende Carthago premiumklassen: Eleganse, komfort og høy kvalitet Facebook YouTube Finn ut mer på www.carthago.com AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO 2

Carthago – mer enn en bedrift Kjære bobilvenner Over 40 år med Carthago gruppen betyr også over 40 år med premiumtenkning, mangfold og teknisk knowhow. I løpet av denne tiden er det mye som har vokset: Hovedkontoret vårt med produksjon og stor salgsutstilling i Aulendorf i Oberschwaben og fabrikken vår i slovenske Odranci. I tillegg har antall medarbeidere øket til mer enn 1.500, vi har over 200 forhandlere i inn- og utland, og naturligvis er vårt brede utvalg av kjøretøyer utvidet med stadig flere forskjellige modeller. Men en ting er nå som før uforandret: På tross av de mest moderne produksjonsmetoder er i over 40 år hver Carthago produsert omhyggelig og med stor håndverksmessig ferdighet og hengivenhet for detaljer. Med lidenskap og hjerteblod har vi bygget opp Carthago gruppen. Vi er bare forpliktet overfor deg, våre kunder. Denne uavhengigheten ble i 2014 beseglet med grunnleggelsen av Carthago Familienstiftung som også i fremtiden beholdes. Det kan du stole på og likeledes på våre medarbeidere: Carthago gruppen vil forbli en familievirksomhet med høy puls, sterk lidenskap og preget av vårt personlige engasjement. For at våre Premium-krav fortsatt skal bestå i tiårene som kommer, setter vi ideene våre hurtig ut i livet, vi tenker innovativt og holder fast ved vårt Carthago Premium-DNA. Det vil du personlig bli overbevist om: Besøk oss på nettet, på en messe, i Carthago City eller hos en av våre forhandlere. Vi gleder oss til å treffe deg! Karl-Heinz Schuler Gründer, innehaver og leder av stiftelsen Disse står bak den familieeide bedriften Sabrina Schuler, Karl-Heinz Schuler og Sebastian Schuler 3

Avbalansert. Optimal fordeling. Carthago – lastekapasitet og vektbalansering Garantert plass nok. Carthagos lasterom i dobbeltgulvet med stort oppbevaringsrom Holdbar. Høystabil. Carthagos karosserikonstruksjon i Linerpremiumklassen * Vurdering basert på tallene fra Caravaning Industrie Verbandes e.V. Carthago Premium-DNA For oss er bare det beste godt nok. I mer enn 40 år har Carthago vært en uavhengig familiebedrift og har hatt en fast plass helt i toppen av bobilbransjen. Karl-Heinz Schuler, gründer og innehaver, forteller om hva Carthago Premium-DNA betyr, hvorfor hver eneste Carthago bobil er helt spesiell og hva som samtidig forener dem. Herr Schuler, når har du bestemt deg for å arbeide i Caravaningbransjen? KARL-HEINZ SCHULER: Da jeg studerte, så jeg ofte campingbusser. Den gangen tok jeg en nærmere titt på dem, og da stod det straks klart for meg: Dette kan gjøres bedre! Dermed var grunnsteinen for Carthago lagt, med denne ideen og motivasjonen. 4 i

Unik. Lettkjennelig. Elegant. Carthago Personality En behagelig opplevelse – hele året. Carthagos varme- og klimateknikk Carthago har siden 1979 utviklet seg til Premium- produsent. Kunne du den gangen allerede ane denne suksesshistorien? KARL-HEINZ SCHULER At vi er så vellykket, kunne ingen forutse, det kunne heller ikke planlegges. Vårt mål har alltid vært å bygge de beste bobilene i den høyere klassen. Vi ønsker oss tilfredse kunder. Suksess og vekst kommer da av seg selv. Hva er din oppskrift for suksess? KARL-HEINZ SCHULER Vår oppskrift for suksess er Carthagos ideen bak suksessen. Vi er innovasjonsledende i bobilbransjen, vi overholder våre egne høye kvalitetskrav med alle modellseriene og vi er fortsatt ledende i bransjen. Alt dette er forankret i vår Carthago Premium-DNA. Hva står Carthago Premium-DNA for? KARL-HEINZ SCHULER: Vår Carthago Premium-DNA er vårt verdiløfte til våre kunder. Det ligger i hver eneste av våre bobiler, det er både inspirasjon og forpliktelse for oss. Carthagos karosserikonstruksjon, det største oppbevaringssystemet i sin klasse, den gjennomtenkte teknologien for oppvarming og klimatisering, høyeste lastekapasitet, vårt konsept for kjøresikkerhet og utsyn sammen med Carthago Personality. Vi skiller oss også ut på flere områder: Våre materialer, vår sammenføyningsteknikk og kravene til vekt og stabilitet er ganske like de som brukes i flyindustrien. Vi er markedsledende for integrerte bobiler i prisklassen over 95.000 euro i Europa*, og det er fordi det er umulig å ta feil av en Carthago! Hvilken nytte har Carthago førerne av Premium-DNA? KARL-HEINZ SCHULER: Vår kjernekompetanse er bobiler i Liner-Premiumklassen. Vår mer enn 40-årige erfaring innenfor dette området gjennomsyrer alle utviklings- og produksjonstrinn. Vi mener at bare det beste er godt nok for våre kunders komfort og sikkerhet! Vi tilbyr ikke bare det ypperste innen holdbarhet og annenhåndsverdi, sikkerhet, beskyttelse og komfort. Det er minst like viktig for oss at alle ideer og innovasjoner settes ut i praksis og gjør at reiseopplevelsen blir så behagelig som mulig. Og dette gjelder for alle våre kjøretøy – uansett om det er 3,5 tonns lettvekt- eller liner-klassen utenom 3,5-tonnsklassen. Slik blir hver eneste Carthago et synonym for eksklusivitet og kvalitet. Eller kort sagt, Carthago står for “Den perfekte bobilen!”. 5

Carthago City Hjertelig velkommen Føttene solid plantet på hjemlig grunn, og samtidig åpen for verden – det er Carthagokultur. Med firmaets hovedkontor Carthago City i Aulendorf/Oberschwaben mellom Ulm og Bodensjøen har Carthago vært lojal mot sine røtter. I tillegg til produksjonen av våre Premium-bobiler, finner man også en stor salgsutstilling her. Her ligger også servicesenteret for sluttkunder og forhandlere samt administrasjonen – alt på ett sted. Carthago er et populært reisemål for bobilturister fra inn- og utland. Besøkende med bobil er hjertelig velkommen til å benytte vår egen oppstillingsplass! Ved et besøk kan du selv studere detaljene ved de mange modellene i den store salgsutstillingen vår, og Carthago ekspertene på stedet står klar til å gi de beste anbefalinger. Bli ved en fabrikkomvisning selv overbevist om kombinasjonen av håndverksmessig perfeksjon bestående av høyteknologiske komponenter og topp moderne produksjonsmetoder. Med til Premium bobil fra Carthago hører selvfølgelig en Premium-Service. Du opplever den hos rundt 200 forhandlere og servicepartnere over hele Europa for deg og din Carthago bobil. Både der du bor og der du måtte være på reise: Carthago er alltid i nærheten! Den første kontakten er din forhandler på stedet, mens et velutbygget nettverk av forhandlere og servicepartnere står til din disposisjon over hele Europa når du er på reise. Alle våre forhandlere og servicepartnere blir utdannet i et flertrinns akademi-program som gjør de til sertifiserte Carthago partnere. Uvanlige situasjoner holder seg ikke til åpningstidene. Derfor har Carthago etablert et nødtelefonnummer, hvor de som er på reise får teknisk hjelp ved akutte problemer. Dette gjelder både lørdag og søndag samt helligdager. Carthagos hovedkontor i Aulendorf i Oberschwaben med egen parkeringsplass og stor salgsutstilling. 6

Kast et blikk bak kulissene ved en fabrikkomvisning! Finn den tiden som passer best for deg og meld deg på over nettstedet vårt, www.carthago.com. 7 i

Trinnløst gjennomgående bodelsgulv fra bakre del inntil førerhuset Skap under tak hele veien rundt over førerhuset med mye oppbevaringsrom og indirekte belysning (bildet viser takvinduet «skyview» som tilvalg) Entusiasmen for de Premium-delintegrerte Dynamisk og komfortabel – det er Carthago De er bobilenes coupé-utgaver – flate, stilige og dynamiske. Det slanke førerhuset formidler trygghet og gjør bobilen håndterlig. Den flate profilen i takforbindelsen optimaliserer aerodynamikken og gir de delintegrerte et snev av sportslighet med på veien. En nyttig detalj: På grunn av det originale førerhuset til ditt basiskjøretøy er delintegrerte bobiler alltid noe rimeligere enn de luksuriøse integrerte. De integrerte modellene er derfor velegnet når man for første gang skal trå inn i Carthagos bobilverden. 8

73 cm Førerhuset er integrert i bodelen, stor L-sittegruppe med setebenk (bildet viser takvindu «skyview» som er tilvalg) Som tilvalg sentral senkeseng*: kan betjenes elektrisk, stor liggeflate, ståhøyde under seng i botilstand 184 cm Avslappet Tv-posisjon: setene i førerhuset kan snus 360° Komfortabel sitteposisjon ved bodelsbordet, alle sitteplassene blir integrert *avhengig av modell 9

AL-KO AL-KO c-tourer Lightweight Modell: T 143 LE + Lightweigt modeller med god lastekapasitet også i 3,5-tonnsklassen, takket være Carthagos lettvektsteknologi og kort kjøretøylengde 6,90 m (Fiat Ducato)/ 7,06 m (Mercedes-Benz Sprinter) + Som tilvalg også med inntil 4,5 t totalvekt og dermed også høyere lastekapasitet c-tourer Comfort Modeller: T 148 LE, T 148 LE H, T 149 LE, T 150 QB + Praktiske planløsninger fra 7,34 m kjøretøylengde + Stor romfølelse og høy lastekapasitet med opptil 4,5 t totalvekt Chassis + Fiat Ducato 35 light/40 heavy eller Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI*, AL-KO lav ramme modell for Carthago med bredsporet bakaksel 198 cm + Standard sikkerhetspakke Fiat Ducato: Airbag, ESP, ABS, ASR, elektronisk startsperre, hillholder, Traction Plus, Hill Descent Control, start/stopp-automatikk, cruise control, sidevindsassistent, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem/standard sikkerhetspakke/Mercedes-Benz Sprinter: airbag, sidevindsassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP + Tilvalg: førerassistentpakke Fiat + XL-bodelsdør «premium two 2.0» med bredere døråpning (63 cm), dobbel sikkerhetslås og ekstra bredt dørvindu Bo-komfort + Møbeldesign «smartline plus», valg mellom to møbelkonsepter + Trinnløst gjennomgående bodelsgulv + L-sittegruppe med ergonomisk formede puter, bredt sidebenk og rektangulært 360°-bodelsbord med kromlister + Kjøkken på siden, vinkelkjøkken eller komfortabelt vinkelkjøkken* med 6 store skuffer, forhøyet kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass + Forskjellige baderomsløsninger: maksimal komfort med omkledningsrom uten innsyn + Ekstra store senger med liggeflater opptil 200 cm lengde AL-KO AL-KO *avhengig av modell Den kravstore tusenkunstneren En unik innføring i Carthago premiumklassen: c-Tourer T byr på alle fordeler av en Carthago til en forbløffende attraktiv pris/ytelse. Med to basisvarianter, en bodelsbredde på 2,27 m og høyeste bo-komfort overtreffer c-tourer alle krav til premiumklassen. c-tourer Lightweight c-tourer Lightweight 3.5 tonns modellene briljerer med korte kjøretøylengder opptil 7 m, perfekt håndtering og en forbløffende lav egenvekt. Takket være Carthago lettvektsteknologien egner de seg ideelt for registreringen i 3,5-tonnsklassen. c-tourer Comfort Hvis registreringen i 3,5-tonnsklassen ikke er avgjørende og krav til komfort går foran vekt, er c-tourer Comfort modellene den riktige løsningen. 10

Oppbevaringsrom + Lasterom i dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm + Tilgang utenfra via flere store luker, komfortabel tilgang innenfra via sete i L-sittegruppe og via sidesete som kan slås opp + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsenket lasterom i dobbeltgulvet (høyde opptil hele 46 cm) med stor oppstillbar luke i bodelsgulvet + Scootergarasje: innvendig høyde opptil 120 cm*, kan lastes med inntil 350 kg Kapasitet/teknikk + 150 l ferskvann, 140 l spillvann + 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah) Klima/oppvarming + Varmluftslagring og varmeteknikk Truma Combi 6 eller som tilvalg Alde vannbåren sentralvarme* + Oppvarmet lasterom i dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt *avhengig av modell Mange c- tourer modeller kan også leveres på Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lav ramme – se modelloversikt og prisliste! 11 Lightweight | Comfort

Møbelkonsept epic som standard Interiørvalg Venezia | bildet viser T 148 LE H med tilvalg sentral senkeseng 12

13 Lightweight | Comfort

Tilvalg møbelkonsept casablanca Interiørvalg Barcelona (23) | bildet viser T 150 QB 14

15 Lightweight | Comfort

Modell T 143 LE Modeller T 148 LE, T 149 LE, T 150 QB Modell T 148 LE H * tilvalg L-sittegruppe med sidebenk som kan vippes opp + 360° bodelsbord med kromlister, kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger + Eksklusivt konsept for belysning med LED-teknologi. Arbeidslys med mange lysspotter og indirekte ambientebelysning som kan betjenes uavhengig av arbeidslyset + Utsvingbart skoskap med oppbevaringssystem for inntil fire par sko integrert i setebenkens sokkel, med LED-dekorlys + TV-uttrekksystem over L-sittegruppe for 24" LED-flatskjerm* eller elegant integrert design-TV-skap for 32" LED-flatskjerm* + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort puter, gjennom sidesetet i L-sittegruppen med patentbeslag og sidebenk som kan vippes opp + Trinnløs gjennomgang fra bodel til førerhus uten hindringer Stor L-sittegruppe med bred sidebenk som kan svinges opp + 360° bodelsbord med kromlister, kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger + Eksklusivt konsept for belysning med LED-teknologi. Arbeidslys med mange lysspotter og indirekte ambientebelysning som kan betjenes uavhengig av arbeidslyset + Utsvingbart skoskap med oppbevaringssystem for inntil fire par sko integrert i setebenkens sokkel, med LED-markeringslys + TV-uttrekksystem «Quick-up» bak rygglenet til sidebenken for 24'' LED- flatskjerm* + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort puter, gjennom sidesetet i L-sittegruppen med patentbeslag og sidebenk som kan vippes opp + Trinnløs gjennomgang fra bodel til førerhus uten hindringer + Elektrisk nedsenkbar sentral senkeseng* over sittegruppen Stor L-sittegruppe med lang sidesofa som kan vippes opp + 360° bodelsbord med kromlister, kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger + Eksklusivt konsept for belysning med LED-teknologi. Arbeidslys med mange lysspotter og indirekte ambientebelysning som kan betjenes uavhengig av arbeidslyset + Utsvingbart skoskap med oppbevaringssystem for inntil fire par sko integrert i setebenkens sokkel, med LED-markeringslys + TV-uttrekksystem «Quick-up» bak rygglenet til sidebenken for 32'' LED- flatskjerm* + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort puter, gjennom sidesetet i L-sittegruppen med patentbeslag og sidesofa som kan vippes opp + Trinnløs gjennomgang fra bodel til førerhus uten hindringer + Elektrisk nedsenkbar sentral senkeseng* over sittegruppen; fri tilgang til Xl-bodelsdør, også ved nedsenket sentral senkeseng Bodelens fordeler 16 Lightweight | Comfort

32" 32" Elegant integrert design-TV-skap for 32" LED-flatskjerm (T 143 LE)* TV-uttrekksystem «Quick-up» bak ryggstøtte (24" eller 32", avhengig av modell)* L-sittegruppe med takvindu «skyview» med designhimling over førerhuset* i møbelkonseptet casablanca og interiørvalg Cambridge Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem for inntil fire par sko 360°-bodelsbord, kan svinges og forskyves med fotpedal * tilvalg 17 Lightweight | Comfort

Modell T 148 LE H Modell T 143 LE Plassbesparende kjøkken på siden + Kjøkkenseksjon med seks store skuffer og separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde + Designskap under tak i vertikal bølgeform + Lokket over oppvaskkummen, innfelt i plan med overflaten, kan brukes som ekstra kjøkkenbenk/skjærebrett + Forhøyet kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass + 133 l Slimtower kjøleskap med tosidig døråpning og separat fryseskap + 3-bluss kokeapparat «Profi-Gourmet» med glasslokk i et stykke, robust rist og glassbunn som lett kan rengjøres + Kaffekapselmaskin med uttrekksystem* i skap under tak i vertikal bølgeform Vinkelkjøkken + Stor kjøkkenbenk + Kjøkkenseksjon med seks store skuffer og separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde + Designskap under tak i vertikal bølgeform + 153 l kjøleskap med tosidig døråpning og separat fryseskap + Lokket over oppvaskkummen, plant innfelt i overflaten, kan brukes som ekstra kjøkkenbenk/skjærebrett + Forhøyet kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass + Indirekte ambientebelysning i sokkelen + 3-bluss kokeapparat «Profi-Gourmet» med delt glasslokk, robust rist og glassbunn som lett kan rengjøres + Kaffekapselmaskin med uttrekksystem* i skap under tak i vertikal bølgeform Plassbesparende kjøkken på siden (T 143 LE) Seks store skuffer med separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde Kaffekapselmaskin med uttrekksystem* i skap under tak i vertikal bølgeform * tilvalg Kjøkkenets fordeler 18 Lightweight | Comfort

Modell T 148 LE Vinkelkjøkken + Stor kjøkkenbenk + Kjøkkenseksjon med seks store skuffer og separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde + Designskap under tak i vertikal bølgeform + Overforliggende 153 l kjøleskap med tosidig døråpning og separat fryseskap + Krydderhylle på kjøkkenvegg + Lokket over oppvaskkummen, plant innfelt i overflaten, kan brukes som ekstra kjøkkenbenk/skjærebrett + Forhøyet kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass + Indirekte ambientebelysning i sokkelen + 3-bluss kokeapparat «Profi-Gourmet» med delt glasslokk, robust rist og glassbunn som lett kan rengjøres + Kaffekapselmaskin med uttrekksystem* i skap under tak i vertikal bølgeform Modeller T 149 LE, T 150 QB Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og krydderhylle (T 148 LE) Komfortabelt vinkelkjøkken med buet, ekstra stor kjøkkenbenk og integrert flaskeskap (T 149 LE, T 150 QB) * tilvalg Komfortabelt vinkelkjøkken + Buet, ekstra stor kjøkkenbenk, utvidet til rund badevegg + Kjøkkenseksjon med seks store skuffer og separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde + Designskap under tak i vertikal bølgeform + Overforliggende 153 l kjøleskap med tosidig døråpning og separat fryseskap + Krydderhylle på kjøkkenvegg + Integrert flaskeskap + Lokket over oppvaskkummen, plant innfelt i overflaten, kan brukes som ekstra kjøkkenbenk/skjærebrett + Forhøyet kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass + Indirekte ambientebelysning i sokkelen + 3-bluss kokeapparat «Profi-Gourmet» med delt glasslokk, robust rist og glassbunn som lett kan rengjøres + Kaffekapselmaskin med uttrekksystem* i skap under tak i vertikal bølgeform 19 Lightweight | Comfort

1 1 2 3 Kombinert bad med omkledningsrom + Praktisk komfort på liten plass + Romslig, komplett separat runddusj via skyvedør + Integrert dusjhylle og håndklestang i Mini-Heki + Stort speilskap med hylleinndeling og romslig skap under vaskeservant + Takluke Mini-Heki i vaskerommet + Mange hyller + Massiv baderomsdør med skjulte hengsler, med dørhåndtak i metall og dørlås Kombinert bad-modeller T 143 LE, T 148 LE T 148 LE H Kombinert bad: vaske-/toalettrom med separat runddusj Omkledningsrom uten innsyn ved hjelp av baderomsdøren Baderomsdøren 1 adskiller bodel/soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. Omkledningsrom med kombinert bad, modell T 143 LE med langsgående enkeltsenger Slik oppstår i en håndvending en romdeler og et omkledningsrom. Baderomsdøren 1 og den uttrekkbare romdeleren 2 adskiller bodel/soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. Den massive skyvedøren i tre 3 i soverommet muliggjør en romdeling til og slik et komplett separat påkledningsrom. Omkledningsrom med kombinert bad, modell T 148 LE med langsgående enkeltsenger Slik oppstår en romdeling i tre trinn og et omkledningsrom som komplett er adskilt fra bodel/soverom. 20 Lightweight | Comfort

1 1 1 2 3 4 2 2 + Romslig vaske-/toalettrom med overforliggende dusj + Vannfast dusjmatte i design som bodelsgulv, uttakbar for dusjing (T 150 QB) + Stort speilskap og romslig skap under vaskeservant + Takluke Mini-Heki i vaskerommet + Mange hyller + Massiv baderomsdør med skjulte hengsler, dørhåndtak i metall og dørlås Komfortabelt-baderom modeller T 149 LE, T 150 QB Omkledningsrom med komfortabelt baderom, modell T 150 QB med Queen-seng Slik oppstår en romdeling i få trinn og et omkledningsrom som er adskilt fra bodels-/soveområdet. Komfortabelt baderom med omkledningsrom Baderomsdøren 1 adskiller bodel/soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. De massive skyvedørene i tre 2 i soverommet muliggjør en romdeling til og slik et komplett separat påkledningsrom. Baderomsdøren 1 adskiller bodel/soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. Den uttrekkbare TV-veggen og romdeleren 2 i soverommet muliggjør en romdeling til og slik et komplett separat omkledningsrom. Komfortabelt baderom med separat omkledningsrom kan avdeles med låsbar baderomsdør mot bodelen og massiv skyvedør i tre mot soverommet (T 149 LE) Baderomsdøren 1 i posisjon romdeling bodels-/ soveområdet. Den uttrekkbare TV-veggen og romdeler 2 i posisjon i midten for avslappet TV-titting. Den svingbare veggen 3 og det uttrekkbare skyveelementet 4 i soverommet muliggjør en romdeling til og slik et komplett separat påkledningsrom. Komplett separat omkledningsrom med stor rom for bevegelse, romdeler mot bodels-/sove rom inklusive TV-posisjon i midten for bekvem TV-titting. Omkledningsrom med komfortabelt baderom, modell T 149 LE med langsgående enkeltsenger Slik oppstår en romdeling i bare to trinn og et omkledningsrom som er adskilt fra bodel/soverom. 21 Lightweight | Comfort

200/190 x 85 cm 195 x 145 cm Soverommets fordeler Langsgående enkeltsenger + Ekstra store liggeflater opptil 200 cm lengde med utvidelse av liggeflaten mellom sengene med ekstra madrass og justerbare nakkestøtter + Klesskap under langsgående enkeltsenger med hevefunksjon samt delt madrass, lett tilgjengelig forfra og ovenfra (T 148 LE bare førerside) + Uttrekkbar innstegstrapp for tilgang til seng (T 143 LE) + Uttrekkbar komfort-innstegstrapp med ekstra dype trinnflater og ekstra oppbevaringsplass (som tilvalg for T 143 LE) + 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet med pustende vattert trekk + Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn med fleksibelt lagrede trespiler + Sovemiljø og dekorsett med dekorasjonsputer og skreddersydde stretchlakener* + 24"-LED-flatskjerm* for TV-skap i soverommet Queen-seng + Ekstra stor liggeflate med justerbar nakkestøtte + Klesskap til venstre og høyre for Queen seng + Stor skuff i fronten av Queen sengen + Madrassdel på passasjerside kan vippes bort for ekstra bred gjennomgang + Unikt: uttrekkbar TV-vegg og romdeler for avdeling av badeområdet + 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet med pustende vattert trekk + Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn med fleksibelt lagrede trespiler + Sovemiljø og dekorsett med dekorasjonsputer og skreddersydde stretchlakener* Modeller T 143 LE, T 148 LE, T 148 LE H, T 149 LE Modell T 150 QB 24"-LED-flatskjerm* for TV-skap i soverommet ved modeller med langsgående enkeltsenger Madrassdel på passasjerside kan vippes bort for ekstra bred gjennomgang * tilvalg 22 Lightweight | Comfort

Store langsgående enkeltsenger med justerbare nakkestøtter og komfort-innstegstrapp. Komfortabel tilgang til de underliggende klesskapene forfra og ovenfra med hevefunksjon. (T 148 LE bare førerside). Queen-seng med ekstra stor liggeflate og justerbar nakkestøtte. Klesskap befinner seg til venstre og høyre for queen-seng. På fronten av Queen-sengen befinner det seg en ekstra stor skuff. 23 Lightweight | Comfort

Fiat: 690 cm / Mercedes-Benz: 706 cm 227 cm 200/190 x 85 cm 227 cm Fiat: 746 cm / Mercedes-Benz: 762 cm 200/190 x 85 cm 734 cm 227 cm 200/190 x 85 cm 189/170 x 110 cm* 189 x 110 cm* c-tourer Comfort T 148 LE H AL-KO AL-KO Patentert(1): Uttrekkbar komfort- innstegstrapp Patentert(1): Uttrekkbar komfort- innstegstrapp c-tourer Comfort T 148 LE AL-KO Patentert(1): Uttrekkbar komfort- innstegstrapp * tilvalg c-tourer Lightweight T 143 LE AL-KO AL-KO Modellens fordeler 24 Lightweight | Comfort

105 cm 120 cm 105 cm 120 cm 105 cm 120 cm + Praktisk planløsning: stor L-sittegruppe med lang sidebenk + Elektrisk nedsenkbar sentral senkeseng over sittegruppen*; fri tilgang til XL-bodelsdør, også ved nedsenket sentral senkeseng + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og indirekte ambientebelysning i sokkelen + Forhøyet kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass + Kombinert bad med runddusj og praktisk håndklestang i Mini-Heki + Langsgående enkeltsenger med inntil 200 cm lengde, med uttrekkbar komfort-innstegstrapp med ekstra dype trinnflater og ekstra oppbevaringsplass + Klesskap under langsgående enkeltsenger med ekstra stor innvendig høyde ved fordypning i dobbeltgulvet + 24" LED-flatskjerm* for TV-skap i soverommet Chassis Vekt i kjøreklar stand Lastekapasitet* inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser Fiat Ducato AL-KO lav ramme 35 light 3 025 kg 1 435 kg 4 2/5* Mercedes-Benz Sprinter AL-KO lav ramme 3 105 kg 1 395 kg 4 2/5* + Praktisk planløsning: Stor L-sittegruppe med bred sidebenk som kan svinges opp + Elektrisk nedsenkbar sentral senkeseng over sittegruppen* + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og indirekte ambientebelysning i sokkelen + Forhøyet kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass + Kombinert bad med runddusj , baderomsdør med funksjon som romdeler og praktisk håndklestang i Mini-Heki + Komplett separat omkledningsrom med baderomsdør og uttrekkbar romdeler og massiv skyvedør i tre + Langsgående enkeltsenger med inntil 200 cm lengde, med uttrekkbar komfort-innstegstrapp med ekstra dype trinnflater og ekstra oppbevaringsplass + Høyt klesskap, ekstra klesskap med ekstra stor innvendig høyde under de langsgående enkeltsengene + 24" LED-flatskjerm* for TV-skap i soverommet Chassis Vekt i kjøreklar stand Lastekapasitet* inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser Fiat Ducato AL-KO lavramme 35 light 3 045 kg 1 415 kg 4 2/4* * tilvalg + Allrounder med optimal komfort, kort kjøretøylengde, lav vekt + Kan laste inntil 4,5 t* + L-sittegruppe med sidebenk som kan vippes opp + Kompakt kjøkken på siden + Forhøyet kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass + Kombinert bad med runddusj og praktisk håndklestang i Mini-Heki + Omkledningsrom uten innsyn ved hjelp av baderomsdøren. + Ekstra store langsgående enkeltsenger med liggeflater opptil 200 cm lengde + Klesskap under langsgående enkeltsenger med ekstra stor innvendig høyde ved fordypning i dobbeltgulvet + Uttrekkbar trapp for enkel tilgang til seng, som tilvalg uttrekkbar komfort-innstegstrapp med ekstra dype trinnflater og ekstra oppbevaringsplass + 24" LED-flatskjerm* for TV-skap i soverommet Chassis Vekt i kjøreklar stand Lastekapasitet* inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser Fiat Ducato AL-KO lavramme 35 light 2 935 kg 1 525 kg 4 2/3* Mercedes-Benz Sprinter AL-KO lavramme 3 015 kg 1 485 kg 4 2/3* 25 Lightweight | Comfort

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ3ODU=